Vammaisneuvostossa avoimet ovet Oulu oivaltaa -päivänä

Tervetuloa tutustumaan vammaisneuvoston toimintaan pe 22.11. klo 12-15 Aleksinkulmaan (Aleksanterinkatu 9) Iso-Hansa-neuvotteluhuoneeseen. 

 

Lisätietoa Oulu oivaltaa –päivän tapahtumista: https://www.ouka.fi/oulu-oivaltaa-paiva

 

Lisätietoa Aleksinkulman esteettömyydestä:

  • Kaksi esteetöntä autopaikkaa sisäpihalla
  • Pääovelle johtavat portaat ja luiska
  • Automaattinen oven aukaisu pääovien vasemmalta puolelta
  • Esteetön WC tuloaulasta vasemmalle johtavalla käytävällä
  • Juhlasalissa on induktiosilmukka

https://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/aleksinkulma

Viestiä saa välittää eteenpäin!

!

______________________________________________________________________________________

AJANTASAISTA TIETOA VÄYLIEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

https://www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/oulunliikenne.fi

______________________________________________________________________________

Oulussa tilapäishoidon kokeilu hotelli Edenin tiloissa saa kiitosta asiakkailta

JULKAISTU 10.5.2019

Oulussa on aloitettu kokeilu, jossa sosiaalipalvelujen tilapäishoitoa järjestetään Sokos Hotel Edenissä. Kokeilu on alkanut huhtikuun alusta ja se kestää syyskuun 2019 loppuun saakka. 

Kokeilu on tiettävästi ensimmäinen kerta Suomessa, kun vammaisille ja kehitysvammaisille suunnattua tilapäishoitoa tarjotaan hotellin tiloissa. 

Tilapäishoito on suunnattu kaikenikäisille kehitysvammaisille ja vammaisille henkilöille.

Tilapäishoidon asiakkaat asuvat kotona ja suurin osa heistä käy tilapäishoidossa omaishoitajan ollessa vapaalla. Tilapäishoito mahdollistaa vanhempien ja omaishoitajien loman ja lakisääteiset vapaapäivät sekä tukee heidän jaksamista. 

”Kotoa tulevat asiakkaat eivät kaikki välttämättä tarvitse laitosmaisia tiloja tilapäishoitoon. Ajatuksena kokeilussa on myös tilapäishoidon kuntouttava näkökulma. Edenin tilat mahdollistavat monipuolisen toiminnallisuuden viikonloppuisin. Myös Nallikarin ympäristö tarjoaa hyvät mahdollisuudet ulkoiluun”, kertoo kokeilusta Oulun kaupungin sosiaalijohtaja Arja Heikkinen. 

Edenissä tilapäishoito järjestään viikonloppuisin. Oulun kaupungin asumis- ja päiväpalveluiden henkilökunta huolehtii ja vastaa ympärivuorokautisesti asiakkaiden hoidosta ja huolenpidosta hotellin tiloissa.  

Kiitosta asiakkailta

Kokeilu on saanut kiitosta asiakkailta. Kehitysvammaisen pojan äiti Jaana Lauri kertoo, että heidän perheelle lyhytaikaishoito Edenissä on toiminut hyvin.

”Lyhytaikaishoito tuo perheelle hengähdystauon ja nuorelle tärkeitä sosiaalisia suhteita. Edenissä on tutut työntekijät, mahdollisuus toimintaan ja lepoon sekä tilaisuus tavata saman ikäisiä kavereita”, sanoo Jaana Lauri. 

Turvallisuus on vanhempien näkökulmasta tärkeintä, mutta merkitystä on myös sillä, että kehitysvammaiset lapset voivat olla siellä missä muutkin ovat. ”Ei hoitopaikan aina tarvitse olla laitos tai muuten erillinen paikka.”

