Yhteistyöryhmien aikaiset vanhat muistiot

< Takaisin

2015 - 3 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous 29.4.2015, muistio

Kellon ja Haukiputaan suuralueiden yhteistyöryhmien kokous

Aika:  29.4.2015 klo 17:00

Paikka:  Kellon asukastupa, Kellontie 272, 90820 Kello

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Simo Similä avasi kokouksen klo 17:05.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Simo Similä (pj.), Tuija Buller, Sirpa Ervasti, Erwin Fischer, Annikki Kakarinen, Juhani Kemi, Liisa Koskela, Mari Koivulahti, Ari Koivuniemi, Timo Kuusijärvi, Milla Kynkäänniemi, Irja Lahdensivu, Pentti Lahdensivu, Pirjo Laitila, Kaisu Luokkanen, Tuula Pitkänen, Jouni Pääkkölä, Matti Roivainen, Tapani Sahlström, Raija Seppänen, Liisa Takalo, Kaarin Torro, Laura Venäläinen, Leena Vähämetsä, Nina Himsworth (siht.)

Kellon ja Haukiputaan kirjastojen suunnitelmat ja tulevaisuus
• Kokouksessa mukana kirjastopalveluiden johtaja Jouni Pääkkölä
ja aluekirjastopäällikkö Raija Seppänen.
• Jouni Pääkkölä esitteli kirjastojen tilannetta.
o Kirjastot säilyvät alueilla ja aukioloaikoja lisätään. Määrärahat pienenevät, sen myötä myös työntekijöiden määrää joudutaan pienentämään. Haastava kokonaisuus, pyritään säilyttämään palvelut.
o Palveluverkkosuunnitelma ohjaa työtä, palveluverkkotyöryhmä jatkaa edelleen työtä. Palveluverkkosuunnitelma löytyy netistä: http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=a42d45ee-d6b3-4585-b0fa-443ed97b786c&groupId=52058
o Tutustuttiin Oulun kaupungin kirjastoverkkoon kokonaisuutena.
o Omatoimikirjasto, omatoimitilat
 Omatoimikirjaston toiminta on aloitettu Pateniemen kirjastossa maaliskuussa 2014.
 Sisäänpääsy kirjastokortilla ja salanumerolla, tämä on sama tunnus kuin verkkokirjastopalveluissa. Asiakkaat pääsevät kirjastoon vaikka henkilökunta ei ole paikalla. Voi lukea, lainata ja palauttaa aineistoja automaateilla ja käyttää tietokonetta.
 Tietopalvelu, varaukset, varausten nouto, tulostaminen ja maksut hoidetaan virkailijoiden ollessa paikalla.
 Raija kertoi, että Pateniemessä omatoimikirjasto on toiminut hyvin. Ikärajasta (18 vuotta) on tullut jonkin verran palautetta. Ikärajaa aiotaankin jatkossa alentaa, ja todennäköisesti lopulta kokonaan poistaa.
 Pateniemen kirjastossa aukioloaikoja on voitu lisätä, viikolla avoinna klo 9-19 ja lauantaisin 9-16.
 Omatoimikirjaston sisäänpääsyä valvotaan turvakameralla, ja lisäksi pääkirjaston vahtimestareilla järjestetään mahdollisuus seurata tilannetta etäyhteydellä.
 Omatoimikirjastossa päivittäin henkilökuntaa vähintään 1-2 tunnin ajan, jolloin tehdään mm. järjestelytöitä.
o Itsepalvelutunnit
 Viime syksystä alkaen aukioloaikoja on lisätty, ensin Myllyojalla ja tammikuusta alkaen pääkirjastolla ja muissa aluekirjastoissa.
 Itsepalvelutuntien aikana asiakkaat voivat käyttää itsenäisesti kirjastotiloja, asiakaspäätteitä ja automaatteja.
o Kirjastojen jatkosuunnitelmat:
 Itsepalvelutunteja tullaan lisäämään.
 Noin 2/3 toimipisteistä tulee toimimaan osan päivästä tai viikosta omatoimikirjastoina.
 Monipalvelukeskusratkaisut, ulkoa vuokratuista tiloista pois.
 Tilojen käyttöastetta tehostetaan.
 Sähköistä kulunvalvontaa ja tilanvarausjärjestelmiä otetaan käyttöön laajemmin.
 Nuorisotilat ja kirjastopisteet pääsääntöisesti koulujen kanssa samoihin tiloihin.
o Tulossa tai selvityksessä:
 Kaakkurin kirjasto -> lapsiperheiden kirjasto, yhteistoiminta nuorisopalveluiden ja Valveen kanssa.
 Aseman kirjasto -> koulukirjastoksi, omatoimikirjastona avoin muille asukkaille.
 Kellon kirjasto ja koulukirjasto, yhteiskäyttötiloihin, omatoimikirjasto. Kellon kirjaston osalta tilanne on haastava koulun tilojen puolesta. Kellon koulun ja päiväkodin välimaastosta on löydetty tähän jonkinlainen ratkaisu.
 Martinniemen kirjasto, yhteiskäyttötiloihin, omatoimikirjasto. Ei koulukirjastoa erikseen.
 Tulossa uusi kirjastojärjestelmä.
 Uusia tuulia kirjastoon –hanke, ja uusien palvelumuotojen kehittäminen.

