Sairaalakoulun yksikkö

Sairaalakoulussa annetaan opetusta OYS:n potilaana oleville Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin oppivelvollisuusikäisille oppilaille. Sekä somaattisten että psykiatristen osastojen oppilaat saavat opetusta kriisi-, tutkimus- ja hoitojaksojen aikana. Lisäksi opetusta järjestetään erikoissairaanhoidon piirissä avohoidossa oleville peruskoulun oppilaille, jos opetusta ei ole mahdollista järjestää muulla tavoin. Sairaalakoulun alakoulu sijaitsee Aapistiellä entisen Oulunsuun koulun tiloissa ja yläkoulu sijaitsee Peltolassa OYS:n kiinteistössä.

Sairaalaopetuksessa painotetaan terveen itsetunnon ja sosiaalisten perustaitojen vahvistamista, hoidollisuuden ja koulunkäynnin tavoitteiden toteutumista sekä oppimisvaikeuksien kartoittamista. Opetus on yksilöllistä, oppilaskeskeistä ja joustavaa. Koulun toiminnassa huomioidaan yhteisölliset, sosiaaliset ja elämykselliset menetelmät yhteistyössä sairaalan osastojen kanssa. Koulunkäynti ja hoito sovitetaan yhteen oppilaan kokonaistilanne huomioiden, hoidon ollessa kuitenkin aina etusijalla.

Peltolan toimipiste, Peltolantie 15 PS1

Sijainti kartalla: Peltolan toimipiste

Aapistien toimipiste, Aapistie 4 (entinen Oulunsuun koulu)

Sijainti kartalla: Aapistien toimipiste

Sairaalakoulun linkit

 Henkilökunnan koulutuskalenteri