Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2016 -01 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: ma 18.1. klo 17.00  

Paikka: Oulu10 nvh 142 Torikatu 10

Osallistujat:
 
Kyösti Kekkonen asukas
Esko Saarela  asukas
Leila Kaikkonen Oulun seudun musliminaisten ja lasten yhdistys ry
Kati Nuorala-Zoubeidi Oulun seudun musliminaisten ja lasten yhdistys ry
Kaisu Rundelin  asukas
Olavi Eelis Kokko asukas
Tytti Tuppurainen asukas
Jouni Mäkäräinen yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Jukka Lappalainen asukas
Satu Keskitalo Oulun Nuoret Kotkat piirijärjestö ry 
Merja Niemelä sihteeri, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
 
1. Kokouksen avaus
Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen avasi kokouksen klo 17:01.
 
2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 
3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
 
4. Oulun keskustavisio 2040, lähtökohdat suunnitelman laadinnalle, yleiskaavasuunnittelija Jouni Mäkäräinen yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Oulun keskustavisiota 2040 kokouksessa esitteli yleiskaavasuunnittelija Jouni Mäkäräinen. Rotuaari uudistunut ja laajentuu vaiheittain. Keskitetty pysäköintilaitos Kivisydän on otettu käyttöön. Lisäksi on käynnistynyt keskustan ydinkortteleiden uudistuminen, myös asuntorakentaminen jatkuu vilkkaana. Keskustassa on aiemmin laadittu maankäytön- ja liikenteen kehittämissuunnitelma. Keskustan suuralueen väestökehityksestä on kaavio liitteenä olevassa esitysmateriaalissa. Väestömäärä on nyt keskustassa 20 000 asukkaan tienoilla. 1990-luvulla määritelty laajennussuunnitelmia Myllytulliin ja Limingantulliin. Torikatu on määritelty joukkoliikennekaduksi. Viimeisen 25 vuoden aikana on tapahtunut paljon keskustan alueella.
 
Mitä on keskustavisio? Keskustavisio on tulevaisuudenkuva elinvoimaisesta ja omaleimaisesta Oulun keskustasta. Maankäytön strateginen kehittämissuunnitelma on taustalla. Lisäksi tarkoituksena on asukkaiden ja eri osapuolten näkemyksiä yhteen kokoavan prosessin toteuttaminen. Laajempi alue tarkastelussa ulottuen Raksilaan, Myllytulliin, Pikisaareen ja Limingantulliin. Ydinkeskustassa kysymys on kävely-ympäristön kehittämisestä, Limingantullissa täydennysrakentamisesta. Keskustan lähialueiden kehittymisen tavoitteena on saada alueet tehokkaampaan maankäyttöön.
Keskustan kehittämistavoitteisiin sisältyy kaupunkilaisten ja elinkeinoelämän keskusta; keskusta kaikkien kaupunkilaisten käyttöön, myös investointien ja tapahtumien mahdollistaminen. Keskusta on vireän kaupunkikulttuurin ja tapahtumien näyttämönä.
 
Käsitellään eri alueiden kehittämisen painotuksia ja rooleja. Pitäisi löytää ydin, mikä on kaupungin keskusta tulevaisuudessa. Moni-ilmeinen keskusta, tarpeita esim. pop up tapahtumien toteuttamisesta aina suurempiin yleisötapahtumiin. Keskustan asukkaiden asuminen: monipuolisuus, esimerkiksi Kulma-Leverin vireille tuleva hanke korkeasta asuinrakentamisesta. Visiotyön polku ja päävaiheet: tavoitteiden ja vision laatiminen tapahtuu syksyn 2016 aikana sekä maankäytön strategisen suunnitelman laatiminen.
 
Miten työ on etenemässä?
Analyysivaihe käynnissä –kehittämisen keskeisten kysymysten tunnistaminen.
Torin alueen osallistamiseen on tulossa useita tilaisuuksia: Oulun raati ti 9.2. klo 18.00 alkaen Kaupunginteatterin lämpiössä, avoimet palautepäivät Ympäristötalolla, keskustelutilaisuus sekä teemakohtaiset työpajat kohdennetuille tahoille, kuten pyöräilyyn liittyen.
 
