Ajankohtaista

< Takaisin

Vielä ehdit: Anna ideasi osallistuvaan budjetointiin 31.5. mennessä

Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee osallistuvan budjetoinnin muodossa kuntalaislähtöisten kehittämissuunnitelmien edistämistä ja toteuttamista. Tänä vuonna on jaossa 35 000 euroa.

Voit ehdottaa ideaa tai suunnitelmaa, joka kaupungin tulisi toteuttaa tai jonka toteuttamista kaupunki voisi tukea. Ehdotuksia ja suunnitelmia voivat jättää kaikki oululaiset 31.5.2019 saakka Otakantaa.fi-palvelussa. Voit myös kommentoida palvelussa toisten jättämiä ideoita.

Osallistujia kannustetaan suunnitelmien tekemiseen toisten toimijoiden kanssa ja yhdistysten yhteistyönä. 

Suunnitelmissa tulee olla yhteys seuraaviin teemoihin: 
• Yhteisöllisyys ja osallisuus 
• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
• Turvallisuus 
• Kestävä kehitys 
• Kuntalaisen hyvinvointi 
• Kaupunkikehittäminen 
• Tapahtumat ja kaupunkikulttuuri 

Voit ehdottaa yllä mainittuja teemoja tukevaa ideaa tai suunnitelmaa, joka kaupungin tulisi toteuttaa tai jonka toteuttamista kaupunki voisi tukea. Perustele ehdotuksesi, ja kerro haluatko itse olla tai haluaako yhdistyksesi olla mukana toteuttamassa suunnitelmaa.

Suunnitelmissa tulee olla kustannusarvio, johon saa tarvittaessa apua kaupungin eri toimialojen asiantuntijoilta.

Oululaiset saavat äänestää kesällä määrärahan kohdentamisesta valitsemalla tärkeimmät suunnitelmat toteutukseen. Määräraha voidaan jakaa äänestystuloksen perusteella useamman ehdotuksen kesken.

Kaupunki toteuttaa suunnitelmat oman toimivaltansa puitteissa ja yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kuntalaisten omaehtoista osallistumista ja talkootyötä suunnitelmien toteutumiseksi tuetaan.

Ehdotusten ja suunnitelmien on oltava kaupungin arvojen (rohkeus, reiluus ja vastuullisuus) mukaisia. Suunnitelmien tulee myös olla toteutettavissa vuoden 2019 aikana.

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemusta kaupungin kehittämisessä. 

Lisätiedot:
Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Sara Inkeröinen p. 044 703 1696, sara.inkeroinen(at)ouka.fi

Jakolinkki