Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

Yhteisötoiminnan tavoitteena on edistää kaikenikäisten asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja saada asukkaat osallistumaan ja vaikuttamaan elinympäristöään ja kaupungin palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.
 

Asukastuvat ovat yksi osa yhteisötoimintaa. Ne ovat kaikille avoimia yhdessä tekemisen keskuksia, ja niiden toiminnasta vastaavat yhdistykset.