Tilapäishoitoa tarvitaan yleensä viikonloppuisin

Tilapäishoitoa järjestetään Oulussa kaupungin omana toimintana tilapäishoitoyksikkö Paussissa, Hanhilehdossa, Tuulikodissa ja Sokos Hotel Edenissä sekä ostopalveluna. Oulun kaupunki on vahvistanut omaa tuotantoaan tilapäishoidossa. Hotellissa järjestettävä tilapäishoito vastaa kustannuksiltaan nykyisen oman toiminnan ja ostopalvelujen kustannuksia.

Oulun kaupungin erityisryhmien palveluohjausyksikön sosiaalityöntekijät tekevät päätökset omaishoidosta sekä omaishoitajien vapaista. Alle 18-vuotiaiden omaishoidon piirissä on Oulussa 403 asiakasta, edelliseen verrattuna kasvua on 6,9 prosenttia. (Maaliskuun 2019 seurannassa.)

Kehitysvammaisten tuki ry on ollut mukana Edenin tilapäishoidon toiminnan suunnittelussa, palvelun aloittamisessa ja paikan päällä Edenissä. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto ei ole nähnyt estettä järjestää tilapäishoitoa kylpylähotellin tiloissa.  

____________________________________________________________________________________________________________

Kuljetuspalvelut Liikenne- ja viestintäministeriön syyniin

TIEDOTE 05.04.2019 16.19 fi

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää Liikenne- ja viestintävirastoa selvittämään yhteistyössä muiden asiaan liittyvien viranomaisten kanssa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen taksimatkojen toimivuutta sekä sitä, miten taksivälityskeskusten toimintatapoja voitaisiin parantaa matkustajan aseman turvaamiseksi. Selvityspyynnön määräaika on 31.5.2019.

Tarve selvitykselle ilmeni julkisuuteen tulleen valitettavan tapauksen myötä. Ikaalisten Toivolansaarikodin kaksi 88-vuotiasta asukasta eivät päässeet konserttiin, koska ennakkoon tilattu taksikyyti ei tullut paikalle. Kyseessä on ollut kunnan järjestämisvastuulle kuuluva kuljetuspalvelu. Vastaavia tapauksia on tuotu liikenne- ja viestintäministeriön tietoon myös muualta Suomesta.

Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä on edistää toimivia ja turvallisia liikennepalveluita asiakaslähtöistä ja monialaista asiantuntemusta hyödyntäen.

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten taksikyytien toteutuminen matkustajan kannalta sujuvalla tavalla edellyttää yhteistyötä eri viranomaisten ja toimijoiden kesken. Kunnat järjestävät näitä palveluja sosiaali- ja terveysministeriön alaan kuuluvan lainsäädännön mukaisesti. Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat kuntia ja yksityisiä palveluntuottajia siten, että asiakkaan oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu alueella toteutuvat. Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo yleistä kuluttajansuojan toteutumista

________________________________________________________________________

 

Assistentti.infon uusi verkkopalvelu on julkaistu

Assistentti.infon verkkopalvelu www.henkilokohtainenapu.fi on julkaistu!

Palvelu on kaikille henkilökohtaisen avun toimijoille tarkoitettu tietopankki. Sieltä löytävät kootusti tietoa niin henkilökohtaisen avun käyttäjät, avustajat, palveluntuottajat kuin omaiset ja läheiset. Sivuille kootaan myös informaatiota alan kehityksestä ja ajankohtaisista tapahtumista sekä julkaistaan blogia.

Henkilökohtaisen avun laatusuositus!

Lisätietoja, palaute ja tiedustelut:

______________________________________________________

Itsemääräämisoikeus ja turvallisuus kehitysvammahuollossa

21.5.2019 Helsinki + striimaus

Itsemääräämisoikeuden määritteleminen voi olla hankalaa vammaispalveluissa. Tilanteet ovat haastavia varsinkin jos asiakkaan, läheisten ja ammattilaisten näkemykset eroavat toisistaan. Itsemääräämisoikeus on kuitenkin jokaisen perusoikeus, jota myös ammattilaisten tulee kunnioittaa. Mutta missä kulkee raja, ja kuinka varmistetaan laadukkaat palvelut ja turvallinen arki? 

