Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2015 1 Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Maanantai 19.1.2015 kello 16.30 – 18.40

Paikka: Hiirihaukkatalo

Läsnä: Marjut Rousu, puheenjohtaja
Mari Pietikäinen, nuorisotoimi
Kai Lotvonen, koulu
Petri Hälinen, asukas
Henna Lamppu, nuorisotoimi
Riitta Lehtonen, päivähoito
Riikka Kontio, Ytimessä työryhmä
Ulla-Maija Louhela, asukas
Pirjo Annala, koti-koulutoimikunta
Sirpa Laitala, yhteisötoiminta, sihteeri

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio.
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

4. Tapahtumarahan jako.
Yhteistyöryhmän esitys on sähköpostin liitteenä. Lähidemokratiatoimikunta käsittelee esityksen 17.2.2015 olevassa kokouksessaan. Sen jälkeen noin kolmen viikon kuluttua rahat maksetaan toimijoiden tileille.

5. Kaukovainion nuorisotalon tilanne.
Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmä ja kotikoulutoimikunta on jättänyt kannanoton Kaukovainion nuorisotalon tilanteeseen:
Kaukovainion lasten ja nuorten vapaa-ajan viettomahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa.
1.12. KaHi-kokouksessamme ilmeni, että Oulun kaupungin nuorisotoimi on sulkemassa Kaukovainion nuorisotalon helmikuussa 2015. Nuorisotoimen edustajan mukaan Kaukovainion nuoria on ohjattu siirtymään vapaa-ajallaan Kastellin nuorisotiloihin. Totesimme KaHi-kokouksessa, että nuorten matka vapaa-ajan viettoon käy melko pitkäksi, jos lähin vapaan oleilun mahdollistava sisätila sijaitsee Kastellissa.
Nuorelle on tärkeää saada paikantua kasvuympäristöönsä myös vapaan oleilun kautta. Nuorisotalo on tarjonnut kaukovainiolaisille nuorille tämän mahdollisuuden. Näissä "hengailunomaisissa" kohtaamisissa nuoret kiinnittyvät lähialueen vertaisryhmään, mikä taas edistää nuorten juurtumista asuinpaikkaan. Nuorisotalolla on lisäksi tarjolla aikuista keskustelu- ja toimintatukea, johon nuoret voivat tarvittaessa turvautua.
Nyt kun nuorisotalo Kaukovainiolla lakkaa, nuorten vapaa-ajanvietto ja luottamus tulevaan ovat uhattuina. Kaukovainion murrostila ja epävarmuus tulevaisuudesta näkyvät jo alueen nuorissa levottomuuden kasvamisena. Ostoskeskus on hiljalleen autioitumassa ja uuden rakentamissuunnitelmat ovat auki. Ostoskeskuksen repsottavat nurkat houkuttavat vahingontekoihin ja välittävät ympäristöön välinpitämättömyyden viestiä. Tässä tilanteessa olisi äärimmäisen tärkeää nuorten kannalta, että nuorilla säilyisi alueella vahva tilallinen ja henkinen tuki. Nuorisotalo on aina toiminut tällaisten asioiden puolesta, nyt sen välittävä ote katkeaa.
Pelkäämme, että nuorisotalon lakkautusasiassa jälkiä joudutaan siivoamaan lisääntyvillä lastensuojelullisilla menetelmillä. Kaukovainiolla on jo ennestään runsaasti syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria. Juuri heille myös ennaltaehkäisevän vapaa-ajan tuen järjestäminen ja säilyminen olisi elintärkeää.
Meillä on alueella uusi monitoimitalo, joka olisi luonnollinen kohtaamispaikka myös vapaa-aikaa viettäville lapsille ja nuorille. Kerhoja on tällä hetkellä tarjolla kohtuullisen hyvin, mutta vapaan oleilun mahdollisuutta sisätiloissa ei juuri ole. Nuoret ovat jo etsiytyneet juttelemaan kirjaston tiloihin, mikä taas on aiheuttanut järjestyshäiriöitä kirjastossa. Paikalla on tällä hetkellä vartija iltapäivisin. Vartijan mukaantulo on aina kyseenalainen viesti nuorille, mutta kirjaston työntekijöiden työrauhan vuoksi tässä tapauksessa ilmeisen välttämätöntä.Olemme saaneet kuulla,että myös muilla asuinalueiden kirjastoilla on samanlaista levotonta liikehdintää Tilanne on myös osittain ristiriitainen,sillä kirjasto nimenomaan toivoo lapsia ja nuoria enemmän kirjastopalvelujen käyttäjiksi.
Mihin nuoret ovat tervetulleita oleskelemaan sitten, kun nuorisotalokin suljetaan? Mitä ongelmien ehkäisemiseksi olisi tehtävä? Näin emme ainakaan edistä lapsiperheiden viihtyvyyttä alueella, eikä kaupunki voi markkinoida Tulevaisuuden Kaukovainiota perheiden asuinalueina, jos yksi tärkeä ikäryhmä on kokonaan sivuutettu.
Perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuoren vastaus:

Kiitos kannanotosta Kaukovainio-Hiirosen alueelliselle yhteistyöryhmälle.

