Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2016 -06 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio 24.10.2016

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: ma 24.10. klo 16.30                         

Paikka: Torikatu 23 3.krs nvh Hietasaari

Osallistujat:

Tytti Tuppurainen                 asukas

Jukka Lappalainen             asukas

Esko Saarela                       asukas

Hassane Kazza                    asukas, Maahanmuuttajaneuvoston jäsen

Kaisu Rundelin                     asukas

Toini Kärenlampi                 Intiön hoivakoti

Kalevi Hiltunen                    Meritulli-Heinäpään asukasyhdistys ry

Pasi Laukka                         yhteisötoiminnan päällikkö

Merja Niemelä                    sihteeri, koordinaattori

 

  1. Kokouksen avaus

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen avasi kokouksen klo 16:32.

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmä onnittelee Lea Ansamaata ja Sini Sivosta Oulun kaupungille saamasta Vuoden selväsanaisin -palkinnosta. Keskustan suuralueen yhteistyöryhmä on osallistunut omaishoidon päätöstekstien selkeyttämiseen antamalla kommenttinsa ja kehittämisehdotuksensa teksteihin v. 2015 syyskuussa.

  1. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

  1. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

  1. Konsernihallinnon kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan sekä Monikulttuurikeskus Villa Victorin tehtävien ja toiminnan siirtäminen osaksi sivistys- ja kulttuuripalveluja, yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka

Kaupunginhallitus on päättänyt johtamisjärjestelmän linjausten yhteydessä siirtää 17.10.2016 § 293 päätöksellään kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan sekä Monikulttuurikeskus Villa Victorin tehtävät ja toiminnan osaksi sivistys- ja kulttuuripalveluja 1.1.2017 alkaen. Pasi Laukka kertoi, että siirtäminen on osa Oulun kaupungin johtamisjärjestelmän valmistelua, jota on tehty jo pidemmän aikaa Oulun kaupungilla. Henkilöstölle on järjestetty siirtoon liittyvä kuulemistilaisuus 24.8. Konsernihallintoon ei ole jäämässä palvelutuotantoa jatkossa. Myös Vanhus-, Vammais- ja maahanmuuttajaneuvosto sekä lähidemokratia- ja tasa-arvotoimikunta siirtyvät sivistys- ja kulttuuripalveluihin. Yhteisötoimintaan kuuluvia asiantuntijatehtäviä ovat osallisuuden lisäksi avoimen hallinnon edistäminen ja toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen Oulun kaupungille.   

Oulun palvelupistemalliraportti on tulossa kaupunginvaltuuston päätettäväksi lähiaikoina. Asukastuvat ovat valmistelun mukaisesti kuntalaisten olohuonetoimintaa jatkossa, sijainti monitoimitalojen ja hyvinvointipisteiden yhteydessä. Kuntalaisten olohuonetoiminnalla haetaan laaja-alaisempaa kokonaisuutta, vahvempaa toimijaa toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. Päätöksenteko menee marraskuulle raportin osalta. Kaupunginhallituksen päätöksessä on huomioitu taloussitovuus kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan sekä Monikulttuurikeskus Villa Victorin toimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi. 

Sivistys- ja kulttuuripalveluissa sijaitsee lasten ja nuorten osallisuus, yhteisötoiminta täydentää osallisuuskokonaisuutta toimintansa osalta. Toimintamallia alueellisen toiminnan suhteen ollaan muuttamassa jatkossa 21 suuralueesta yhteistyössä asukkaiden kanssa. Marraskuussa jatketaan valmistelua siirtymiseen liittyen yhteistyössä sivistys- ja kulttuuripalvelujen kanssa.  

Hassane Kazza kertoi, että hän työskentelee monikielisenä ohjaajana Monikulttuurikeskus Villa Victorissa. Asiakkaat käyvät hakemassa tietoa omalla kielellään asumiseen ym. arjen asioihin liittyen. Pasi Laukka kertoi, että Villa Victorin tehtäviin sisältyy mm. asiantuntijatyöskentelyä uuden Kotouttamisohjelman laatimisessa sekä alkukartoitukset. Suomen kielen opetuksessa käy 80 opiskelijaa päivässä. Monikielisiä ohjaajia on kuusi henkilöä, lisäksi harjoittelijoita ja kaksi vakituista työntekijää sekä neljä hanketyöntekijää.