Tätä koulutusta suositellaan jokaiselle kehitysvammahuollossa toimivalle esimiehelle, asiantuntijalle ja työntekijälle. Varmista, että tietosi ovat ajan tasalla ja organisaatiosi noudattaa vaadittavia ohjeistuksia. 

Tervetuloa mukaan!

 

Lue lisää täältä 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

Neuropsykiatrisen kirjon lapsille ja nuorille mahdollisuus vammaiskortin A-merkintään


Vammaiskortin ja A-merkinnän voi saada maaliskuusta 2019 alkaen myös lapsi tai nuori, jolla on varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa tehty erityisen tuen päätös.

Neuropsykiatrisen kirjon lapset ja nuoret ovat olleet yksi suurimmista väliinputoajaryhmistä vammaiskortin alkuperäisessä kriteeristössä, vaikka juuri tällä ryhmällä on ollut suuri tarve kortille, jossa on A-merkintä. Vammaiskortin työryhmä on valmistellut muutosta yksimielisesti, ja ehdotus hyväksyttiin Vammaisfoorumin hallituksessa tammikuussa 2019. Kortin jakelujärjestelmään on tehty tarvittavat muutokset ja korttia voi tästä hetkestä alkaen hakea myös erityisen tuen päätöksellä.

Lue lisää Vammaiskortin verkkosivulta tästä linkistä.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluja valvotaan säännöllisesti

JULKAISTU 13.2.2019

Viime viikkoina on tullut ilmi vakavia epäkohtia vanhusten ja vammaisten hoidossa. Ostopalveluina tuotettujen vanhusten tehostetun palveluasumisen ja vammaisten palvelun puutteiden vuoksi Oulun kaupunki tekee nopealla aikataululla selvityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta. Selvityksessä käydään läpi valvonnan nykytilanne. Sen perusteella tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Valvonnan tavoitteena on kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen varmistaminen asuinpaikasta riippumatta, palvelu- ja hoitosuunnitelmien toteutuminen sekä palvelusopimusten mukaan lukien palvelukuvausten noudattaminen.

Hyvinvointipalvelujen valvontaa ohjaa lainsäädäntö, ja sitä valvovat viranomaiset, kuten sosiaali- ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirasto (AVI) sekä hyvinvointilautakunta ja viranhaltijat.

Valvonta kohdistetaan kaupungin ostopalveluna ja palvelusetelillä järjestämiin palveluihin.

Valvontaa tehdään ennakoivasti

Valvonnassa käytetään ennakoivaa valvontaa, suunnitelmallista valvontaa sekä reaktiivista valvontaa.

Ennakoivaa valvontaa ovat muun muassa:

  • lausunnot aluehallintovirastolle ja/tai Valviralle koskien yksityisten palveluntuottajien luvanvaraista ja/tai ilmoituksenvaraista toimintaa
  • kilpailutusasiakirjoihin ja palvelusetelin sääntökirjoihin kirjatut palvelukuvaukset ja palvelun vähimmäisvaatimukset
  • palveluntuottajan omavalvonta

Suunnitelmallisella valvonnalla tarkoitetaan valvovan viranomaisen toteuttamaa valvontaa Oulun alueella toimivien palveluntuottajien yksiköihin. Oulun alueen ulkopuolella toimivien palveluntuottajien valvontavastuu on sillä kunnalla, jonka alueella asumisyksikkö on, mutta mikäli asumisyksiköissä asuu oululaisia asiakkaita, heidän osaltaan valvontavastuu on Oulun kaupungilla. Suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä toteutetaan myös sopimusvalvontaa ja seurantaa eli tarkastetaan sopimusehtojen ja laatulupausten toteutumista. Suunnitelmalliselle valvontakäynnille keskitytään tiettyihin painopistealueisiin, joita voivat olla mm. lääkehoitosuunnitelma ja lääkeluvat, henkilökuntalista, omavalvontasuunnitelma ja tietosuoja-asiat.

