Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan avustukset

Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta myöntää avustuksia alueellisen kuntalaistoiminnan järjestämiseen.

Yhteisötoiminnan alueellinen toimintaraha

Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta myöntää toimintarahaa, joka on tarkoitettu Oulun kaupungissa tapahtuvaan kuntalaistoiminnan tukemiseen. 

Toimintaraha vuodelle 2019 on haettavissa loppuvuodesta 2018

Toimintarahaa voivat hakea voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja yhteisöt (esim. asukasryhmät ja vanhempaintoimikunnat). Toimintarahaa haetaan sille alueelle, jonka alueelle tapahtuma/toiminta kohdistuu. Tarkemmat hakukriteerit  ja ohjeet alueellisesta toimintaraha-ohjeesta.

Alueellista toimintarahaa koskevat hakemukset käsitellään asukasilloissa ja asukkaat itse tekevät esitykset toimintarahan jakamisesta omalle alueelleen. Kaupungin lähidemokratiatoimikunta tekee päätöksen asukkaiden esitysten pohjalta.

Toimintarahan raportointi

Toimintarahan käytöstä raportoidaan toiminnan/tapahtuman järjestämisen jälkeen erillisellä toimintarahan raportointilomakkeella. Raportointi on toimitettava viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Toimintaraha raportti lähetetään oman alueen kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorille skannattuna sähköpostilla tai postitse osoitteeseen: Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta. PL 68, 90015 Oulun kaupunki. Raportteja ei toimiteta kaupungin kirjaamoon. 

Rekisteröimättömät yhdistykset tai toimijat lähettävät myös järjestämänsä toiminnan/tapahtuman kuitit raportointilomakkeen mukana. Rekisteröidyt yhdistykset säilyttävät kuitit omassa kirjanpidossaan mahdollisia tarkistuksia varten. 

Raportointilomake ja tarkemmat raportointiohjeet ovat tällä sivull sivupalkissa oikealla. 

Asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustus

Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan asukasyhteisöjen toiminta-avustusta voivat hakea Oulussa toimivat asukasyhteisöt (esim. asukasyhdistykset, kyläyhdistykset). Toiminta-avustusta haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella, joka löytyy tämän sivun sivupalkista (Asukasyhteisöjen toiminta-avustus).

Avustushakemus toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki (käyntiosoite Oulu10, Torikatu 10A) tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)ouka.fi. Viestikenttään tai kuoreen merkintä ”asukasyhteisöjen avustukset”.

Toiminta-avustuksen hakuaika vuodelle 2018 on ollut 26.3-13.4.2018. Toiminta-avustus on seuraavan kerran haettavissa vuonna 2019. 

Päätökset toiminta-avustusten myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta.

Asukas- ja kyläyhdistysten kohdeavustus

Lähidemokratiatoimikunta varaa myönnetystä avustusmäärärahasta harkitsemansa osan kohdeavustuksiin. Kohdeavustus on tarkoitettu asukasyhteisöille (esim. asukas- ja kyläyhdistykset). Kohdeavustuksille ei ole hakuaikaa, vaan sitä voidaan hakea ympäri vuoden. Päätökset kohdeavustusten myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta.

Myönnetyt avustukset maksetaan toimitettuja kuitteja vastaan. Kuitit voi toimittaa sähköisesti anne.kippola@ouka.fi tai postitse PL 68, 90015 Oulun kaupunki.

Kohdeavustusta voidaan myöntää esim. luennoitsijoiden palkkioiden maksamiseen, esiintyjien palkkaamiseen, asukasyhteisön pitkäaikaisen toiminnan johdosta järjestettyyn asukasyhteisöjuhlaan, laitehankintoihin ja tiedottamiseen.

Kohdeavustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa tulee olla tiedot; hakijataho, osoite, y-tunnus tai vastuuhenkilön henkilötunnus, selvitys mihin avustusta haetaan sekä haettava summa.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen merkintä: Yhteisötoiminnan avustukset. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)ouka.fi (viestikenttään maininta Yhteisötoiminnan avustukset).

Avustukset

Alueellinen toimintarahahakemus

Alueellinen toimintaraharaportti

Alueellinen toimintarahaohje

 

Asukasyhteisöjen toiminta-avustus

Asukasyhteisöjen toiminta-avustukset hakuohje

Lisätietoja alueellisesta toimintarahasta

Kaakkuri, Kaukovainio, Maikkula ja Oulunsalo (eteläinen Oulu)
Tuula Hautamäki, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
p. 044 703 1679
tuula.e.hautamaki(at)ouka.fi

Haukipudas, Kiviniemi-Kello, Pateniemi-Rajakylä, Ritaharju-Kuivasjärvi-Pöllönkangas (pohjoinen Oulu)
Sara Inkeröinen, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
p. 044 703 1696
sara.inkeroinen(at)ouka.fi

Jääli, Kiiminki, Korvensuora, Myllyoja, Yli-Ii ja Ylikiiminki (itäinen Oulu)
Tiia-Maria Juuso, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
p. 044 703 1253
tiia-maria.juuso(at)ouka.fi

Karjasilta-Höyhtyä, Kastelli, Tuira-Toppila, ydinkeskusta (keskinen Oulu)
Anne Kippola, Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
p. 044 703 1689
anne.kippola(at)ouka.fi

Lisätietoja kohdeavustuksista ja asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustuksista

Anne Kippola, lähidemokratiatoimikunnan sihteeri 
puh. 044 703 1689
sähköposti: anne.kippola(at)ouka.fi