Kommentit:

Asukkaiden äänen kuuleminen valmistelussa ja muutoksessa on erityisen tärkeää. Luottamus täytyy säilyttää muutoksessa asukkaisiin päin. Suora alaisuus sivistys- ja kulttuurijohtajan alaisuudessa on olennaista. Avustukset ovat elintärkeitä alueellisille yhdistyksille, kuten asukasyhdistyksille. Asukastupa ei voi olla yhteistyöryhmän toiminnasta irrallinen toimija. Mahdollisimman suorassa alaissuhteessa yhteisötoiminnan tulee sijaita jatkossakin. Uusien mallien kehittäminen on yhteistyöllä rohkeasti tehtävänä. Yhdessä toimiminen jatkossa on olennaista.

Yhteistyö keskustan alueen eri toimijoiden kanssa on tärkeää, sijainti siellä, missä on luonnollisia asiakasvirtoja jo olemassa. Paikka on tärkeä asia asukastoiminnan sijoittumisessa. Kirjasto on hyvä paikka, mutta ei kenties asukkaitten äänen kuuluvaksi saamiseen se keskeisin paikka. Asukkaitten äänen saaminen kuuluviin, myös vapaaehtoistoiminnan tukeminen pienillä kulukorvauksilla, esim. bussilipuilla olisi hyvä asia.     

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmä kannanotto Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan siirtämiseen sivistys- ja kulttuuripalveluihin

Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan on hyvä sijaita omana yksikkönään suoraan sivistys- ja kulttuurijohtajan alaisuudessa resurssit turvaten ja toiminnan strateginen merkitys huomioiden. Toiminnan kehittämistä tulee tehdä yhteistyössä alueiden ihmisten kanssa. Asukkaiden pitää voida kokea, että päätökset joita tehdään, niihin on voinut omalta osaltaan osallistua. Aluejakoa tehtäessä neljän alueen piiriin sijoittaminen ei ole vahvojen kaupunginosaidentiteettien osalta toimiva ratkaisu. Avustukset tulee säilyttää asukaslähtöistä toimintaa mahdollistamaan. Toimivia yhteisötoiminnan rakenteita ei pidä purkaa, esimerkkinä yhteistyöryhmät.       

  1. Muut ajankohtaiset asiat

Keskustan asukastuvalla on aloitettu karaoke, paljon ollut osallistujia, kaikki ovat tervetulleita laulamaan.

Intiön hoivakodissa on järjestetty erilaisia vapaaehtoistoiminnan päiviä, joissa on ulkoilutettu vanhuksia. Nykyisin vapaaehtoistoimintaan sitoutuminen voi olla haasteellista. Vapaaehtoistoiminnan päivä on hyvä ja toimiva esimerkki tapahtumakohtaisesta vapaaehtoistoiminnasta. Intiön hoivakodilla on kuntosalivuorot alueella asuville yli 65-vuotiaille. Hoivakodilla on kansio, jossa on kävijälistat. Käytäntö on hiipunut, ollut aiemmin Katoppa -asukastuvalta vastuuhenkilö. 90100 ja 90130 alueelta voi käydä yli 65-v. asukkaat Intiön hoivakodin kuntosalilla. Kalevi Hiltunen kiinnittää asukkaiden vuorolistan Katoppa -asukastuvan ilmoitustaululle toiminnan aktivoimiseksi. Laitteiden käyttöön olisi hyvä olla niiden toiminnan hallitseva henkilö. Asukastuvan henkilöstö on määräaikaista, vaihtuu tiheästi, tulee tietokatkoksia eri vastuuhenkilöiden välillä. Toiminnanohjaajan vastuulle voisi myös laittaa kuntosalitoiminnan ohjaamisen alueen asukkaille vuorojen ajaksi. Intiön hoivakodissa on haettu ystäviä asukkaille, tulossa on myös avoimet ovet päivä. Markkinoinnilla on tavoitettu lisää ystäviä asukastoimintaan.

Katoppa –asukastuvan toiminnanohjaajalle lähetetään viestiä alueellisen kuntosalitoiminnan aktivoimiseksi. Intiön hoivakodin kuntosali on tarkoitettu jatkossakin alueella asuville yli 65-vuotiaille. Citybussilla pääsee hoivakodille saakka. Kalevan toimittaja Susanna Kemppaista voisi lähestyä asian tiimoilta markkinoinnin ja tunnettavuuden lisäämiseksi.    

Hollihaan ja Mannerheimin puiston siisteyteen liittyen Kaisu Rundelin kertoi, että Mannerheimin puistoon ei saada julkista wc-tilaa. Keskustan suuralueen yhteistyöryhmä kiinnitti kokouksessaan huomiota julkisten wc-tilojen jatkuvaan puutteeseen. Pyydetään vastausta Matti Matinheikiltä ja Risto Kalliorinteeltä asiaan liittyen. 

  1. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta on marras-joulukuulla, ilmoitetaan tarkemmin.

  1. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 17:36.

 

 

 

 

 

 

 

Jakolinkki