Muistiot

< Takaisin

2014 - 4 Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous 11.9.2014, muistio

Ylikiimingin suuralueen yhteistyöryhmän kokous


Aika:  11.9.2014 klo 17:00

Paikka:  Ylikiimingin asukastupa, Harjutie 18.


1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Helinä Siltakoski avasi kokouksen klo 17:10.

2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Työjärjestys hyväksyttiin
Läsnä: Helinä Siltakoski (pj.), Lasse Haapamäki, Anja Henttunen, Aune Koistinaho, Eero Mykkänen, Pentti Marttila-Tornio (poistui klo 18:15), Jorma Säilävaara, Nina Himsworth (siht.).

3. Yhteistyöryhmän kannanotto Oulun vedenhankinnan varmistamisen suunnitelmaan (Viinivaaran vesihanke)
• Aihetta alusti Pentti Marttila-Tornio.
• Viinivaaran vesihanke on ollut pitkään esillä, nyt uusi esitys koskee pienempää maapinta-alaa.
• Neljä eri mallia: Ylikiiminki – Viinivaaran vesi, Yli-Ii, hajautettu malli, Iijoen pintavesi.
• Yhteistyöryhmä päätti kannattaa hajautettua mallia, jota täydennetään Iijoen pintavedellä.
• Hajautetussa mallissa vettä otetaan:
• Ylikiimingin harjujakson länsipäästä (Syväojan kangas, Valkiaiskangas, Juminkangas, syöttöjohto Isonkankaan kautta Ouluun)
• Sanginjoen Isokangas (saadaan n. 5000 kuutiota vettä vuorokaudessa)
• Lisäksi vettä suositellaan otettavaksi Arkalan harjujaksolta, josta vettä saadaan n. 2000 kuutiota / vrk.
• Haukiputaan Saviaronkangas (n. 1250 kuutiota)
• Kellonkangas (n. 1500 kuutiota)
• Onkamonselkä ( n. 2800 kuutiota, valmis putkiyhteys Ouluun, alkalointilaitos ja puhdistuslaitos ovat jo olemassa)
• Oulunsalon Salonselkä (n. 3500 kuutiota, puhdistuslaitos ja alkalointilaitos ovat jo olemassa)
• Hangaskangas (varattu sairaalan käyttöön 1700 kuutiota, ylimääräistä vettä varavedeksi jää n. 1400 kuutiota. Puhdistuslaitos ja putkiyhteys Ouluun jo olemassa).
• Kempeleestä mahdollista saada n. 1000 kuutiota vuorokaudessa.
• Tarpeen tullen Kiimingin vesilaitokselta voidaan syöttää vettä Ouluun.
• Edellä mainituista saadaan yhteensä n. 15 200 kuutiota pohjavettä. Putkistot on osittain rakennettu, ja pohjavesialueille on vedenottoluvat, eivätkä nämä pohjavesialueet sijaitse Natura- eikä muilla luonnonsuojelualueilla.
• Lisäksi Iijoen pintavettä on käytettävissä lähes rajattomasti.
• Tämä esitetty malli on kaikista vaihtoehdoista edullisin ja nopeimmin käyttöön otettavissa oleva hanke.
• Kempele, Haukipudas, Kiiminki ja Hangaskangas ovat jo aikaisemminkin olleet osa Oulun varavesijärjestelmää.
• Hajautetussa mallissa taataan se, että mikäli jollakin alueella tapahtuu pohjavesialueen saastumista, niin puhdasta vettä saadaan vielä toisesta suunnasta.

4. Syksyn Terviisin tilanne
• Käytiin läpi Lassen, Helinän ja Sirkan koostama Terviisin sisältösuunnitelma.
• Aluetiedotteeseen voivat asukas-, kylä- ym. yhdistykset lähettää esim. joulu- ja talvitapahtumia koskevia ilmoituksia. Ilmoitukset lähetetään asukastuvan sähköpostiin (ylikiimingin.asukastupa@gmail.com).
• Sovittiin, että yritysesittelyssä olisi matkailu- ja virkistysala.
• Terviisin aikataulu: Aineiston tulee olla pääosin valmiina 8.10. Aluetiedote ilmestyy viikolla 46.

5. Toiminta-avustusten raportointi
• Nina muistutti, että niiden tahojen ja yhdistysten, jotka saivat vuoden alussa yhteistyöryhmän toiminta-avustusta, tulee raportoida avustuksen käytöstä raportointilomakkeella.

6. Ajankohtaiset ja muut asiat
• Anja kertoi, että suunnitelmissa on järjestää kaupungin valtuustolle ja hallitukselle varavedenottojärjestelmästä keskustelutilaisuus. Tilaisuus olisi mahdollisesti 24.9. Oulun keskustassa.
• Keskusteltiin Hiltukylän kevyen liikenteen reitin jatkamisesta Nuijamiesten lavan kohdalta eteenpäin Hiltukylään asti.
• Jorma kertoi, että Alavuotolla on lauantaina 13.9. kyläjuhlat.

7. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
• Seuraava kokous pidetään 16.10. klo 17.
• Kokous päättyi klo 19:10.
 

Jakolinkki