Väestö ikäryhmittäin keskustan osalta on osa tarkastelua. Myös asuntorakenteen muuttuminen, esim. yksiöitä rakennetaan saman verran kuin aiemminkin. Oulun ruutukaava-alueen modernin rakennuskannan inventointi (1930-90).
 
Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittyminen, konsultti on tehnyt selvitystä. Ydinkeskusta on kuuden korttelin kokoinen ollut aiemmin, nyt hieman laajentunut. Keskustan asema on vahva, myös laajemmalla alueella on palveluja. Miten kehitettäisiin pohjoisen Skandinavian pääkaupunki, palvelut pääkaupunkiseudun tasoa? Oulun visio, mitä se on?
 
Lisätietoja: www.ouka.fi/keskustavisio Yhteydessä voi olla myös Jouni Mäkäräiseen, jouni.makarainen@ouka.fi P. 044 497 3116
 
Kommentit:
 
Sammakkotalon tulevaisuus: julkiseen myyntiin laitettu rakennus, toistaiseksi ei voi informoida enempää kokouksessa. Tontti ja rakennus ovat arvokkaita, suojelumerkintä olemassa, asettaa omat haasteensa. 
 
Tytti Tuppurainen totesi, että keskusta on elävä, kun siellä sijaitsee myös asutusta, on keskustassa asuvien ihmisten koti. Jukka Lappalainen kommentoi, että on tärkeä huomioida keskustan asukkaat ja suuralueen yhteistyöryhmä keskustan suunnittelussa. Keskustaan on tärkeä tuoda asuinrakentamista jatkossakin. Kävelykatujen laajeneminen ja kulkemisen mahdollistaminen on hyvä huomioida suunnittelussa. Tori eläväksi, yrittäjiä mukaan, Nallikarin ja Hietasaaren yhteyksien helpottaminen. 
Kaisu Rundelin kertoi, että joulukuussa on järjestetty Raksilan kaavasuunnitelmasta tilaisuus. Siltojen rakentaminen, esim. Kuopiossa on vastaavia esimerkkejä. Citybussiliikenteen pitäminen edullisena on jatkossakin tärkeää. Asioille pääseminen, kulkeminen, kotona asumisen tukeminen mahdollistuu joukkoliikenteen keinoin. Raksilaan ei liian korkeaa rakentamista, markettien alle autojen parkkeeraaminen hyvin suunniteltua. Vuokrarakentamista hyvä toteuttaa myös omistusrakentamisen lisäksi. Monipalvelukuvio on hyvä olla. Uudet innovaatiot ovat tervetulleita, kävijöiden tavoittamiseksi mm. matkailun keinoin. Roskaaminen tärkeä saada kuriin, siisti kaupunkikeskusta, jossa kulkea. Siisteyskulttuurin kasvattaminen, julkisen wc:n rakentaminen, miten siihen voitaisiin investoida myös.
 
Kyösti Kekkonen kertoi, että vision tarkastelemisessa vuoteen 2040 tärkeää on torin alueen rakentaminen ja matkakeskus, Hietasaaren yhteys kaupunkiin, suora yhteys, ei Tuiran kautta. Raksilaan linja-autoaseman seudun suunnittelu. Liikenteessä Uusikatu-Aleksanterinkadun säilyttäminen pääväylinä. Rautatieliikenteen varikkoalue sijaitsee liian lähellä keskustaa tällä hetkellä, alueen hyötykäyttöön ottaminen. Pyöräteiden kehittäminen, myös opettaa käyttämään uusia pyöräteitä. Uusikadulta Rautatien suuntaan kulkeminen, ohjata pyörätielle. Visioon tulisi sisältyä myös uusien väylien käyttöönotto.
 
