Sairaa­la­koulu

Sairaalakoulussa annetaan opetusta OYS:n potilaana oleville Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella asuville esi- ja peruskouluikäisille oppilaille. Opetusta annetaan lastenpsykiatristen, nuorisopsykiatristen ja somaattisten osastojen oppivelvollisuusikäisille lapsille ja nuorille sekä erikoissairaanhoidon säännöllisessä avohoitokontaktissa oleville oppilaille, joiden opetusta ei ole mahdollista järjestää millään muulla tavoin.

Sairaalakoulun kuntouttavan opetuksen perustana on toimiva ja tiivis yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa. Oppilaan hoidosta vastaava henkilökunta, oppilaan huoltajat, oppilaan oma koulu ja sairaalakoulu tekevät kiinteää yhteistyötä, jonka tavoiteena on tukea oppilasta kokonaisvaltaisesti.

 

Sairaalaopetuksen helmet

1. Toivo - Aina on uusi huominen.

2. Yhdenvertaisuus - Jokainen on hyväksytty omana itsenään.

3. Onnistuminen - Opetus ja koulunkäynti järjestetään siten, että oppilas saa palautetta onnistumisestaan. 

4. Kohtaaminen - Oppilaalla on oikeus jakamattomaan kohtaamiseen jokaisena koulupäivänä.

Peltolan toimipiste, Peltolantie 15 PS1

Sijainti kartalla: Peltolan toimipiste

Aapistien toimipiste, Aapistie 4 (entinen Oulunsuun koulu)

Sijainti kartalla: Aapistien toimipiste

Sairaalakoulun linkit

 Henkilökunnan koulutuskalenteri

Ellen Thesleff Perhe