Muistiot

< Takaisin

2015 4 Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Torstaina 3.9.2015 kello 18.00-19.35

Paikka: Kierikkikeskus, Pahkalantie 447, 91200 Yli-Ii

Osallistujat: Veli Kortesalmi, puheenjohtaja
Rauni Nokela
Raikko Tuominen
Teuvo Päkkilä
Matti Kakko
Hilja Räinä
Sylvi Ruonakangas
Seppo Alatalo
Pentti Mattila
Esko Kaveri
Selma Kaveri
Maija Paaso
Eila Mattila
Niilo Lahtinen
Eeva-Liisa Pernu
Esa Nyman
Leena Lehtinen
Sirpa Laitala, Ouka, yhteisötoiminta, sihteeri

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4. Yli-Iin suuralueen kuntapalvelujen tämänhetkinen tilanne
ja kannanotto vuosien 2016 - 18 toiminta- ja taloussuunnitelmaan.
Yli-iiläisten palvelupalautetta on kerätty pitäjäpäivien toripäivässä 11.7.2015. Rauni Nokela on koostanut niistä yhteenvedon. Vastaajat, jotka olivat käyttäneet ko. palveluja viimeisen vuoden aikana, ovat kertoneet tyytyväisyydestä tai tyytymättömyydestä ko. palveluun.
Vastaajia oli 43, perheellisiä, nuoria aikuisia, ikäihmisiä. Toripäivän kävijämäärä oli noin 500 ihmistä. Palvelupalautteet on kirjattu muistioon.

Yli-Iin väestörakenne koostuu suurimmaksi osaksi ikäihmisistä ja lapsiperheistä, joilla ei ole päiväsaikaan autoa käytettävissä. Ennen kuin palvelujen siirrosta edes puhutaan, niin joustava joukkoliikenne tai muu palveluliikenne on saatava kuntoon.

Yleishallinto.
Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän lausunto remonttiryhmälle:
Yli-Iin Oulu 10 palvelupiste on laajennettava yhteispalvelupisteeksi, jossa on saatavilla myös valtion virastojen palvelut (kela, poliisi, työvoimatoimisto). Asioiden hoito on siirtynyt liian kauas.

Palvelukyselyn tuloksia:
Yleishallinnon palvelut; tyytyväisiä 23, tyytymättömiä 7. Toivotaan enemmän palveluja; kela, poliisi, työvoimatoimisto.

Hyvinvointipalvelut.
Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän lausunto remonttiryhmälle:
Hyvinvointipalvelut, sisältäen suun terveydenhoidon ja muut palvelut, on säilytettävä Yli-Iissä vuoden 2012 tason mukaisena, koska joukkoliikennettä Kiimingin hyvinvointikeskukseen ei ole.

Keskustelua:
Lääkäri kahtena päivänä Yli-Iissä, mutta ei ehdi hoitaa muita kuin koululaisia, neuvolan, kotihoidon ja Jokirannan asiakkaita. Lääkäripalvelut on säilytettävä kaikille niin kauan, että saadaan toimiva joukkoliikenne.

Hammashoidon siirrosta Kiiminkiin on päätetty, mutta se odottaa toimeenpanoa. Ennen kuin siirto voidaan toteuttaa, on joukkoliikenne saatava kuntoon. Miten ikäihmiset ja lapsiperheet pääsevät kulkemaan (perheen auto yleensä käytössä työssäkäyvällä osapuolella).

Jakkukylässä on kyselty oikeudesta käydä Haukiputaan hyvinvointikeskuksessa.
Jokainen voi valita/rekisteröityä sen terveysaseman käyttäjäksi kuin haluaa.
Lue lisää asiasta: http://www.ouka.fi/
Yli-iin suuraluetta ajatellen, jos useat valitsevat jonkun muun terveysaseman, niin heikentää Yli-Iin hyvinvointipisteen palveluita entisestään. Suoritteet lasketaan, kun palveluja suunnitellaan.

On syytä vaatia laskelmia päättäjiltä ja virkamiehiltä, kun terveydenhoitopalveluiden muutoksia suunnitellaan. Paljonko säästetään, kun hammashoitola siirtyy Kiiminkiin? Paljonko säästetään, kun lääkäripalvelut ovat Kiimingissä? Paljonko maksaa toimiva joukkoliikenne?