Hietasaaren osalta korjaamisrakentaminen on trendinä, purkamisen sijaan. Yksi visio on korjausrakentamisen tukeminen, yksityisihmisten työn tukeminen. Kunnostusvelvoitteella on myyty nimelliseen hintaan korjaushankkeisiin. Hietasaaren liittäminen kaupunkikeskustaan. Rata-alueen hyödyntäminen, hallintaan ottaminen. Uudisrakentamisessa huomioitaisiin ihmisten tarpeet, perheellisistä ikäihmisiin. Uudenlainen asumiskulttuuri.
 
Tytti kertoi, että asukasnäkökulma on oleellinen. Keskustassa pitää olla myös julkisia palveluja. Terveysaseman siirtäminen Kontinkankaalle on ollut keskustan asukkaille huono asia. Yksityispalvelut hakeutuvat keskustaan, helppo tulla ja kulkea. Valaistus, esteettömyys ja siisteys käyntikorttina keskustassa. Turvallisuus visiona: Euroopan turvallisin keskusta. Lasten koulumatkat turvalliseksi. Laanaojan esille nostaminen. Lemmikkieläinten kanssa asuminen ja käyminen keskustassa. Tärkeää huomioida asukkaat eri tilaisuuksissa, nettisivuilla informointi eri hankkeista ei ole riittävä taso.
Pyöräteiden yhteyteen olisi hyvä saada koirankakkaroskiksia, yleensäkin tärkeää siisteys leikkipuistoissa, ollut pullonsiruja ym. Lapsiperheiden käyttämien julkisten puistojen ja tilojen siisteys on tärkeä huomioida.   
 
5. Alueelliset toimintarahahakemukset v. 2016, keskustan suuralue
Alueellisia toimintarahahakemuksia v. 2016 on ollut kaikille suuralueille yhteensä 280. V. 2015 hakemuksia oli 292. Keskustan suuralueelle hakemuksia tuli yhteensä 19 ja v. 2015 26. Alueellista toimintarahaa on haettavissa keskustan suuralueella asukasmäärään (keskusta ja Nuottasaari) 21 499 perustuen (0,70 e/asukas, tilastot 31.12.2014) 15 049 e. Esityksenä keskustan suuralueella eniten rahaa hakeneilta leikataan eurot 844 e. (15 hakemusta, joissa haettu summa on 1000 e.) Lisäksi Raksilan hakemuksesta tasataan 3 euroa, on suurin seuraavista haetuista summista (800 e.) eli myönnettäisiin 797 e. 
 
Mahdollisuuksien mukaisesti kaikille avointa toimintaa ja tapahtumia olisi hyvä järjestää alueella. Raportointi on koettu hyvänä, ennalta otetaan yhteyttä yhteisötoiminnasta. Raportointi on saatu, takaisin perittäviä on ollut muutamia.
 
Jos tulevina vuosina on sellaisia hakijoita, jotka eivät ole edellisen vuoden toimintarahaa pystyneet hyödyntämään, seuraavan vuoden toimintarahaa jaettaessa toimintarahan myöntämisessä olisi v. 2017 tiukempi linja. Perusteiden kirjaaminen olisi hyvä asia, raportointivelvollisuus tulee olla riittävän kattava.
 
Tapahtumien järjestäminen yhdessä asukastuvan kanssa olisi hyvä asia, yhteisesti asukkaiden kesken. Asukastuvan henkilöstön ja yhteistyöryhmän jäsenten kanssa järjestettyjä tapahtumia on toteutettu useita aikaisempina vuosina.
 
