Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan avustukset

Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta myöntää avustuksia alueellisen kuntalaistoiminnan järjestämiseen.

Yhteisötoiminnan alueellinen toimintaraha

Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta myöntää alueellista toimintarahaa, joka on tarkoitettu asukkaiden järjestämään toimintaan Oulussa. Toimintaraha vuodelle 2019 oli haettavissa 5.–30.11.2018.                  

Toimintarahaa voivat hakea alueelliseen toimintaan järjestävät voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja yhteisöt, esimerkiksi vanhempaintoimikunnat ja erilaiset asukasryhmät. Toimintarahaa haetaan sille alueelle, missä toiminta toteutetaan. Alueellista toimintarahaa myönnetään kaikille asukkaille tarkoitettuihin yhteisöllisiin alueellisiin tilaisuuksiin ja toimintoihin.

Toimintarahan tarkempi hakuohje sekä haku- ja raportointilomakkeet löytyvät tältä sivulta oikeasta reunasta. 

Toimintarahahakemukset käsiteltiin eri alueilla asukasilloissa tammi-helmikuussa 2019. Kunkin alueen asukkaat tekivät asukasilloissa itse ehdotuksen toimintarahojen jakamisesta omalle alueelleen.

Oulun kaupungin lähidemokratiatoimikunta tekee lopullisen päätöksen toimintarahojen myöntämisestä.

Seuraavan kerran alueellinen toimintaraha on haettavana loppuvuodesta 2019. Tuolloin toimintarahaa haetaan vuodelle 2020.

Toimintarahan raportointi

Toimintarahan käytöstä raportoidaan toiminnan/tapahtuman järjestämisen jälkeen erillisellä toimintarahan raportointilomakkeella. Raportointi on toimitettava viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Toimintaraha raportti lähetetään oman alueen kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorille skannattuna sähköpostilla tai postitse osoitteeseen: Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta. PL 68, 90015 Oulun kaupunki. Raportteja ei siis toimiteta kaupungin kirjaamoon. 

Rekisteröimättömät yhdistykset tai toimijat lähettävät myös järjestämänsä toiminnan/tapahtuman kuitit raportointilomakkeen mukana. Rekisteröidyt yhdistykset säilyttävät kuitit omassa kirjanpidossaan mahdollisia tarkistuksia varten. 

Raportointilomake ja tarkemmat raportointiohjeet ovat tällä sivulla sivupalkissa oikealla. 

Asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustus

Asukas- ja kyläyhteisöjen toiminta-avustukset ovat haettavana 25.3-12.4.2019.

Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan asukasyhteisöjen toiminta-avustusta voivat hakea Oulussa toimivat asukasyhteisöt (esim. asukasyhdistykset, kyläyhdistykset). Toiminta-avustusta haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella, joka löytyy tämän sivun sivupalkista (Asukasyhteisöjen toiminta-avustus).

Hakuaika päättyy perjantaina 12.4. klo 15.30, eikä myöhästyneitä hakemuksia käsitellä. 

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen merkintä: Yhteisötoiminnan avustukset.

Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)ouka.fi (viestikenttään maininta Yhteisötoiminnan avustukset). 

Huomioithan, että kirjaamo on muuttanut vuoden 2018 lopulla ja kirjaamon posti- ja käyntiosoite ovat vaihtuneet. Kirjaamon uusi käyntiosoite on Kansankatu 55. Kirjaamon aukioloaika on ma-pe klo 8.30-15.30 ja puhelinnumero 08 558 40636.

Päätökset toiminta-avustusten myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta.

Mahdollisia puuttuvia liitteitä voi lähettää kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Elisa Kittilälle hakuajan jälkeenkin.

Avustus maksetaan vasta sitten, kun kaikki hakemuksessa mainitut liitteet on toimitettu, kuitenkin viimeistään loppuvuodesta 2019. Avustusta ei voida siirtää seuraavalle vuodelle.

Asukas- ja kyläyhdistysten kohdeavustus

Lähidemokratiatoimikunta varaa myönnetystä avustusmäärärahasta harkitsemansa osan kohdeavustuksiin. Kohdeavustus on tarkoitettu asukasyhteisöille (esim. asukas- ja kyläyhdistykset). Kohdeavustuksille ei ole hakuaikaa, vaan sitä voidaan hakea ympäri vuoden. Päätökset kohdeavustusten myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta.

Myönnetyt avustukset maksetaan toimitettuja kuitteja vastaan. Kuitit voi toimittaa sähköisesti elisa.kittila@ouka.fi tai postitse PL 68, 90015 Oulun kaupunki.

Kohdeavustusta voidaan myöntää esim. luennoitsijoiden palkkioiden maksamiseen, esiintyjien palkkaamiseen, asukasyhteisön pitkäaikaisen toiminnan johdosta järjestettyyn asukasyhteisöjuhlaan, laitehankintoihin ja tiedottamiseen.

Kohdeavustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa tulee olla tiedot; hakijataho, osoite, y-tunnus tai vastuuhenkilön henkilötunnus, selvitys mihin avustusta haetaan sekä haettava summa.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen merkintä: Yhteisötoiminnan avustukset. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)ouka.fi (viestikenttään maininta Yhteisötoiminnan avustukset).

Avustukset

Alueellinen toimintarahahakemus

Alueellinen toimintaraharaportti

Alueellinen toimintarahaohje

 

Asukasyhteisöjen toiminta-avustus

Asukasyhteisöjen toiminta-avustukset hakuohje

Lisätietoja kohdeavustuksista ja asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustuksista

Elisa Kittilä, lähidemokratiatoimikunnan sihteeri 
puh. 044 703 1689
sähköposti: elisa.kittila(at)ouka.fi

Lisätietoja alueellisesta toimintarahasta

Kaakkuri, Kaukovainio, Maikkula ja Oulunsalo (eteläinen Oulu)
Heli Metsävirta, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
p. 040 358 0675
heli.metsavirta(at)ouka.fi

Haukipudas, Kiviniemi-Kello, Pateniemi-Rajakylä, Ritaharju-Kuivasjärvi-Pöllönkangas (pohjoinen Oulu)
Sara Inkeröinen, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
p. 044 703 1696
sara.inkeroinen(at)ouka.fi

Jääli, Kiiminki, Korvensuora, Myllyoja, Yli-Ii ja Ylikiiminki (itäinen Oulu)
Hennamari Toiviainen, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
p. 044 703 1253
hennamari.toiviainen(at)ouka.fi

Karjasilta-Höyhtyä, Kastelli, Tuira-Toppila, ydinkeskusta (keskinen Oulu)
Elisa Kittilä, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
p. 044 703 1689
elisa.kittila(at)ouka.fi