Suun terveydenhoitopalveluiden saatavuus on turvattava kaikilla alueilla. Kolme vuotta täyttyy kuntaliitoksesta. Liitossopimuksissa on luvattu säilyttää palvelut tasapuolisesti kaikilla kuntalaisilla.


Yli-Iissä ja Ylikiimingissä hyvät tilat hammashoidolle, ei mitään järkeä lopettaa näistä taajamista suun terveydenhoitopalveluita. Lopettamalla palvelut säästöjä ei synny. Hoitokäytänteet muuttuneet, hoidon saanti mennyt huonompaan suuntaan.
Kustannuksia aiheutuu viivytyksistä. Monta esimerkkiä tästä olemassa.

Linja-autoliikenne avataan jotenkin. Kuka maksaa?

Miten taataan, että tuleva joukkoliikenne on tasapuolista palvelua kaikille, myös syrjäkylillä asuville?

Haittoja ei oteta huomioon. Mitä haittoja aiheutuu kokonaiskehitykselle? Kun esim. oppilaita kuljetetaan Kiiminkiin hammashoitoon. Joku palvelualue säästää, kustannukset sysätään toiselle palvelualueelle. Kokonaistalous otettava huomioon, maksaja on lopulta kuitenkin Oulun kaupunki.
Edullisempaa, kun yksi ihminen /lääkäri ajaa Yli-Iihin kuin, että kaikki yli-iiläiset ajavat/kuljetetaan Kiiminkiin.

Palvelukyselyn tuloksia:
Sairaanhoito; tyytyväisiä 7, tyytymättömiä 25.
Hammashoito; tyytyväisiä 24, tyytymättömiä 13.
Vanhuspalvelut; tyytyväisiä 8, tyytymättömiä 7.
Mielenterveys; tyytyväisiä 7, tyytymättömiä 3.
Kehitysvammaispalvelut; tyytyväisiä 8, tyytymättömiä 1
Kuntoutus; tyytyväisiä 5, tyytymättömiä 10.
Päihdekuntotus; onko loppumassa?
Sivistys- ja kulttuuripalvelut.
Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän lausunto remonttiryhmälle:
Supistuksia ei voida enää tehdä. Sivistys- ja kulttuuripalvelut on säilytettävä vähintään tällä tasolla, millä ne nyt ovat. Alueellisten kulttuuripalvelujen tarjonta on vähäistä.

Palveluja on tällä hetkellä Jakkukylän ala-aste ja yläaste, liikuntahalli Vorelli, Kirkonkylän, Tannilan ja Jakkukylän kuntorataladut, Möljän kesäuintipaikka, kirjastopiste, museo ja Oulu opiston toimintaa.

Keskustelua:
Jotta Oulu-opiston toimintaa saadaan alueelle jatkossakin, on toimittava aktiivisesti ja sitouduttava toimintaan. Kootaan ryhmä ja sitoudutaan järjestettävään kurssiin.

Kouluverkko säilytettävä nykyisellä tasolla.

Uimapaikkoja on vain yksi virallinen, josta kaupunki huolehtii. Jos alueella olevia rakennelmia rikotaan, niin niitä ei enää korjata.

Kaupunkistrategia laadittu 2014, mutta kulttuuritoimen toimenpideohjelmaa ei löydy netistä. Ehdottomasti olisi oltava toimenpideohjelma.

Kaupungin järjestämää kulttuuritarjontaa ei ole Yli-Iissä juuri ollenkaan.

Palvelukyselyn tuloksia:
Kansalaisopisto; tyytyväisiä 6, tyytymättömiä 15.
Liikuntamahdollisuudet; tyytyväisiä 24, tyytymättömiä 9.
Kulttuuri (kuva, musiikki, kirjasto); tyytyväisiä 14, tyytymättömiä 7.

Tekniset palvelut.
Palvelukyselyn tuloksia:
Vesi/jätevesi; tyytyväisiä 17, tyytymättömiä 1.
Sähkö; tyytyväisiä 18, tyytymättömiä 3.
Auraus; tyytyväisiä 16, tyytymättömiä 13. Moitteet koskivat pääasiassa Kiimingin ja Yli-Iin
välisen tien aurausta, joka oli viime vuonna hoidettu hengenvaarallisen huonosti.
Lisäksi moitittiin aurauksen viipymistä
Rakennus; tyytyväisiä 12, tyytymättömiä 6.
Elinkeinoneuvonta; tyytyväisiä 6, tyytymättömiä 3.
Maaseutupalvelut; tyytyväisiä 5, tyytymättömiä 3.


