Sairaalakoulun yksikkö

Sairaalakoulu on osa Tiernan koulua, joka on Oulun kaupungin erityiskoulu. Sairaalakoulussa annetaan opetusta OYS:n potilaana oleville Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin oppivelvollisuusikäisille oppilaille. Sekä somaattisten että psykiatristen osastojen oppilaat saavat opetusta kriisi-, tutkimus- ja hoitojaksojen aikana. Lisäksi opetusta järjestetään erikoissairaanhoidon piirissä avohoidossa oleville peruskoulun oppilaille, jos opetusta ei ole mahdollista järjestää muulla tavoin. Sairaalakoulun alakoulu sijaitsee Aapistiellä entisen Oulunsuun koulun tiloissa ja yläkoulu sijaitsee Peltolassa OYS:n kiinteistössä. Somaattisilla lastenosastoilla 51, 60, 62, 64 ja 65 opetusta tarjotaan kaikille esi- ja peruskouluikäisille oppilaille. 

Sairaalaopetuksessa painotetaan terveen itsetunnon ja sosiaalisten perustaitojen vahvistamista, hoidollisuuden ja koulunkäynnin tavoitteiden toteutumista sekä oppimisvaikeuksien kartoittamista. Opetus on yksilöllistä, oppilaskeskeistä ja joustavaa. Koulun toiminnassa huomioidaan yhteisölliset, sosiaaliset ja elämykselliset menetelmät yhteistyössä sairaalan osastojen kanssa. Koulunkäynti ja hoito sovitetaan yhteen oppilaan kokonaistilanne huomioiden, hoidon ollessa kuitenkin aina etusijalla.

Sairaalakoulussa opiskeleva lapsi tai nuori säilyy oman koulunsa oppilaana koko sairaalakoulujaksonsa ajan. Oppilaan oman koulun kanssa tehdään yhteistyötä koko koulujakson ajan. Sairaalakoulussa noudatetaan oppilaan oman koulun opetussuunnitelmaa mahdollisuuksien mukaan. 

Sairaalakoulun neljä helmeä ovat

  1. Kohtaaminen: kaikilla on oikeus jakamattomaan kohtaamiseen jokaisena koulupäivänä
  2. Onnistuminen: onnistumisista saadaan palautetta joka päivä
  3. Yhdenvertaisuus: jokainen on hyväksytty omana itsenään
  4. Toivo: aina on uusi huominen

 

 

Peltolan toimipiste, Peltolantie 15 PS1

Sijainti kartalla: Peltolan toimipiste

Aapistien toimipiste, Aapistie 4 (entinen Oulunsuun koulu)

Sijainti kartalla: Aapistien toimipiste

Sairaalakoulun linkit

 Henkilökunnan koulutuskalenteri

Siili ja sienet