Muistiot

< Takaisin

2018 Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous 17.5.2018, muistio

Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: to 17.05.2018 klo 17                

Paikka: Ylikiimingin asukastupa, os. Harjutie 18, 91300 Ylikiiminki

 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.25.

 

2. Katsottiin lyhyesti edellisen kokouksen muistio. Muistiot luettavissa myös yhteisötoiminnan internetsivuilla osoitteessa:https://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/muistiot5

      Viimeisimpiä muistioita ei ole lisätty internetsivuille, koska alueen koordinaattorin tehtävä on ollut täyttämättä. Muistiot voidaan lisätä internetsivuille.

 

3. Työjärjestystä muutettiin siltä osin, että esitys uudesta osallisuuden mallista esiteltiin pääpiirteittäin kahvituksen yhteydessä, ennen varsinaista kokouksen avaamista.

Yhteistyöryhmän kokouksessa läsnä olivat puheenjohtaja Jopi Säilävaara, Matti Hiltunen, Teea Tunturi/Rantapohja, Lasse Haapamäki, Miia Konttinen, Maija Pitkänen, Veli Koistinen, Helinä Siltakoski, Sirkka Holmi, Raili Loukkojärvi sekä kokouksen sihteerinä kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Sara Inkeröinen.

 

4. Yhteistyö eri yhdistyksien ja yritysten kesken Ylikiimingissä, yhteinen tapahtumakalenteri

Jatkettiin edellisessä kokouksessa esillä ollutta keskustelua alueen yhteisestä tapahtumakalenterista. Alueen kesätapahtumien päällekkäisyys ei olisi toivottavaa. Tutustuttiin lyhyesti muutamiin internetistä löytyviin tapahtumakalenterimalleihin. Keskusteltiin mahdollisuudesta tehdä nopealla aikataululla asukasyhdistyksen nettisivuille yhteinen kalenteri, jolle tarvittaisiin yhteyshenkilö joka kalenteria päivittää.

Keskustelussa esille noussutta:

- Onko tarpeellista olla kalenteri? Tapahtumalista esim. sähköpostillakin voisi olla toimiva.

- Ihimiset.fi- sivusto on olemassa oleva kanava.

- Facebook voisi olla yksi kanava, jota kaikki eivät kuitenkaan käytä.

- Digiopastajan pitäisi saada suurempi joukko käyttämään Facebookia, jotta sitä kautta tavoitettaisiin alueen asukkaita.

- Asukastuvan sähköpostiin voisi toimittaa tulevat tapahtumat. Tapahtumat olemassa olevaan tiedotteeseen.

- Asukastuvan rooliin kuuluisi luontevasti koota alueen tapahtumat.

- Voisiko Oulun kaupungin sivuilla olla suuralueen oma tapahtumakalenteri.

Pohdittiin mitä kautta Ylikiimingin tapahtumat parhaiten löytyvät. Oulun kaupungin internetsivuille annettiin palautetta hankalakäyttöisyydestä ja monimutkaisuudesta. Ylikiimingin kunnan aikaisia valtuustopöytäkirjoja ei esimerkiksi löydy.

Pohdittiin kesätyöntekijän palkkaamista tapahtumakalenterin toteuttamiseen. Kesäsetelinuoren pitäisi pystyä toteuttamaan kalenteri nettiin ohjatusti. Asukasyhdistys työnantajana.

Todettiin, että asukastuvan kotisivuilla olevaa kalenteria voi ensi alkuun hyödyntää Ylikiimingin alueen tapahtumien kokoamiseen. Asukastuvan / asukasyhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Vesikko voi kertoa miten tapahtumien lisääminen onnistuu olemassa olevaan kalenteriin.

Alkuun olisi eteen päin jos tapahtumista olisi yhteinen koontilistaus. Paikalla olevat yhdistykset voivat jo nyt heti ilmoittaa tiedossa olevat tapahtumat ja Jyrki voi ne päivittää kalenteriin. Hän voi perehdyttää kalenterin käytön ja päivittämisen muillekin (Maija, Sirkka ja Taija).

Myös asukastuvan tilojen varauskalenteri voisi olla netissä.

