Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2016 1 Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokouksen muistio

Kaukovainio-Hiirosen suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: Tiistai 26.1.2016 kello 17.30-19.32

Paikka: Hiirihaukkatalo

Läsnä: Petri Hälinen, puheenjohtaja
Ulla-Maija Louhela
Maria Laukka
Timo Kettunen
Marja-Riitta Mikkola
Kai Lotvonen
Sirpa Laitala, sihteeri

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
Vaihdettiin kohtien 3 ja 4 järjestystä.

3. Hiirihaukkatalo oman alueensa yhteisöllisenä toimintakeskuksena.
Rehtori Timo Kettunen.
Sähköpostin liitteenä Timon esitys.

4. Edellisen kokouksen muistio.
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio.
Päätettiin, että Elokarnevaalit järjestetään lauantaina 3.9.2016.
Onko samalla kodin ja koulun päivä?
Voisiko paikkana olla koulun piha? Ja parkkipaikka?
Hiirihaukkatalon elokuvatilat voisivat myös olla käytössä, samoin musiikkiluokka. Uudelle kentälle toimintoja. Pelit?
Elokarnevaalien teema?
Facebook –sivuille voidaan päivittää päivämäärä samantien.
Petri varaa Potnapekan kello 11-13.
Uusi mainoskyltti hyvissä ajoin esille.
Elokarnevaalit –aiheeseen palataan seuraavassa kokouksessa, mutta tässä jo mietittäväksi asioita, joita heräsi edellisen muistion tiimoilta.

Digiloikka Kaukovainiolla. Mietitään ja haudutetaan asiaa.

5. Vuoden 2015 toimintarahan käyttö.
Viime vuoden alueellisella toimintarahalla on järjestetty sovitut alueelliset tapahtumat. Raportoinnit rahan käytöstä ovat myös kunnossa.

 

6. Vuoden 2016 alueellisen toimintarahaesityksen tekeminen lähidemokratiatoimikunnalle.
Toimintarahahakemuksia on tullut määräaikaan mennessä 7 kpl yhteensä 5.460 euroa.
Rahaa on jaettava 0,70 eur/alueen asukas. Asukasluku on 6.668. Yhteensä siis
4.668 euroa.

Sähköpostin liitteenä yhteistyöryhmän tekemä esitys toimintarahan jaosta. Esitys menee Oulun kaupungin lähidemokratiatoimikunnan päätettäväksi. Kokous on 22.2.2016. Siitä noin kolmen viikon kuluttua toimintarahat maksetaan saajien tileille.
7. Oulun raadit 2016. Torinrannan alueen kehittäminen ja kouluverkkosuunnitelmat.

Kouluverkkoselvitykseen liittyvä kuntalaiskysely on auki
Oulun kaupunginvaltuusto päätti osana talousarviokäsittelyä 7.12.2015 kouluverkkoa koskevan selvityksen laatimisesta. Kouluverkkoselvitys tulee tuoda päätettäväksi maaliskuuhun 2016 mennessä.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti selvityksessä tulee esittää erilaisia vaihtoehtoja, joilla turvataan alakouluikäisille lähikoulu, yläkouluikäisille aluekoulu ja siirrytään asteittain kohti tiivistettyä lukiomallia. Vapautuneita tiloja hyödynnetään mm. perusopetuksessa. Muutoksilla vältetään oppilasmääräkasvun edellyttämiä erillisinvestointeja vuoteen 2025 mennessä.
Kuntalaisten näkemykset huomioon

Kouluverkkoselvityksen vaihtoehtojen pohjaksi halutaan saada laajasti oululaisten mielipiteitä. Sivistys- ja kulttuuripalvelut on avannut kouluverkkoselvitykseen liittyvän sähköisen kuntalaiskyselyn. Kysely on avoinna 29. tammikuuta saakka.

Kyselyssä vastaaja saa kertoa oman mielipiteensä siitä, mitkä asiat ovat perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisessä tärkeintä. Kuntalaisten näkökulma otetaan huomioon kouluverkkoselvityksen vaihtoehtojen laadinnassa. Kouluverkkoselvitykseen liittyvään kyselyyn pääsee vastaamaan Oulun kaupungin verkkosivujen kautta.
Neljä Oulun Raatia ja Facebook-chat
Kouluverkkoselvitykseen liittyen oululaisille järjestetään helmikuussa neljä Oulun Raati -tapahtumaa eri puolilla kaupunkia.
Tilaisuudet ovat klo 18-20:
10.2. Kiimingin lukiossa
11.2. Oulunsalon lukiossa
23.2. Haukiputaan lukiossa
24.2. Oulun Lyseon lukiossa. Videoidaan Oukan nettisivuille. Tilaisuudessa on viittomakielen tulkkaus.
Oulun Raati -tapahtumissa esitellään muun muassa kuntalaiskyselyn tulokset ja kouluverkkoselvityksen alustavat vaihtoehdot.
Kuntalaiset voivat keskustella kouluverkkoselvitykseen liittyvistä asioista keskeisten valmistelevien henkilöiden kanssa myös Facebook-chatin avulla tiistaina 1.3.2016 klo 18-19.30. Kuntalaisten kanssa ovat chattailemassa Oulun kaupungin Facebook-sivustolla sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Matias Ojalehto, sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä, perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuori ja lukiojohtaja Pekka Fredriksson.
Kouluverkkoselvitykseen liittyvä valtuustoseminaari on maanantaina 1. helmikuuta. Kouluverkkoselvityksen loppuraportti valmistuu helmi-maaliskuun taitteessa.
Kouluverkkoselvitykseen liittyvä materiaali kootaan Oulun kaupungin verkkosivuille osoitteeseen:
www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/kouluverkkoselvitys
Torinrannan suunnittelu
Lisäksi järjestetään Oulun raati 9.2. kello 18-20 Oulun kaupungin teatterin lämpiössä aiheena Torinrannan alueiden suunnittelu. Videoidaan Oukan nettisivuille ja tilaisuudessa on viittomakielen tulkkaus.
8. Muut ajankohtaiset asiat.
Muita ajankohtaisia asioita ei ollut.

9. Seuraava kokous.
Seuraava Kaukovainio-Hiirosen yhteistyöryhmän kokous on
tiistaina 22.3.2016 alkaen kello 17.00. Paikka ilmoitetaan kokouskutsussa.

10. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.32.

 

Jakolinkki