Ritaharju-Kuivasjärvi-Pöllönkangas

Oletko kiinnostunut oman asuinalueesi asioista? Tule mukaan asukasiltoihin keskustelemaan ja vaikuttamaan omaa asuinaluettasi ja koko kaupunkia koskeviin ajankohtaisiin asioihin. 

Tähän alueeseen kuuluvat kaupunginosat: Kuivasjärvi (sis. Ahvenoja, Oinaansuo, Pöllönkangas ja Jylkynkangas), Kuivasranta, Ritaharju (sis. Aaltokangas, Varpumetsä, Varpukangas, Vähäoja), sekä Teknologiakylän alue.

Kaikille kuntalaisille avoimiin asukasiltoihin ovat tervetulleita kaikki alueen asioista kiinnostuneet asukkaat, yhdistykset ja luottamushenkilöt.

Asukasilloista tiedotetaan tämän sivun Ajankohtaista-palstalla  ja yhteisötoiminnan alueellisen sähköpostilistan kautta. Asukasiltojen lisäksi sähköpostilistalla tiedotetaan alueen ja koko kaupungin ajankohtaisista asioista. 

Alueen omalle sähköpostilistalle pääset mukaan lähettämällä sähköpostia kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorille.

Puheenjohtajat
Marita Hopia
Seppo Salonen
Anne Huotari, anne.huotari(at)mail.suomi.net
Kati Eklund

Puheenjohtajisto yhdessä palvelukeskittymän edustajien kanssa kokoaa asukkaat, yhdistysten ja järjestöjen sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijat kiinteäksi alueelliseksi verkostoksi, joka vahvistaa alueellista yhteisöllisyyttä ja kaiken ikäisten osallisuutta.

Mukaan asukastoimintaan?

Tule mukaan asukasiltoihin ja ilmoittaudu alueen toimikuntiin. Toimikuntia tällä 12 000 asukkaan alueella on mahdollista koota tärkeiksi koettujen asioiden ympärille esimerkiksi:

  • Kuivasjärvi - järven historia, tilanne nyt, tulevat toimenpiteet jne.

  • Alueellisuus - alueen historia, identiteetti, alueen vanhan historian ympärille rakentuva.

  • Yhteisöllisyys - tukee lapsen ehyen opinpolun toteutumista, vahvistaa asuinalueiden sitoutumista toisiinsa rakentaen ”me-henkeä” ja turvallisuutta alueelle.

Ajankohtaista

< Takaisin

2015 -02 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän muistio

Aika: 30.3. klo 17.00  

Paikka: Pöllönkankaan koulu, os. Kuovitie 13  
 
Osallistujat:
Marita Hopia  MLL Kuivasjärven yhdistys ry
Raila Määttä  Kuivasjärven Koti-Koulutoimikunta
Ulrico Celentano asukas
Seppo Salonen  LC Oulu Pateniemi, liitännäisklubi Kuivasjärvi
Jorma Haapalainen asukas
Jari Laru  Lähidemokratiatoimikunnan pj
Risto Saartoala  Pöllönkankaan koulu, rehtori
Jaana Matikainen hyvinvointipalvelut
Merja Niemelä  sihteeri, Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
 
1.Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:08. Käytiin esittäytymiskierros kokouksen alussa.
 
2.Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin työjärjestys ja läsnäolijat.
 
3.Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.
 
4.Pöllönkankaan koulun terveiset, rehtori Risto Saartoala
Rehtori Risto Saartoala kertoi, että Pöllönkankaan koulu menee kesällä remonttiin: 1.-5.-luokkalaiset käyvät koulua syksystä lähtien väliaikaisesti Oulunsuun koulussa. Yläkoululaiset jäävät Pöllönkankaan koulun tiloihin, ip- ja ap-toiminta myös. Liikuntasali ja ruokasali eivät ole käytössä ollenkaan remontin aikana. Jakelukeittiöksi muuttuu remontin aikana ja jatkossakin, ei ole enää valmistuskeittiötä jatkossa koululla. Alakoulu saadaan valmiiksi ensin ja vuosien 2016-17 aikana myös yläkoulun remontti. Perusparannuksen lähtökohta on puutteellinen ilmastointi sekä vesikaton kunto: nyt vuotaa muutamista kohdin. Pöllönkankaan alakoulu ja yläkoulu sijaitsevat tällä hetkellä erillisissä rakennuksissa, remontin jälkeen saadaan käyttöön yhteinen opettajanhuone, oppimistoreja ja oppilashuoltotilat nykyaikaisiksi. Perusparannus on kahden vuoden mittainen projekti. Opetussuunnitelmauudistus on menossa kaikilla kouluilla. Yhteisöllisen oppilashuollon pilotti menossa myös Pöllönkankaalla, on kartoitettu vanhemmilta kyselyllä kokemuksellista tietoa, myös oppilaille on toteutettu kysely. Kyselyn pohjalta nousee esille koulun toiminnan kehittämiskohteita. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen hallinnosta on saatu tukea toteuttamisessa. Palvelumuotoilutyöpajoja on toteutettu myös koululla, oppilaat sekä ala- että yläkoululta ovat työskennelleet omissa työpajoissa. Liikkuva koulu –projektin kautta on saatu tuloksia, myös vihreä lippu –toiminnan kautta.
 
