Yhteistyöryhmien aikaiset vanhat muistiot

< Takaisin

2015 - 5 Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmä 30.9.2015, muistio

Haukiputaan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 30.9.2015 klo 17:00

Paikka: Haukiputaan seurakuntakeskus, monitoimisali (Kirkkotie 10)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kaarina Torro avasi kokouksen klo 17:05.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
Läsnä: Kaarina Torro (pj.), Johanna Kerola (srk.), Irja Lahdensivu, Hannu Liljamo, Tapani Sahlström, Nina Himsworth (siht.)

3. Seurakunnan toiminnan esittely
Diakoniatyöntekijä Johanna Kerola kertoi seurakunnan ajankohtaisista asioista. Kasvatustyö (varhaiskasvatus-, nuoriso- ja rippikoulutyö) jatkuu, päiväkerholaisten määrä on tänä syksynä lisääntynyt. Lähetys-, musiikki-, diakonia- ja julistustyö jatkuvat.
Seurakunnan työntekijöistä osa on viimeaikoina vaihtunut, kaksi pitkäaikaista diakoniatyöntekijää on jäänyt pois ja uusi kirkkoherra aloitti kesäkuun alussa. Kaksi sijaista aloittaa pian seurakuntapappeina. Jumalanpalveluselämän työstäminen kaikkien työntekijöiden keskiössä, pohditaan miten kuntalaiset voitaisiin ottaa enemmän mukaan. Seurakuntaelämään toivotaan uutta. Vapaaehtoistyö on ajankohtainen asia, erityisesti lähetys- ja diakoniatyössä. Seurakunnassa tehdään esim. senioriapua, jossa vapaaehtoiset tekevät kotikäyntejä iäkkäiden asukkaiden luo. Aamupuurotoiminta alkanut tammikuusta, Putaan martat valmistavat puuron. Samassa yhteydessä jaetaan kaupasta saatua ylijäämäruokaa.
Seurakunta on yhteistyökumppanina neuvoloiden perhevalmennuksessa Vanhemmuus ja parisuhde -tunneilla. Yhteistyötä tehdään kaikissa Oulun seurakunnissa. Tulevan hyvinvointikeskuksen toiminta esillä nyt, ja pohditaan miten seurakunta voisi olla siinä mukana. Mielenterveystyötä pidetään tärkeänä, siihen tarvittaisiin enemmän panostusta. Haukiputaalla pääsee heikosti mielenterveyspalveluihin, eikä yhdistystoimintaa / vertaistukea ole. Seurakunnan Mielenterveyskahvila aloitti tällä viikolla.
Virkkulassa tehty kunnostustöitä, katto korjattu ja seinät maalataan ensi kesänä. Tapulin katto on korjattu. Putaan tupa ja Vakkurila menossa purkuun jossain vaiheessa.
Isoniemen leirikeskus on paljon käytössä, parin vuoden päästä tehdään peruskorjausta.

4. Virkakielikampanja Oulussa
Nina kertoi hieman virkakielikampanjasta. Oulun kaupungissa selkeytetään omaishoidon tuen päätöstekstejä. Tekstityö liittyy Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen virkakielikampanjaan, jossa kannustetaan valtion ja kuntien viranomaisia parantamaan kielenkäyttöään. Tutustuttiin kolmeen tekstiesimerkkiin. Yleisesti todettiin, että tekstit on ymmärrettäviä. Painotettiin, että on tärkeää, että päätös on selkeästi sanottu. Lisäksi on tärkeää, että yhteystiedot ovat selkeästi esillä ja se mihin aikaan yhteyshenkilöt ovat tavoitettavissa. Esimerkki ykkösessä pyydetään ottamaan yhteyttä palvelunohjausyksikköön, tähän tulisi lisätä tämän yksikön yhteystiedot.

5. Ajankohtaiset ja muut asiat
6.10. Haukiputaan kehityksen auditoriossa on Hyvonin historiikin julkaisemistilaisuus klo 14-16.
8.10. klo 18 Tarinatorstai alkaa kirjastossa, aiheena Haukiputaan vanhat kartat.
16.10. klo 10-15 Demokratiapäivä keskustan Oulu10 ala-aulassa (Torikatu 10), paikalla tavattavissa Oulun kaupungin luottamushenkilöitä ja virkamiehiä (tästä lähetetään vielä sähköpostilla tarkempaa tietoa).
5.-8.11. Haukipudas-päivät (ohjelmassa mm. myyjäiset Heiton talolla, nuorten disko ja kynttiläuinti Jatulissa)

Keskusteltiin, että bussikorttien latauspiste olisi hyvä saada Haukiputaan Oulu10 etäpalvelupisteeseen. Sovittiin, että Nina laittaa tästä alustavaa kyselyä eteenpäin.

6. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava tapaaminen on 29.10. klo 17:30 työpaja kaavoitusasioista Länsituulen koulun auditoriossa.
Torstaina 26.11. klo 17 yhteistyöryhmän kokous, jossa keskustellaan alueen yhdistysten ajankohtaisista asioista, kerrotaan avustusasioista sekä valitaan yhteistyöryhmän puheenjohtaja vuodelle 2016.
Kokous päättyi klo 18:35.
 

Jakolinkki