Reaktiivisia valvontakäyntejä tehdään tarvittaessa asiakkaiden, omaisten tai viranomaisten yhteydenottojen perusteella sovitusti tai ennalta ilmoittamatta. Reaktiivinen valvonta voi olla myös matalan kynnyksen yhteistyötä, jolloin esille tulleet asiat pyritään ratkaisemaan yhteisten neuvottelujen kautta. Tarvittaessa reaktiivisesta valvonnasta voi seurata pidempiaikainen, tarkempi valvonta ja jopa sopimuksen irtisanominen. Uusiin sopimuksiin on kirjattu sanktiomalli.

Valvontaa kehitetään asiakasnäkökulmasta. Asiakas voi antaa palveluntuottajalle ja kaupungille palautetta palvelun laadusta sekä muista palveluun liittyvistä seikoista. Asiakas voi tehdä muistutukseen tai kantelun tai ottaa yhteyttä potilas- tai sosiaaliasiamieheen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miten teemme yhdessä osallistuvan Oulun?

JULKAISTU 1.2.2019

Kaupunki laatii parhaillaan vuorovaikutussuunnitelmaa. Suunnitelman tarkoituksena on lisätä osallisuutta ja vuorovaikutusta kaupungin ja asukkaiden sekä kaupungin ja sidosryhmien, kuten järjestöjen ja yritysten, välillä. Tavoitteena on, että kaikilla oululaisilla on samat mahdollisuudet toimia, osallistua ja vaikuttaa asuinalueellaan ja koko kaupungissa.

Suunnitelmassa on tavoitteita ja toimenpiteitä vuorovaikutuksen sekä asukkaiden ja sidosryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi. Tavoitteet ja toimenpiteet ovat alla:

Kuntalaisia koskevat tavoitteet ja toimenpiteet (pdf)
Sidosryhmiä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet (pdf)
 

Kerro nyt mielipiteesi suunnitelman tavoitteista ja toimenpiteistä osallistumalla keskusteluun Oulun kaupungin Facebook-sivustolla 1.-15.2. Asiaa käsitellään myös alkuvuoden asukasilloissa ympäri Oulua. 

Voit myös lähettää mielipiteesi sähköpostitse vuorovaikutussuunnitelmaa laativan työryhmän puheenjohtajalle Pasi Laukalle: pasi.laukka(at)ouka.fi

Vastauksia hyödynnetään vuorovaikutussuunnitelman jatkovalmistelussa. Kaupunginhallitus hyväksyy suunnitelman kevään 2019 aikana.
 

Lisätiedot:
Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, p. 044 703 1638, pasi.laukka(at)ouka.fi

 

 

Vammaispalvelujen järjestäminen ja hankinta koulutuskierros

Koulutuskierroksen tavoitteena on vahvistaa asiakasosallisuutta vammaispalveluissa ja tukea  kuntien ja maakuntien asiantuntijoiden järjestämis- ja hankintaosaamista.  

Vammaisten henkilöiden palvelujen järjestämisen lähtökohtana ovat yksilöllisiin tarpeisiin vastaavat palvelut. Palveluiden tulee vahvistaa luottamusta yhteiskuntaan.

Koulutus on tarkoitettu

· kuntien ja maakuntien vammaispalvelujen järjestämisessä ja hankinnoissa mukana oleville viranomaisille (hankintapäälliköt, lakimiehet, sosiaalityöntekijät, johtajat)

· asiakasedustajille (vammaisneuvostot, vammaisjärjestöt)

· luottamushenkilöille (esim. sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet)

· valvontaviranomaisille

· palvelujen tuottajille

Koulutuspäivien sisältö - tiedolla ymmärrykseen

· Ihmisoikeuskehys: Mitä vammaisten ihmisten ihmisoikeussopimus tarkoittaa?

· Vammaispalvelulainsäädäntö: Järjestämistapa on valittava sen mukaan mikä on asiakkaan edun mukaista. Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma palvelujen järjestämisen ja hankinnan näkökulmasta.