Kaukovainion nuoriso-päiväkotitilat ovat huonossa kunnossa ja niiden remontoinnista luovuttiin tilapalvelujen selvityksen jälkeen suuren korjausasteen vuoksi. Kokeilimme edellisenä vuonna nuorisotilatoiminnan siirtämistä nuorisotiloista ns. Hiirihaukkatalon/Kaukovainion koulun tiloihin. Nuoriso vierasti paikkaa ja kävijämäärät vähenivät lähes olemattomiin. Kokeilun jälkeen palattiin vielä vanhaan tuttuun nuorisotilaan.

Tällä hetkellä toiminta on siirtymässä Kastellin monitoimitalon tiloihin maaliskuussa. Tarkoitus on tutustuttaa Kaukovainion nuoret tiloihin ennakkoon tutun ohjaajan kanssa ja Kaukovainion tuttuja työntekijöitä siirtyy toimimaan Kastellin tiloissa. Keskusteluissa nuorten kanssa olen saanut työntekijöiltä palautetta, ettei nuorilla edelleen ole halua siirtyä koulutiloiksi kokemiinsa Kaukovainion tiloihin. Toiminta uusissa tiloissa Kastellissa tullaan suunnittelemaan yhdessä nuorten kanssa.

Alakoululaisten palvelut esim. kerhot tullaan järjestämään Kaukovainion koululla. Kerhotoiminta alakoululaisille on vetänyt nyt hyvin mukaan alakouluikäisiä, mutta myös heidän kohdallaan ns. avoimessa nuorisotilatoiminnassa koululla ei ole ollut kovinkaan montaa kävijää.

Nuorisotilaverkko ei ole kaupunginosakohtaisesti kattava, vaan toimintaa järjestetään yhdessä lähikaupunginosien kanssa.

Kaukovainion nuorten sopeutumiseen uuteen tilanteeseen kiinnitetään erityistä huomiota ja tarvittaessa haetaan uusia ratkaisuja tilanteeseen. Emme halua nuorisolle tuttujen työntekijöiden välittävän otteen katkeavan, vaikka tilat siirtyvätkin Kastelliin.


6. Muut asiat.
Mari ja Henna kertoivat, että Kaukovainion nuorisotalo sulkee ovensa maaliskuun alussa. Lopettajaiset vietetään helmikuun 20. päivä. Nuorisotalo on avoinna silloin kello 22.00 asti.
Kaukovainion nuorisotalolla on ollut koko ajan suuri kävijämäärä. Nuoret ovat kokeneet paikan omakseen. Sali on ollut loistava paikka energian purkamiseen. Perjantaisin on kokkailtu yhdessä ruokaa. Samoja toimintoja pyritään siirtämään uuteen paikkaan, jotta lapset ja nuoret kokisivat, että heidän omat juttunsa eivät kuitenkaan lopu talon mukana.

Kastellin monitoimitalon nuorisotila on avannut ovensa. Sinne ohjataan henkilöstöresursseja nuorten lisäksi Kaukovainiolta, joten aina ainakin yksi kaukovainiolaisten lasten ja nuorten tuttu ohjaaja on työvuorossa Kastellissa. Yhtään uutta virkaa ei ole saatu nuorisotoimen puolelle.
Tässä uudessa tilanteessa pyritään kuuntelemaan lapsia ja nuoria, ja ottamaan huomioon heidän näkemykset, minkälaista toimintaa he haluavat. Osa nuorista on löytänyt tiensä jo uuteen paikkaan, ja on sitä mieltä, että tila ei ole kaukana. Mutta osa nuorista ei lähde Kastelliin asti.

Kaukovainion kirjaston kanssa toimitaan yhteistyössä. Kirjastolla tullaan järjestämään maaliskuun alusta ainakin yksi nuorten ilta viikossa aukioloajan jälkeen kello 16.30-20.00.

Harmillista on, että Hiirihaukkatalolta ei ole löytynyt nuorten näköistä tilaa, johon saisi biljardipöydän ja sohvan. Alakoululaisten toiminta on siirretty koululle. Kävijöitä ei ole kuitenkaan ollut enää niin paljon kuin entisissä tiloissa. Hiirihaukkatalon salivuorot ovat niin varattuja, että nuoret harvoin pääsevät pelailemaan sinne.

Kaukovainion alueella tarvitaan nuorisotyötä. Kaukovainiolaisten ja kastellilaisten yhteinen sunnittelupalaveri on 26.2. Hiirihaukkatalon tiloja kartoitetaan vielä, löytyisikö sieltä joku sopivampi tila lasten ja nuorten käyttöön. On aina vaaratekijöitä, kun lapset ja nuoret joutuvat lähtemään omalta alueelta kauemmas.
Oulun raadit.
Oulun raadit järjestetään tänä vuonna kaupungintalon juhlasalissa 12.3., 19.3. ja 26.3.
6. Seuraava kokous.
Seuraava kokous on 18.3.2015 Hiirihaukkatalolla.

7. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.40.
 

Jakolinkki