Liikuntasalin lattia menee uusiksi, myös av-tekniikka saadaan ajan tasalle. Jatkossa ei tule enää parkettia liikuntasaliin, parketti tulisi kokonaiskustannuksiltaan liian hintavaksi. Neliöitä ei perusparannuksessa rakenneta lisää. Sisäpiha otetaan jatkossa käyttöön. Yläluokat voidaan jatkossa hoitaa nelisarjaisena. Alaluokkien oppilasmäärä on kasvanut voimakkaasti viime aikoina. Kaupungilla on sopimus Normaalikoulun kanssa, opetuskouluna oppilaiden ottomäärä on heillä kuitenkin rajallinen ja muutoin oppilaat tulee mahtua Ritaharjun ja Pöllönkankaan kouluille koko alueelta.
 
Pöllönkankaan koulun tiloissa muita käyttäjiä ovat esimerkiksi 4H-kerho. Liikkuva koulu–toiminnan kautta on saatu lajiesittelyitä urheiluseuroilta, MLL Kuivasjärven yhdistyksen nuorten kerhotoimintaa toteutetaan koulun tiloissa myös. Tilojen yhteisöllistä käyttöä jatkossa tulisi mahdollistaa esimerkiksi sähkölukoilla. Pöllönkankaan koululle tulee iLOQ–lukitusjärjestelmä ulko-oviin. Luokkatilojen käytön mahdollistamiseksi olisi hyvä miettiä myös tiloihin mahdollista iltakulkua.
 
Keskustelua:
Monitoimitaloissa ja eri alueiden kouluissa olisi hyvä olla yhdistyksille avoimia tiloja ja mahdollistaa kulkeminen myös ilta-aikaan. Vastuu tilojen käytöstä on toimijoilla ja sovittavissa yhteisillä pelisäännöillä. Kaupungin eri toimijoiden välillä olisi hyvä huomioida yhtenäiset käytännöt palvelualueet ylittäen ja mahdollistaa alueen toimijoiden tilojen käyttö. Pöllönkankaan koululla on onnistuneesti otettu vastaan MLL Kuivasjärven järjestämä nuorten kerhotoiminta ja toimintaa jatkossakin toivotaan jatkettavaksi. Nuorten itse tekemät säännöt saavat Nakkivene -ryhmän toimivaksi. Kuivasjärven koulun remontin pitäisi valmistua vuoden 2016 alussa.               
 
5.Alueellista toimintarahaa koskeva päätös v. 2015, Kaijonharjun suuralue
Toimikunnan puheenjohtaja Jari Laru esitteli lähidemokratiatoimikunnan toimintaa Oulussa. Toimikunnan jäseniä valtuustokaudella 2013-16 ovat varapuheenjohtaja Anne Lyttinen, jäseniä Jaakko Alavuotunki, Marjo Kemppainen, Esa Launonen, Jari Pirinen ja Maarit Vartiainen. Linkki toimikunnan sivuille: http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/lahidemokratiatoimikunta
Lähidemokratiatoimikunnan tehtävät on hyväksytty Kaupunginhallituksessa 9.12.2013 § 634.
 
Toimikunnan tehtäviin kuuluvat: 
1) toimia lähidemokratiaan liittyvien asioiden valmistelevana toimielimenä
2) seurata ja arvioida Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista tilinpäätöksen yhteydessä
3) tehdä aloitteita ja esityksiä kaupunginhallitukselle lähidemokratiaa koskevista asioista
4) myöntää avustuksia ja toimintarahaa kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti
 
Alueellista toimintarahaa koskevassa uudistuksessa alun perin esitettiin yhdistyksien ja toimijoiden avustuksen hakemista yhdessä toisen alueellisen toimijan kanssa. Lähidemokratiatoimikunta hyväksyi ohjeet muuten, mutta kohta kahden eri tahon hakemisesta yhteistyössä poistettiin uudistuksen ehdoista. Toiminta-avustukset on suunnattu asukas- ja kyläyhdistyksille. Kohdeavustuksiin voivat hakea esim. laitehankintoihin alueelliset asukas- ja kyläyhdistykset.
 