· Hankintalain soveltaminen: Mahdollisuudet palveluiden joustavaan järjestämiseen, käyttäjien tarpeiden huomioiminen ja asiakasosallisuus. Käydään läpi myös alueellisia hyviä käytäntöjä ja ongelmakohtia.

Koulutukset järjestetään koko päivän tilaisuuksina ja  niitä voi seurata myös netissä. Ohjelma tarkentuu alkuvuodesta 2019. Koulutuspäivien lisäksi järjestetään työpajoja, joissa pureudutaan tarkemmin vammaispalvelujan järjestämisen ja hankinnan erityiskysymyksiin.

Ilmoittautuminen

· Helsinki 6.3.2019 

· Joensuu 13.3.2019

· Oulu 2.4.2019 

· Tampere 24.9.2019 (ilmoittautuminen avataan myöhemmin)

· Rovaniemi 1.10.2019 (ilmoittautuminen avataan myöhemmin)

· Turku - Åbo 8.10.2019 HUOM! Kaksikielinen tilaisuus! (suomi-ruotsi). 

Åbo  8.10.2018 OBS! Tvåspråkigt (finska - svenska)

Taustaa

Eduskunnan käsiteltävänä olevassa vammaisjärjestöjen Ei myytävänä! -kansalaisaloitteessa nostetaan esille huoli siitä, että vammaiset henkilöt eivät ole asianosaisia, kun kunnissa tehdään heidän elämäänsä olennaisesti vaikuttavia palvelujen hankintapäätöksiä.

Ei myytävänä! -kansalaisaloite

Jotta kuntien osaaminen vammaispalvelujen järjestämisessä ja hankinnoissa olisi jatkossa riittävää ja toiminta asiakaslähtöistä, hallitus on päättänyt järjestää kunnille tätä koskevaa ohjausta ja koulutusta.  

THL koordinoi koulutuskierrosta STM:n ohjauksessa. Hankkeessa mukana ovat STM:n lisäksi työministeriö, valtiovarainministeriö, Suomen Kuntaliitto, Valvira ja aluehallintavirastot, sekä eri vammaisjärjestöjen edustajia.

Lisätietoja

Päivi Nurmi-Koikkalainen

Johtava asiantuntija, THL

etunimi.sukunimi[at]thl.fi

 Tilaisuuksien järjestely ja ilmoittautumiset

Ulla Hallakoski

Koulutussuunnittelija, FCG Koulutus Oy

ulla.hallakoski(at)fcg.fi

puh. 050 302 7712 

__________________________________________________________________________

Sammyn Kulttuurikerho

Yläkouluikäisille erityisnuorille suunnattu Sammyn Kulttuurikerho jatkuu keväällä 2019!

Sammyn Kulttuurikerhossa pääsee tutustumaan erilaisiin taideharrastuksiin mukavassa porukassa.

Ohjaajina kerhossa toimivat eri taiteenlajeihin erikoistuneet ammattilaiset. Ohjaajien lisäksi kerhossa ovat mukana Valveella palveluavustajana työskentelevä Sammy Häkkinen sekä taideavustaja Otto KoistinenKerho on maksuton.

Kerho kokoontuu kulttuuritalo Valveella torstaisin klo 16–17.30.

Kokoontumiskertoja on kevään aikana yhteensä 9.

Ilmoittautuminen sähköpostilla Otolle 18.2. mennessä: otto.koistinen(a)ouka.fi

Erityisnuorten kulttuurikerhon ohjelma, kevät 2019

Välineteatteria
Järjestäjä: Teatteri Akseli Klonk
Päivämäärät: 21.2., 28.2., 14.3.
Paikka: Valvenäyttämö, 2. Kerros. Tilaan pääsee hissillä.

Improvisaatioteatteria
Järjestäjä: Oulun ylioppilasteatteri
Päivämäärät: 28.3., 4.4., 11.4.
Paikka: 2. Kerros. Tilaan pääsee hissillä.

Valokuvausta
Järjestäjä: Pohjoinen valokuvakeskus
Päivämäärät: 25.4., 9.5., 16.5.

Paikka: Ulkona, kokoontuminen Valveen aulassa.