Muistiot

< Takaisin

2017-4 Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous 11.12.2017, muistio

Ylikiimingin  suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika:              ma. 11.12.2017 klo 17-19     

Paikka:          Ylikiimingin asukastupa, os.
Harjutie 18
91300 Ylikiiminki

Läsnä:            Veli Koistinen, Matti Hiltunen, Anita Virkkula, Paula Valkola, Tuula Märsy, Lasse Haapamäki, Pertti Marttila-Tornio, Kaarina Vesala, Seppo Vesala, Teea Tunturi/Rantapohja, Rauni Sankilampi-Vähäaho, Raili Loukkojärvi, Hannele Ervasti, Esko Väänänen, Taisto Vähäaho, Jussi Vimpari, Anneli Hiltunen, Markku Parkkinen, Maija Pitkänen, Olavi Koistinen, Laura Tuovinen, Helinä Siltakoski, Jopi Säilävaara (pj.) Elisa Kittilä (siht).

1. Kokouksen avaus

esityslista: hyväksyttiin.
pj. avasi kokouksen klo 17.04.

2. Edellisen kokouksen muistio

pj. kävi läpi ed. kokouksen muistion.  Muistioon ei huomautettavaa.

3. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen:

läsnäolijoista lista

4. Ajankohtaiset ja muut asiat

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnat 2018:  Ehdotettu Jorma Säilävaaraa, Jussi Vimparia, Veli Koistista, Miia Hiitolaa,  Matti Hiltusta. Puheenjohtajaksi v.2018 valittiin Jorma Säilävaara.

5. Muut asiat:

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Elisa Kittilä muistutti alueellisten toimintaraharaporttien 2017 täyttämisestä ja palauttamisesta ja v. 2018 toimintarahahakemusten hakuajasta, joka päättyy 29.12.2017 klo 16.00.

Kj. Päivi Laajala nk. Päivin kahvitilaisuudet jatkuvat v. 2018, toivotaan että tilaisuus saadaan myös Ylikiiminkiin.

Alueen toimijoiden kuulumiset

Tulevasta palveluverkkosuunnitelmasta virisi vilkas keskustelu. Ehdotettiin mm, että viranomaisten olisi tultava tutustumaan Ylikiimingin asukastuvan toimintaan. Päätettiin yksimielisesti laatia kannanotto palveluverkkosuunnitelmaan keskittää Ylikiimingin vanhassa kunnantalossa olevat toiminnot koulun ja kirjaston yhteyteen, joka alla liitteineen:

Oulun kaupungin kirjaamo

Torikatu 10   

90100 OULU

kirjaamo@ouka.fi

 

    Sivistys- ja kulttuurilautakunta                              

puheenjohtaja Satu Haapanen                                              
s-posti: satu.haapanen(at)ouka.fi

varapuheenjohtaja Lauri Nikula
s-posti: lauri.nikula(at)ouka.fi

KANNANOTTO: PALVELUVERKKOSELVITYS 30.11.2017

Kannanottomme koskee Itäisen alueen Ylikiimingin palvelukeskittymää. Olemme tutustuneet selvityksessä esitettyyn malliin ja verraneet sitä nykytilanteeseemme.

ESITYKSEMME

Esitämme, että Oulun kaupunki peruu suunnitelmansa keskittää Ylikiimingin vanhassa kunnantalossa olevat toiminnot (liite 1) koulun ja kirjaston yhteyteen.

 

PERUSTELUT (liite 2)

Suunnitelman toteuttamisella ei synny kustannussäästöjä, jos toimintojen laajuus säilytetään entisellään. Suunnitelman toteuttamisen seurauksena toiminta tässä muodossa tulee loppumaan.

Olemme todenneet, että nykytilanne on nyt meillä hyvä ja toimiva. Tilat ja palvelut täyttävät yksityisten ihmisten sekä yhteisöjen tarpeet. Tilat ovat käytettävissä seitsemänä päivässä viikossa kellonajoista riippumatta.

Eri käyttäjäryhmät (liite 3):

Asukastupa                                   14.000 käyntikertaa/v

Oulu10 -palvelupiste     4.300 ”

Nuorisotila Boxi           10.000 ”

Yhteensä                     28.300 ”

 

Ylikiiminki, tammikuun 5. päivänä 2018

 

YLIKIIMINGIN SUURALUE

Jorma Säilävaara,pj

 

040 0238448

 

LIITTEET    Liite 1 selvitys vanhan kunnantalon tiloista ja toiminnoista

                 Liite 2 perustelut

                 Liite 3 kävijämäärät

Jakolinkki