Lähidemokratiatoimikunnan haasteita ja iloja: ei ole lakisääteinen elin, päätösvalta käytännössä vain toimintarahoihin, toiminta-avustuksiin ja kohdeavustuksiin. Lähidemokratian alueella suuria muutostarpeita, Jari Laru kertoi yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukan esityksestä. Toimikunnalla on hyvä ja keskusteleva henki, myös viranhaltijoiden ja toimikunnan yhteistyö toimii hyvin.
 
Lähidemokratiatoimikunnan päätöksessä Kaijonharjun suuralueen alueellista toimintarahaa koskien on jaettu ylijäävää toimintarahaa poiketen alueellisen yhteistyöryhmän alkuperäisestä esityksestä. Alueellisen yhteistyöryhmän toimintarahaa koskevan esityksen perustelussa oli, ettei suoraan alueen kouluille myönnetä tai koulun omiin tapahtumiin, vaan alueen kaikille asukkaille suunnattuihin tilaisuuksiin tai tapahtumiin.  Yhteistyö voisi olla toimintarahan hakemisen tulevissa tavoitteissa mukana, kaikilla hakijoilla joissain määrin tapahtumien osalta. Yhteistyöryhmälle olisi hyvä tiedottaa toimintarahalla toteutetuista alueellisista tapahtumista, niin voisi tavoittaa myös osallistujia. Yhteisötoiminnan logoa on pyydetty käytettävän eri tapahtumista tiedotettaessa. 
 
Oulun kaupungin omille palveluille ei myönnetä toimintarahaa, vaan lähidemokratiatoimikunta on myöntänyt vanhempaintoimikunnille muutospäätöksessä rahaa. Perusteluna on, että myös koulujen oppilaat ovat alueen asukkaita. Yhteinen vuosikello tms. voisi olla hyvä pohja alueen eri yhdistysten väliseen toiminnan ja tapahtumien suunnittelemiseen alueelle tulevina vuosina. Suuralueella voisi olla myös oma teemansa, esimerkiksi vuosikohtainen, jonka mukaan myös toimintarahaa kohdennettaisiin.
 
Alueellista toimintarahaa kannattaa hakea, jää muutoin käyttämättä kyseisen alueen osalta kyseiseltä vuodelta. Sääntöjen selventäminen alueellisen toimintarahan suhteen sekä alueellisen yhteistyöryhmän toiminnan tarkastelu jatkossa, miten toteutuisi paremmin? Yhteistyöryhmien konsepti on kehittämistilassa. Millainen Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän tulisi olla, jotta se olisi toimiva jatkossa? Koulujen välinen yhteistyö on kohdannut samanlaisia haasteita. Alueellinen tiedottaminen tapahtumista olisi hyvä asia, tiedon välittäminen ylipäänsä ja yhteistyö eri toimijoiden kesken. Avustussääntöihin voisi määritellä säännölliset yhteistyötapaamiset vaikkapa kahdesti vuodessa eri alueilla toimijoitten kesken. Jäljelle jäänyt toimintaraha olisi toivottavaa jakaa myöhemminkin vuoden aikana. Tällä hetkellä avustussäännöissä ei ole tällaista mahdollisuutta.
 
Kuivasjärven Koti-Koulutoimikunnan järjestämiin tapahtumiin on tulossa muutoksia keväällä 2015. Vappu-tapahtumaa ei toteuteta tänä keväänä, joten koordinaattorin kanssa voi sopia muutoksesta, toimintarahan voi kohdentaa eri tapahtumaan vuoden 2015 aikana. Raportoinnissa tulee tuoda esille, mihin saatu toimintaraha on suunnattu.   
 
Alueellisten yhteistyöryhmien toimintaa on pohdittu usealla eri alueella, kuten myös vanhempainyhdistykset kokevat samaa haastetta.
 
Voisiko suuralueilta halutessaan anoa, että alueellista toimintarahaa haettaisiin myöhemmin vuoden aikana, mikäli hakemusten yhteissummasta jää vielä jakamatta alueellista toimintarahaa. Alueen toimijoitten kesken voisi myös miettiä, että voisiko yhdistysten ja toimijoitten kesken myös tehdä yhteistyötä, toinen toteuttaa tapahtuman, jos ei varsinainen hakija pysty toteuttamaan alkuperäistä suunnitelmaa.        
 
Yhteistyöryhmien kokouksiin olisi hyvä osallistua eri hakijoitten muulloinkin kuin kerran vuodessa, kun rahaa jaetaan. Hakijat on lisätty yhteistyöryhmän sähköpostilistalle mukaan. 
         
