Yhteistyöryhmien aikaiset vanhat muistiot

< Takaisin

2015 - 2 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 16.3.2015, muistio

Haukiputaan ja Kellon suuralueiden yhteistyöryhmien kokous

Aika:  16.3.2015 klo 17:00

Paikka:  Vesi-Jatuli, nuokkari-tila (Jokelantie 20)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kaarina Torro avasi kokouksen klo 17:05.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Kaarina Torro (pj.), Esa Aalto, Aarno Ervasti, Sirpa Ervasti, Erwin Fischer, Pasi Haapakangas, Tarja Isohätälä, Irma Kiventerä, Liisa Koskela, Kari Kujala, Tuomo Kurkela, Irja Lahdensivu, Pentti Lahdensivu, Hannu Liljamo, Timo Lämsä, Ilkka Niemelä, Simo Similä, Mauno Sipola, Liisa Takalo, Pauli Takalo, Jukka Uhlgren, Tauno Yliniemi, Nina Himsworth (siht.)

3. Tietoa Oulun seudun Leaderistä (toimintaa mm. paikallisten yleishyödyllisten hankkeiden rahoittaminen ja yritystukien myöntäminen)
• Leader-neuvoja Ilkka Kemppainen kertoi mitä Leader-toiminta on.
• Lauri Halonen on Haukiputaan edustaja Oulun seudun Leader-ryhmän hallituksessa.
• Keskusteltiin leader-rahoituksen eri mahdollisuuksista, ja leader-rahoitusta aikaisemmin saaneet kertoivat hyvistä kokemuksistaan. Leader-rahoituksella on mm. tuettu Martinniemen kyläyhdistyksen kalusteiden hankintaa, remontoitu kylätaloja ja tuettu tapahtumia.
• Leader-rahoituksen hankehaku aukeaa huhtikuussa näillä näkymin. Haetaan Hyrrä –järjestelmän kautta.
• Ilkka kehotti olemaan yhteydessä, jos haluaa kysyä rahoitusmahdollisuuksista. Oulun seudun Leaderistä saa neuvoa rahoituksen hakemisesta.
• Yhteystiedot: toimisto@oulunseudunleader.fi, tai Pirjo Hongisto, toiminnanjohtaja, p. 040-739 3925, Piia Karttunen, leader-neuvoja, p, 040-140 8220 tai llkka Kemppainen, leader-neuvoja, p. 040-845 5618

4. Teiden ylläpito ja auraus
• Kunnossapitovastaava Jarkko Pirinen Ely-keskuksesta saapui kokoukseen.
• Jarkko kertoi, että tiepidon kannalta ollaan menossa huolestuttavaan suuntaan, rahoitusta on koko ajan pienennetty. Uusia investointeja ei ole voinut tehdä kovin paljon. Kevyen liikenteen väyliä on tehty jonkin verran. Nyt on menossa Ely-keskuksen Pohjois-Pohjanmaan suunnitelmien teko. Valtiolta on saatu rahoitusta valtatie 22 korjaamiseen Oulusta Kajaaniin päin, ja valtatie 8 kunnostamiseen.
•  Talvihoidossa puhutaan toimenpideajoista, jotka perustuvat kelimuutoksiin. Jos esim. lumisade loppuu, niin on tietty aika jonka puitteissa urakoitsijan täytyy aloittaa työt ja tehdä lumenauraus. Työt tehdään lumisateen, liukkauden tms. mukaan, töitä ei aikatauluteta esim. koulujen tai työpäivien alkamisen mukaan.
•  Teillä on useita eri hoitoluokkia. Tien liikennemäärä on oleellinen asia luokituksen määrittelyssä. Luokan 1 teitä suolataan, ja pyritään suolaamisella torjumaan liukkaus. 2- ja 3- luokan teissä sallitaan enemmän lunta, ja hiekotus tai karhennus ovat liukkaudentorjunnan välineitä.
•  Keskusteltiin alueen teiden kunnosta ja lumen aurauksesta. Kysyttiin mm. miten urakoitsijoiden töitä valvotaan. Jarkko kertoi, että aluevalvojien vastuulla on tarkkailla teiden kuntoa. Valvonnassa hyödynnetään myös konsulttivalvojia. Ely-keskuksilla myös olemassa ajantasaista seurantaa, josta voidaan seurata urakoitsijoiden liikkumista. Sanktioita käytetään, jos laatu alittuu. Myös kelejä seurataan koko ajan.
•  Kokouksessa olijat totesivat, että paremmalla valvonnalla ja asioihin puuttumisella saataisiin parempia tuloksia.
•  Jarkko kertoi, että urakoitsijakilpailutus tehdään valtakunnallisesti. Hinnalla on iso merkitys kilpailutuksessa. Kilpailutukseen sisältyy tietyt laatukriteerit. Urakoitsijoilla on yleensä 1-2- omaa konetta, loput hankitaan aliurakoitsijoilta.
• Kellon Asematien todettiin tänä talvena olleen erityisen huonossa kunnossa. Ely-keskukselle olikin tästä tullut tietoa, ja aluevalvoja oli käynyt sitä katsomassa. Liittymien kanssa on ongelmia, koska nämä kuuluvat kaupungille, mutta auraukset eivät ole synkronissa kaupungin aurausten kanssa.
• Keskusteltiin asukasvalvonnasta ja esim. asukkaiden lähettämien kuvien kautta saadusta tiedosta ja palautteesta. Ely-keskuksessa onkin mietitty asiaa, mutta ratkaisua palautteen järjestelmälliseen käsittelyyn ei vielä ole.
• Haukiputaan sillan remontti kestää todennäköisesti lokakuulle. Sillan remontissa on kokeiltu uutta teknologiaa, kun minihelikoptereilla on seurattu liikennejärjestelyjen toteutumista.
•  Ely-keskukselta toivottiin kokoustajien taholta vastauksia annettuun palautteeseen. Ely-keskuksen taholta puolestaan toivotaan asiallista palautetta, erityisesti vaikean kelin aikoina palautetta tulee paljon.
•  Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100, voi lähettää ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista 24 h.
• Kaarina kertoi terveiset Oulun kaupungin tiemestarilta, Seppo Kuoppalalta. Sekä Haukiputaalla että Kellossa on tulossa teiden kunnostuskohteita, osa piankin ja osaa suunnitellaan. Teiden kunnossapidosta vastaa kesäisin etupäässä Tekli, talvihoito on jaettu Destian ja Teklin kesken tällä hetkellä. Kaupungin nettisivuilta löytyy lisää tietoa: http://www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/kadut