• Kirjaston esittelyn jälkeen keskusteltiin ja kyseltiin kirjastoasioista.
• Jounille esitettiin kysymys kirjaston vuosibudjetista. Jouni vastasi, että kirjaston vuosibudjetti on noin 10 milj. euroa. Vuoden 2015 tavoite on säästää 250 000 euroa, vuoden 2016 säästötavoite on mahdollisesti n. 2 %.
• Kaupunginhallituksen jäsen Matti Roivainen kommentoi, että palveluverkkosuunnitelmaa ei ole vielä kaupunginhallituksessa hyväksytty. Suunnitelmissa on vielä muutamia kohtia, jotka vaativat keskustelua. Torstaina 7.5. valtuustoryhmät käyvät palveluverkkosuunnitelmaa uudelleen läpi, tavoite on saada valmista toukokuun loppuun. Yksi pohdittavista asioista on Kellon kirjaston ja koulun kokonaisuus. Muistettava, että koulun tehtävä on opettaminen. Hietalanmäen koulusta on tarkoitus siirtää Kellon koululle oppilaita, riittääkö tilaa kaikille. Jatkossa Kellon koulua tullaan laajentamaan. Siinä vaiheessa tulee kiinnittää huomiota kirjaston sijoittumiseen.
• Jouni kommentoi, että nyt suunniteltu siirto koulun tiloihin voi olla väliaikainen ratkaisu.
• Hyvinvointilautakunnan jäsen ja kaupunginvaltuutettu Milla Kynkäänniemi kommentoi, että hänestä säästöjen hakemisessa yritetään runnoa väkisin ratkaisuja, joita ehkä parin vuoden päästä kadutaan. Pitäisi saada tietoa esim. Hietalanmäen koulun koululaismääristä. Kellon alueella lapsiperheiden määrä on kasvussa, ja aluetta kaavoitetaan lisää. Asioita ei saa pilata kiireellä.
• Kellon koulun opettaja Ari Koivuniemi kertoi, että Kellon kouluun ei ole tulossa lisää neliöitä, koska kyseessä on korjausrakentaminen. Eli tilat on mitoitettu olemassa olevalle oppilasmäärälle, ja kirjastolle ei ole suunniteltu tiloja.
• Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Liisa Koskela kommentoi, että nykyisen kirjaston vuokra on hyvin pieni, verrattuna esim. sivistys- ja kulttuuritoimen hallinnon tilojen vuokriin.
- Pentti Lahdensivu Haukiputaalta totesi, että koko Haukiputaan alue on maantieteellisesti laaja. Kirjaston palvelupisteitä on kolme, määrä on pieni suhteessa maantieteelliseen kokoon. Jos kirjastopisteiden määrää vähennetään, joutuvat asiakkaat kulkemaan pitkiä matkoja. Otettava huomioon, että käyttäjät ovat usein lapsia ja vanhuksia.
- Kokoustajien osalta tuotiin esille myös huoli siitä, että omatoimikirjastoihin eivät pääse alaikäiset. Kuitenkin esim. poikien lukemista halutaan lisätä. Miten tämä toimii, jos kirjastoon ei pääse. Toisaalta oltiin myös huolestuneita siitä, että ikäihmisillä voi olla vaikeuksia muistaa pin-koodeja.