5. Tiedoksianto Kierikkikeskuksen toiminnasta.
Yli-Iin suuralueen yhteistyöryhmän lausunto remonttiryhmälle:
Kierikkikeskukselle halutaan oma markkinointibudjetti. Kierikkiä pitää voida markkinoida omana yksikkönään. Kokeiluaikaa vähintään kaksi vuotta omaehtoiselle toiminnalle, jolle asetetaan tavoitteet, niin että toiminnasta tulee kannattavaa.

Toivotaan, että saadaan järjestymään palaveri asiasta kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen johdon kanssa.

Kierikkikeskuksen toiminta on yhtenä osana museo- ja taidekeskus Luupissa. Kierikki on rinnastettu kotiseutumuseoihin. Kierikillä ei näin ollen ole omaa markkinointia eikä markkinointibudjettia. Kävijämäärät ovat laskeneet dramaattisesti Oulun aikana. Kaupungilla ei ole olemassa pitkän tähtäyksen suunnitelmaa, miten Kierikin toimintaa kehitetään. Henkilökuntaa on vähän.

On muistetava, että Kierikkikeskus on 6 milj. euron investointi + muut panostukset päälle.
Kierikkikeskus on;
kansainvälinen
opetuksellinen
kulttuurillinen
liikunnallinen

Kierikkikeskuksella on kaikille annettavaa. Hyödyntäminen mm. matkailussa on jäänyt pois.

Hotellin myyminen on lopetettava. Jos Kierikkiin halutaan kansainvälistä toimintaa, niin se vaatii majoitustiloja ja hyvät ateriapalvelut. Kokonaisuutta ei voi toteuttaa, jos hotelli myydään.

Nyt tarvitaan yhteistyötä ja yhteiset tavoitteet kulttuuritoimista päättävien kanssa.
Voitaisiinko esim. kahden vuoden ajan markkinoida itse Kierikkiä Luupin sisällä? Alueella on vain vähän yrityksiä, joten käyttäjiä esim. seminaarien ja muiden osalta tarvitaan muualta, joka taas vaatii markkinointia. Kierikin menestys ei voi perustua paikalliseen kysyntään.

Jotain täytyy tehdä pikaisesti. Kierikin osuus on promillen luokkaa sivistys- ja kulttuuripalveluiden budjetista.

Äänentoistoa on kunnostettu, mutta ihmeellinen kaiku salissa jatkuu. Äänentoisto pitäisi saada ehdottomasti kuntoon.
Koululaisia on käynyt 3000 syksyn aikana.

Valoa Oulu! 2015 festivaalin Yli-Iin tapahtuma on la 14.11.2015 Kierikissä. Tämän vuoden festivaalin teemana ovat tarinat. Kierikin ohjelma tarkennetaan syyskuussa. Tarinaosuuden teemana on sota-aika Yli-Iissä, tarinoita sekä rintamalta että kotirintamalta. Tilaisuudessa on myös rovasti Toivo Hyyryläisen alustus. ks. http://www.ouka.fi/oulu/valoa
6. Muut asiat.
Yli-Iin suuralueen sivistys- ja kulttuuritoimijoiden yhteistapahtuma la 26.9.2016 kello 9.00-14.00 Yli-Iin koulun pihalla sekä liikuntahalli Vorellin sisällä ja ympäristössä tapahtuma, jonne kaikki yli-iiläiset ovat tervetulleita.
Katutyöntekijöille halutaan ojentaa ruusuja. ELY- keskuksen ja Teklin työntekijät ovat tehneet todella hyvää työtä kunnostaessaan kevyen liikenteen väyliä Yli-Iin keskustassa. Kiitos siitä!
Onko OuluZone perustettu keskuskoulun alueelle, koska siellä on paljon häiritsevää mopoajelua kouluajan ulkopuolella iltamyöhälläkin.
Suuri kysymys tällä hetkellä Oulussa on pakolaisten suuri määrä. Tähän asti osoitetut majoitustilat ovat tupaten täynnä. Uusia tarvitaan.

Puheenjohtaja pyysi miettimään, kuka olisi seuraava yhteistyöryhmän puheenjohtaja. Hänen mielestään jatkuvuutta ja uutta verta olisi hyvä saada mukaan.
7. Seuraava kokous.
Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
8. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35.
 

Jakolinkki