5. Haukiputaan ja Kellon kirjastojen tilanne
• Kirjaston tilanteeseen liittyen oli saatu kirjastopalveluiden johtajalta Jouni Pääkkölältä viesti. Kellon kirjaston nykyinen vuokrasopimus on irtisanottu ja uusia tiloja kartoitetaan. Oulun kaupungin linjauksen mukaisesti palvelutoiminnat pyritään siirtämään kaupungin omiin tiloihin ja ulkoa vuokratuista tiloista siirrytään pois. Palveluverkkosuunnitelmassa Haukiputaan alueen kirjastojen kirjaukset ovat seuraavat: Haukiputaan kirjasto pysyy aluekirjastona, Martinniemen kirjasto muuttuu kirjastopisteeksi ja Aseman kirjaston toiminta muuttuu koulukirjastoksi. Aseman koulukirjasto tulee olemaan omatoimisesti auki myös alueen asukkaille yhteistyössä Oulun kaupunginkirjaston kanssa. Myös Kellon kirjasto muuttuu kirjastopisteeksi.
• Kokouksessa todettiin, että martinniemeläiset ovat erittäin huolestuneita kirjaston tulevaisuudesta. Tällä hetkellä Martinniemen kirjaston palveluihin ollaan tyytyväisiä, sekä aukioloaikoihin että aineistoon. Samoin Kellon kirjaston tulevaisuus huolestuttaa, kirjasto on irtisanottu eikä korvaavia tiloja ole tiedossa. Erityisesti ikäihmisiä huolestuttaa se, että kirjastoista ei saa enää henkilökohtaista apua, jos kirjastot muutetaan automaattipisteiksi. Todettiin myös, että jos lapset ja nuoret eivät itsenäisesti pääse kirjastoon, niin heillä ei ole paikkoja missä viettää aikaa, erityisesti ilmaista tekemistä. Kellossa kirjasto, asukastupa ja nuorisotila ovat samassa tilassa yhteisen toiminnan edistämiseksi, tämä on todettu toimivaksi kokonaisuudeksi.
• Koetaan, että palveluverkkosuunnitelmaa ja kirjastojen muutoksia tehdään salassa, tarvitaan lisää avoimuutta ja keskustelua. Martinniemen kirjaston tulevaisuuden suunnitelmista on annettu palautetta jo viime vuoden puolella, mutta siihen ei ole saatu mitään vastausta.
• Todettiin, että seuraavaan kokoukseen halutaan kaupungin puolelta joku kirjastoasioista vastaava.

6. Ajankohtaiset ja muut asiat
• Asukas- ja kyläyhdistysten toimintarahan hakuaika on nyt menossa, kestää maaliskuun loppuun asti.
• Haukiputaan kevätpäivä pidetään 28.3.
• Kellon asukastuvalla on pääsiäisrieha 28.3.

7. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:09.
Seuraava kokous pidetään yhteiskokouksena Kellon asukastuvalla 29.4., aiheena kirjastoasiat.
 

Jakolinkki