Todettiin, että alueen yhdistykset pitäisi kutsua yhteiseen kokoukseen sopimaan toimintatavoista tapahtumien koordinoinnin suhteen. Kutsutaan alueen toimijat koolle asukastuvalle 31.5.2018 klo 18.00 ko. asian ja uuden tiedotustavan viestimiseksi. Toimijoita (esim. seurakunta, SPR) pyydetään paikalle yhteistyöryhmän sähköpostilistan kautta.

 

5. Tervastiima perinneviikko

Ohjelma perinteinen ja hyvä, tehty ja jaossa.

- Ohjelmajulisteita on jaossa asukastuvalla ja jo levityksessä.

- Maija toimii tapahtuman puheenjohtajana

- Tervastiima-viikon yhteiset palaverit on pidetty ja tulokset nähtävissä julisteissa ja esitteissä.

- Suurin kuhina tervasaukiolla tervahautaa varten ja tällä hetkellä jokainen yhdistys valmistautuu viikon ohjelmaansa.

- Keskusteltiin onko ohjelmassa jotain uutta mitä ei ole ennen ollut

- Pj Maija kertoi viikon ohjelmasta, nostettiin esille Vesaisen linnan näytelmä, jota ei ole viime vuosina tuossa muodossa ollut.

- Viikon keskeiset tapahtumat sijoittuvat Tervasaukiolle.

- Päivä Sortolan tilalla on yleisömäärällä mitattuna noussut hyvin suosituksi tapahtumaksi.

 

6. YTR:stä (suuralueen yhteistyöryhmä) asukasillaksi

Sara Inkeröinen esitteli kahvituksen yhteydessä Oulun kaupungin yhteisötoiminnan uutta osallisuusmallia koskevat diat. Yhteisötoiminta toimisi jatkossa sivistys- ja kulttuuripalveluiden aluemallin mukaisesti nykyisen suuraluejaon sijaan. Aluemallissa Oulu on jaettu neljään alueeseen maantieteen mukaan. Ylikiiminki kuuluu noin 40 000 asukkaan itäiseen alueeseen. Itäinen alue on edelleen jaettu kuuteen palvelukeskittymään (Jääli, Kiiminki, Korvensuora, Myllyoja, Yli-Ii ja Ylikiiminki). Tähän asti yhteisötoiminta on toiminut 21:llä suuralueella. Esityksessä on, että kuntalaisvaikuttamisen koordinaattoreiden alueet jaettaisiin uuden mallin mukaisesti.

Yhteistyöryhmät jatkaisivat uudessakin mallissa, mutta yhteistyöryhmien nimi muuttuisi. Jatkossa kokoukset järjestettäisiin asukasiltojen nimellä. Asukasiltojen sisältö olisi kuitenkin sama kuin yhteistyöryhmissä: niissä käsitellään jokaisen alueen ja kaupungin ajankohtaisia asioita. Yhteistyöryhmien tapaan asukasillat ovat avoimia tilaisuuksia, jonne ovat tervetulleita kaikki alueen asioista kiinnostuneet.

Asukasiltojen lisäksi on esitetty, että mallin neljällä alueella järjestettäisiin aluefoorumi-tilaisuuksia puolivuosittain. Aiheena voisi olla esimerkiksi kaupunginvaltuutettujen kyselytunti. Uudesta osallisuusmallista on keskusteltu asukkaiden kanssa kahdessa kehittämisillassa, joista viimeisin järjestettiin huhtikuussa 2018.
Uudesta osallisuusmallista ei siis kuitenkaan ole tehty virallista päätöstä, vaan se on menossa sivistys- ja kulttuurilautakunnan käsittelyyn.

Keskusteltiin siitä, minkä verran asukkaita on kuultu uuden mallin valmisteluvaiheessa. Yhteisötoiminnan uudesta aluemallista toivotaan ajankohtaista tietoa seuraavaan kokoukseen: mennäänkö heti asukasilta-nimellä?

 

7. Ajankohtaiset ja muut asiat

- Niemikylän kyläyhdistys järjestää uistelukisan 13.7. klo 18-22 välillä

- Asukastupa on auki koko kesän, joten lounas tarjolla päivittäin

- Alavuoton perinnepäivä tulossa

 

8.Seuraava kokous järjestetään asukastuvalla 31.5.2018 klo 18.00

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20

Jakolinkki