Kaakkuri

Kaakkurin suuralueeseen kuuluu:
Kaakkuri, Kiviniemi, Kiviharju, Perävainio ja Metsokangas.

Kaakkurin suuralue on kasvanut väestömäärältään voimakkaasti viime vuosien aikana. Suuralueella on asukkaita 14543 Vuonna 2001 asukkaita oli vain 4973. Asukkaista 60 % on iältään 19-64 vuotiaita.
Keski-ikä on 28,9 vuotta. Asuntokuntien keskikoko on 2,6 ihmistä.


  

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

Tuula Hautamäki
p. 044 703 1679
tuula.e.hautamaki(at)ouka.fi