6.Muut ajankohtaiset asiat
Raila Määttä kertoi Kuivasjärven Koulun Koti-koulutoimikunnan terveiset kokouksessa. Kuivasjärven koulun oppilaitten vanhemmille on järjestetty tutustuminen Haukiputaalle väliaikaiskoulun tiloihin. Oppilaat kulkevat omalle koululle, josta on bussikuljetus Haukiputaalle. Koulupäivä pitenee yhteensä 40 min. Tieto kulkee, jos oppilas on pois koulusta, välittyy kuljetuksesta vastaavalle opettajalle. Myös Pöllönkankaalta tullaan kuljettamaan oppilaat busseilla Oulunsuun koululle tulevan remontin aikana. Kuivasjärven koulun liikuntasali remontoidaan myös ja saadaan käyttöön vuoden vaihteessa. Kouluilla on nimetty kerhovastaava, yksi opettajista yleensä.  
 
LC OULU Pateniemi, liitännäisklubi Kuivasjärven kevään kokouksissa on mietitty yhteistoimintaa tapahtumien osalta Pöllöklubin kanssa. Rusettiluisteluun ei lähdetty mukaan. Toukokuussa järjestettävään kirpputoritapahtumaan voisi osallistua. Syyskesällä voisi olla tapahtuma esimerkiksi Ideaparkin lähettyvillä. LC liitännäisklubi Kuivasjärven toiminta hakee oman toiminnan muotoa alueella. Hiihtokilpailuja toivotaan järjestettävän myös, koska alueella ei niitä tällä hetkellä järjestetä. Yhteistyöryhmän koordinoiva rooli on hyvä, sitä tulee jatkossakin hyödyntää. Kuivasjärven liitännäisklubin vapaaehtoiset ovat Kuivasojan onkitapahtumassa mukana myös auttamassa Pateniemen yhdistystä.  
 
Pöllönkankaan koulun kenttää pitäisi kunnostaa. Jylkynkankaalle päin mäkeen voisi rakentaa frisbeegolf –rataa ym. toimintaa. Alueen vesistön laajempi hyödyntäminen voisi olla hyvä asia myös.      
Liikasen alueelta on tehty asukkaiden toimesta valitus hallinto-oikeuteen moottorikelkkailusta Ruskon laskettelurinteiden lähettyvillä. Tiekokous on järjestetty, johon vanhempia on tullut kertomaan junioritoiminnasta. Syntyviä meluhaittoja ei ole etukäteen kerrottu kaikille alueen asukkaille kaupungin toimesta. Sinänsä toiminta on ollut valvottua ja ajallisesti rajattua. OuluZonella on aidattu harjoittelupaikka, jossa toimintaa järjestäessään olisi pitänyt moottorikelkkailijoilla osallistua kustannuksiin.
 
Kevyen liikenteen väylää ei ole Liikasen puolella, kuten myös liikenneympyrää ei ole laajennettu kuten alun perin suunniteltiin. 
 
MLL Kuivasjärven yhdistys järjestää kirpputorin Ritaharjun monitoimitalolla su 12.4. klo 10-13. POF Osallisuusnuoret ovat mukana tapahtumassa: paistavat makkaraa ym. Petri Koukkarin kanssa on oltu yhteydessä, olisi hyvä saada yhteistyöpalavereihin kutsuja esim. sivistys- ja kulttuuripalvelujen alueelliseen toimintaan. Kerhotoimintaa on tarkoitus toteuttaa kesäaikana myös MLL Kuivasjärven yhdistyksen järjestämänä.  
 
Hyvinvointipalveluissa on suunnittelussa pohjoisen alueen hyvinvointipalvelujen työryhmän perustaminen. Pohjoisen alueen palveluihin sisältyy myös Kaijonharjun suuralue.
 
7.Seuraava kokous
Seuraava kokous on ke 27.5. klo 17.00.
 
8.Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19:48.

Jakolinkki

Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori

Sara Inkeröinen
044 703 1696
sara.inkeroinen@ouka.fi

Alueen palvelut

Tuiran hyvinvointikeskus
Ritaharjun kirjasto

Päiväkodit

Ahvenoja
Kuivasjärvi
Kuivasranta
Pöllökangas
Ritaharju
Teknologiakylä
Tuulikello

Koulut

Pöllönkankaan koulu (1-9)
Pöllönkankaan koulun Kuivasjärven yksikkö (1-6)
Ritaharjun koulu (1-9)

Ritaharjun nuorisotila

Sähköiset palvelut

Digiopastusta kirjastoissa

Lapsiperheiden palvelut