Oulun Nuoret Kotkat ry:n tapahtumiin haettavat toimintarahat on suunnattu lasten toiveiden mukaisesti. Viime vuonna on otettu mukaan toinen iltapäiväryhmä, koska bussissa on ollut tilaa.
Oulun seudun musliminaisten ja lasten yhdistyksen tarkoitus on järjestää Ruskotunturilla tai Virpiniemessä talvirieha, tarkoitus on järjestää bussikuljetus. Tavoitteena on saada lapsia ja naisia tekemään yhdessä eri asioita. Liikuntatapahtuman järjestäminen keväällä, uskonnon rajoitteiden mukaan ei ole tällä hetkellä tarjontaa. Tapahtumassa erilaisten liikuntamuotojen esitteleminen, jotka soveltuvat heille. Lasten ja naisten uintivuoroista on tehty adresseja KH:lle, tiettyjä rajoitteita esim. miehet eivät saa nähdä altaaseen. Muslimeissa on sekä suomalaisia ja maahanmuuttajia mukana.
Yhteistyöryhmä tarkastelee, että rahoitusta käytetään hakemuksissa mainittuihin kohteisiin. 
 
Puheenjohtajana jatkoi kokouksessa Jukka Lappalainen klo 18:23.
 
Kaisu Rundelin kertoi, että siivoustalkoisiin ollaan hakemassa Raksilan asukasyhdistyksen toimesta lavaa myös ongelmajätteen kierrättämiseen. Lava on hintavampi, mutta hyvä juttu asukkaille saada myös ongelmajätteet pois asunnoista ja varastoista.
 
Jukka kertoi, että raportoinnin v. 2015 mukaisesti Meritulli-Heinäpään asukasyhdistyksen Pikkujoulutapahtumaan käytetty toimintaraha v. 2015 on siirretty Joulujuhlasta alun perin. Tapahtuman luonne on ollut tarjota ravintolalounas osallistujille, onko kohdennettu kaikille asukkaille alueella? Raportoinnin tarkentaminen pikkujouluiltamien osalta, kenelle tapahtuma oli tarkoitettu v. 2015.
 
Kuusijuhla ja pikkujoulutapahtuma Meritulli-Heinäpään asukasyhdistyksen hakemana v. 2016 olivat myös tarkastelussa. Periaatteena tulee olla tarjota kaikille avoin tapahtuma ja tarjoilu, ei esimerkiksi yhdistyksen jäsenille suoraan kohdennettuna. Pyydetään lisäselvitystä kuusijuhlan ja pikkujouluiltamien toteuttamisen suhteen v. 2016: ketkä järjestävät, kuka on vastuussa, yhteistyökumppanit ym. käytännön järjestelyt. Tarinaniskennän SM-aluekarsintakilpailun käytännön järjestäminen olisi hyvä selvittää myös, miten aiotaan toteuttaa. Alueellisia joulutapahtumia voi järjestää hyvin kohtuullisella tarjoilulla, esim. riisipuuroa tarjoamalla alueen asukkaille. Ketkä ovat järjestäjät, käytännön toteutus ym.             
 
Alueellisen toimintarahan keskustelu ja päätöksenteko jatkuu seuraavassa keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokouksessa 8.2.2016 klo 17.00 nvh 142, jossa tehdään esitys keskustan suuralueen osalta.
 
6. Muut ajankohtaiset asiat
Hietasaaren vesibusseilla matkustaminen: vaatisi tukimuotoja. Olisi hyvä pohtia liikennöintiä, edullista kulkuyhteyttä.
 
Torin alueen kehittämisestä on tulossa Oulun raati tilaisuus Kaupunginteatterin lämpiössä ti 9.2. klo 18-20. Oulun kouluverkkoratkaisusta tulee neljä tilaisuutta, kaikki alkavat klo 18:
10.1. Kiimingin lukio   
11.1. Oulunsalon lukio
23.2. Haukiputaan lukio
24.2. Lyseo
 
Osallistujia yhteistyöryhmän kokoukseen kaivattaisiin lisää alueelta.
 
Palveluverkkoon kuuluva palvelupisteverkkosuunnitelma on vielä kesken, menossa Kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Johtamisjärjestelmän valmistelu on myös vielä kesken.
Seuraavassa kokouksessa keskustellaan myös Ympäristö- ja turvallisuustoimikunnasta. 
 
7. Seuraava kokous
Seuraava kokous on 8.2. klo 17.00. 
 
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Jukka Lappalainen päätti kokouksen klo 18:53.
 

Jakolinkki