Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu ja Tampere saavuttivat hyötyjä avoimen alustan käytöstä

Oulussa ja Tampereella tehdyt pilottikokeilut ovat osoittaneet, että avoimen alustan hyödyntämisellä voidaan saavuttaa niin taloudellista hyötyä kuin lisätä turvallisuutta niin, että kaupunkilaisille tarjottu palvelun laatu samalla paranee.

Energiatehokkuutta kiinteistöihin

Oulussa piloteista kerätyn datan avulla on parannettu kiinteistöjen energiatehokkuutta ja sisäilmanlaatua. Oulun kaupungin Tilapalveluiden kohteissa on pilotoitu mittalaitteita, jotka mittaavat muun muassa reaaliaikaista sähkön ja veden kulutusta, lumikuormia, käyttäjämääriä, hiilidioksidia, lämpötilaa, kosteutta, paine-eroja sekä huoneilman orgaanisia yhdisteitä (VOC). Pilottikokeiluissa käytettyjen sovellusten kautta tieto välittyy ymmärrettävässä muodossa tilojen käyttäjille sekä kiinteistöhuollolle. Jatkuvalla seurannalla saavutetaan merkittävää etua mm. kiinteistöjen elinkaaren hallinnassa ja poikkeamiin päästään reagoimaan heti niiden syntyessä ja vältetään pysyvien vaurioiden syntyminen.

”Olemme pystyneet kokeilemaan kiinteistöissämme uudenlaisia malleja datan keräämiseen ja hyödyntämiseen. Kaupungin tarpeet ja yritysten innovaatiot ovat kohdanneet hankkeessa hyvin”, toteaa projektipäällikkö Jani Nousiainen Oulun kaupungilta.

Kaupunkien hankintoihin selkeyttä

Avoimen IoT-alustan sekä avoimeen rajapintojen kautta kerätty data helpottaa kaupunkeja kilpailuttamaan esim. kiinteistöhuoltoon ja rakentamiseen liittyviä palveluitaan ja saavuttamaan näin kokonaistaloudellista hyötyä, jossa parempi palvelutaso saavutetaan matalammilla kustannuksilla. Tähän asti kiinteistöistä saatu data on ollut eri kiinteistöautomaatiojärjestelmän toimittajien takana, eikä vapaasti käytettävissä. 

Yritykset kehittämässä palveluita, yliopistot alustan rakentajina

Avoimen alustan käyttäminen standardoitujen rajapintojen ja datamallien kautta mahdollistaa IoT-datan hyödyntämisen sekä uusien sovellusten ja palveluiden kehittämisen tehokkaasti. Yritykset ovatkin pystyneet kehittämään kaupungeille sekä kaupunkilaisille uusia palveluita ja tuotteita ilman kalliita lisenssejä.

Oulun ja Tampereen yliopistot ovat kehittäneet avointa datan tallennusympäristöä älykkäiden kaupunkien tarpeisiin CityIoT-hankkeessa. Avoin datan tallennusympäristö mahdollistaa useita muutoksia pidemmällä aikavälillä ja antaa pohjaa kestävälle kehitykselle. Avoimeen dataan pohjautuvat palvelut edistävät kansalaisten hyvinvointia, mahdollistavat resurssien optimointia ja sitä kautta kustannussäästöjä, sekä erilaisten tilannekuvien muodostamisen ja analysoinnin päätöksenteon tueksi.

 

Lisätietoja: http://www.cityiot.fi
 

 

Jakolinkki