Avustukset - Yhteisötoiminta - Oulun kaupunki

Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan avustukset Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan avustukset

 

ASUKAS- JA KYLÄYHDISTYSTEN TOIMINTA-AVUSTUS

Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan asukasyhteisöjen toiminta-avustusta voivat hakea Oulussa toimivat asukasyhteisöt (esim. asukasyhdistykset, kyläyhdistykset). Toiminta-avustusta haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella, joka löytyy tämän sivun sivupalkista (Asukasyhteisöjen toiminta-avustus).

Avustushakemus toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki (käyntiosoite Oulu10, Torikatu 10A) tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)ouka.fi. Viestikenttään tai kuoreen merkintä ”asukasyhteisöjen avustukset”.

Toiminta-avustuksen hakuaika on 15.–31.3.2017. Hakuaika päättyy perjantaina 31.3. klo 16. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Päätökset toiminta-avustusten myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta.

 

YHTEISÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TOIMINTARAHA

Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan yksikkö myöntää toimintarahaa, joka on tarkoitettu Oulun kaupungin suuralueilla tapahtuvaan kuntalaistoiminnan tukemiseen. Esitykset toimintarahan jakamisesta suuralueen toimijoille tekee kunkin suuralueen yhteistyöryhmä. Päätökset toimintarahan myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta.

Toimintarahaa voivat hakea suuralueen toimintaan osallistuvat (esim. yhteistyöryhmän toimintaan osallistuminen, alueellisen toiminnan järjestäminen) voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja yhteisöt (esim. vanhempaintoimikunnat, asukasryhmät). Toimintarahaa haetaan sen suuralueen yhteistyöryhmältä, jonka alueelle tapahtuma / toiminta kohdistuu. Tarkemmat hakukriteerit  ja ohjeet alueellisesta toimintarahaohjeesta.

Toimintaraha vuodelle 2017 on haettavissa 1.–30.12.2016 välisenä aikana. Hakemukset on toimitettava viimeiseen päivään klo 16 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. 

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen merkintä: Yhteisötoiminnan avustukset. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)ouka.fi (viestikenttään maininta Yhteisötoiminnan avustukset).

 

KOHDEAVUSTUS

Lähidemokratiatoimikunta varaa myönnetystä avustusmäärärahasta harkitsemansa osan kohdeavustuksiin.

Kohdeavustus on tarkoitettu asukasyhteisöille (esim. asukas- ja kyläyhdistykset). Kohdeavustuksille ei ole hakuaikaa, vaan sitä voidaan hakea ympäri vuoden.

Päätökset kohdeavustusten myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta.

Myönnetyt avustukset maksetaan toimitettuja kuitteja vastaan. Kuitit voi toimittaa sähköisesti anne.kippola@ouka.fi.

Kohdeavustusta voidaan myöntää esim. luennoitsijoiden palkkioiden maksamiseen, esiintyjien palkkaamiseen, asukasyhteisön pitkäaikaisen toiminnan johdosta järjestettyyn asukasyhteisöjuhlaan, laitehankintoihin ja tiedottamiseen.

Kohdeavustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa tulee olla tiedot; hakijataho, osoite, y-tunnus tai vastuuhenkilön henkilötunnus, selvitys mihin avustusta haetaan sekä haettava summa. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen merkintä: Yhteisötoiminnan avustukset. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)ouka.fi (viestikenttään maininta Yhteisötoiminnan avustukset).

 

 

Lisätietoja avustuksista:

Yhteisötoiminnan päällikkö
Pasi Laukka
pasi.laukka(at)ouka.fi
044 703 1638

Avustukset

Asukasyhteisöjen toiminta-avustus

Asukasyhteisöjen toiminta-avustukset hakuohje

 

Alueellinen toimintarahahakemus 2017

Alueellinen toimintaraharaportti 2017

Alueellinen toimintarahaohje