Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2013 2 Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous tiistaina 2.4.2013
kello 18.30-20.45 Sykkeen auditoriossa.

Läsnä: Pertti Veijonen, puheenjohtaja
Esteri Ohenoja
Eija Keränen
Olli Pekkarinen
Jorma Hanhela
Arto Kouri
Seppo Matilainen
Veli-Matti Salmijärvi
Sirpa Laitala, sihteeri

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Kiimingin suuralueen yhteistyöryhmän toimintasuunnitelma ja
toimintaraha vuonna 2013.
Kiimingin suuralueen toimintaraha on 5.713 euroa vuodelle2013.
Toiminnan osa-alueet ovat: lasten ja nuorten sekä ikäihmisten osallisuus ja vaikuttaminen, asukkaiden hyvinvointia tukeva toiminta, alueellinen kulttuuritoiminta, lähiliikunta, kestävä kehitys ja turvallisuustoiminta.
Toimintarahan käytöstä päättää yhteistyöryhmä. Rahahakemuksia oli etukäteen tullut yhteistyöryhmälle yksi, Kiiminki-Seura ry:ltä. Hakemus sisälsi seuraavat tapahtumat: Kiiminkipäivien kiertoajelu 1500 euroa, Kiiminkipäivien yhteislaulutilaisuus, orkesterin kustannukset 300 euroa, Koitelin joulu, perhetapahtuma, tunnelmatuvan vuokra 300 euroa yhteensä 2.100 euroa.
Yhteistyöryhmä päätti, että osa toimintarahan käytöstä jätetään myöhemmin päätettäväksi.
Toimintarahaa myönnettiin seuraavasti:
o Alueellinen tiedottaminen 700 euroa
- perustettavan asukasyhdistyksen tiedottaminen
- ym.
o Yhteisöllinen toiminta
- Kiiminkijoen valotapahtuma Koitelissa 200 euroa
- Yhteistyöryhmän kokouksien kulut 300 euroa
- Kiiminkipäivien kiertoajelu, Kiiminki-Seura ry 1.000 euroa
- Koitelin Joulu, Kiiminki-Seura ry 300,- päätetään myöhemmin
- Asukasyhdistyksen rekisteröinti 200 euroa
- Elojuhla, kalastuskilpailu, retki, tähtiyö-tapahtuma
Tervajärvi-Kotajärvi-Alajärvi kyläyhdistys ry 200 euroa
o Alueellinen kulttuuritoiminta
- Kiiminkipäivien yhteislaulutilaisuus, orkesteri, Kiiminki-Seura ry 300 euroa
- Hannutsialaiset, Hannuksen kyläyhdistys 200 euroa
o Lähiliikunta
- Hannuksen liikuntatapahtumiin 100 euroa
o Lapset ja nuoret
- Perinteinen lasten yöleiri, Hannuksen kyläyhdistys 200 euroa
o Ikäihmiset
- Dementiakerho, sukupolvien välinen vuorovaikutus, Hannuksen kyläyhdistys
- Vanhusten päivä musiikin merkeissä, sukupolvien välinen vuorovaikutus, Kiimingin
vanhustentaloyhdistys 150 euroa
o Turvallisuustoiminta
- Tieturvakoulutus, esim. jonkin oppilaitoksen järjestämänä kiiminkiläisille 200 euroa
o Kestävä kehitys
- Luonnonkukkapäivä 16.6. Kiiminkien luonnonsuojeluyhdistys 200 euroa
- Siivouspäivä 25.5.
Yhteensä 3.950 euroa
Yhteistyöryhmän toimintaan osallistuvat yhdistykset ja tapahtumien järjestäjät voivat hakea toimintarahaa yhteistyöryhmältä vapaamuotoisesti, tulemalla kokoukseen ja kertomalla toiminnastaan ja tapahtumistaan.
4. Oulun palvelumalli 2020.
Valtuuston strategiaseminaari on 3.4.2013 ja valtuusto tekee päälinjaukset palvelumallista 29.4.2013.
Esitettiin, että rakennetaan ja kehitetään valmiiksi ne alueet, jotka ovat jo olemassa. Uusien alueiden perustaminen tulee paljon kalliimmaksi. Koilliselle alueelle Kiiminkiin kattava hyvinvointikeskus. Julkinen liikenne toimivaksi.
Kaupunginvaltuuston strategiaseminaarit ovat 20.3. ja 3.4. Päätökset palvelumallin päälinjauksista tehdään 29.4.

5. Muut asiat.
Päätettiin tehdä kuntalaisaloite, koskien alueen pyöräteitä ja alikulkutunneleita. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.

Uuden Oulun yhteinen taide 2013. Kulttuuriosuuskunta ILMEen hanke, josta on lähetetty sähköpostitse lisätietoa yhteistyöryhmän jäsenille.

6. Seuraava kokous.
Seuraava kokous on tiistaina 14.5.2013 kello 18.00. Paikka ilmoitetaan kokouskutsussa.

7. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.45.

Jakolinkki