- Jouni kertoi, että ikärajaa tullaan vähitellen alentamaan. Muutokset tapahtuvat vähitellen.
- Kellon ja Martinniemen kirjastopiste tarkoittaisi käytännössä sitä, että joitakin palveluita joudutaan viemään pois, esim. maksupalvelu siirtyy lähi- tai aluekirjastoihin. Kirjastopisteessä virkailija on paikalla n. 6 tuntia päivässä.
- Toisaalta tuotiin esille myös, että omatoimikirjaston laajennetut aukioloajat ovat hyvät, koska nykyiset aukioloajat eivät sovi kaikille. Itsepalvelutoiminta laajentaa työssäkäyvien mahdollisuuksia käyttää kirjaston palveluita.
- Täyteen ahdettu koulu ja siellä oleva kirjasto eivät houkuttele. Esitettiin, että Kellon kirjaston siirto siirrettäisiin odottamaan Kellon koulun laajennusta ja sitten sinne suunniteltaisiin tarkoitukseen sopivat kirjastotilat. Tuotiin myös esille, että koska Oulun keskustan alueella on paljon tiheämpi kirjastoverkko, niin sieltä etsittäisiin lakkautettava kirjasto ja saataisiin sitä kautta säästöjä.
- Jouni toi esille, että kaikki ratkaisut perustuvat säästöihin, mutta myös toiminnan tehostamiseen ja "yhden palveluluukun" periaatteeseen. Kellon kirjaston osalta säästö on vuokra.
- Matti Roivainen toi esille, että virkamiehet valmistelevat asioita niillä linjoilla, jotka heille on annettu. Koska asiaa ei ole vielä päätetty, niin tämä asia tulee uudestaan käsittelyyn. Pitää katsoa säästöt (kirjaston vuokra), ja katsoa myös vastaanottavan pään (koulun) kustannukset. Matti totesi, että Kellon kirjaston siirrossa pitäisi ottaa vielä aikalisä. Tulevaisuudessa, kun Kellon koulun lisäosan rakentaminen aloitetaan, siinä voitaisiin ottaa jo suunnittelussa huomioon kirjaston sijainti.
- Milla Kynkäänniemi totesi, että luottamushenkilöiden tehtävänä on viedä alueen viestiä eteenpäin päätöksentekoon. Reuna-alueiden puolia on pidettävä. Oulun kaupungissa on asiat tehty perinteisesti tietyllä tavalla, ja reuna-alueiden hyvät käytännöt tahtovat jäädä huomioimatta.
- Matti Roivainen ja Milla Kynkäänniemi kehottivat asukkaita ottamaan aktiivisesti yhteyttä oman äänen kuulumiseksi.

3. Yhdistysten ajankohtaiset asiat (mm. kesän suunnitelmat)
• Kellon asukastupa on suljettuna heinäkuun ajan. Muina aikoina toimii normaalisti. Lauantaina 8.8. pidetään Kellon kesäpäivät, ohjelmaideoita otetaan vastaan.
• Martinniemessä pidetään Maaginen Martinniemi piknik 16.6., ja 12.7. on Martinniemen kesäjuhla.

4. Muut asiat
-

5. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous pidetään 28.5. klo 17 yhteiskokouksena Haukiputaalla, aiheena Haukiputaan hyvinvointikeskus.
Kokous päättyi klo 18:50.

Jakolinkki