Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan avustukset

Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta myöntää avustuksia alueellisen kuntalaistoiminnan järjestämiseen.

Yhteisötoiminnan alueellinen toimintaraha

Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta myöntää alueellista toimintarahaa, joka on tarkoitettu asukkaiden järjestämään toimintaan Oulussa. Toimintaraha vuodelle 2019 on haettavissa 5.–30.11.2018.                  

Toimintarahaa voivat hakea alueelliseen toimintaan järjestävät voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja yhteisöt, esimerkiksi vanhempaintoimikunnat ja erilaiset asukasryhmät. Toimintarahaa haetaan sille alueelle, missä toiminta toteutetaan. Alueellista toimintarahaa myönnetään kaikille asukkaille tarkoitettuihin yhteisöllisiin alueellisiin tilaisuuksiin ja toimintoihin.

Toimintarahan tarkempi hakuohje sekä haku- ja raportointilomakkeet löytyvät tältä sivulta oikeasta reunasta. 

Hakemukset on toimitettava kaupungin kirjaamoon 30.11. kello 16 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Huomioithan, että kirjaamo on muuttanut ja kirjaamon posti- ja käyntiosoite ovat vaihtuneet. 

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen merkintä: Yhteisötoiminnan avustukset. Kirjaamon uusi käyntiosoite on Kansankatu 55. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)ouka.fi (viestikenttään maininta Yhteisötoiminnan avustukset). Kirjaamon aukioloaika on ma-pe klo 8.30-15.30. Kirjaamon ovi sulkeutuu myös perjantaina 30.11. klo 15.30. Tuona päivänä kirjaamolle voi soittaa klo 15.30-16.00 välisenä aikana, jolloin kirjaamo voi avata oven toimintarahahakemuksen vastaanottoa varten. Kirjaamon puhelinnumero on 08 55840636.

Toimintarahahakemukset käsitellään eri alueilla asukasilloissa tammi-helmikuussa. Kunkin alueen asukkaat tekevät asukasilloissa itse ehdotuksen toimintarahojen jakamisesta omalle alueelleen. Oulun kaupungin lähidemokratiatoimikunta tekee lopullisen päätöksen toimintarahojen myöntämisestä.

         

Toimintarahan raportointi

Toimintarahan käytöstä raportoidaan toiminnan/tapahtuman järjestämisen jälkeen erillisellä toimintarahan raportointilomakkeella. Raportointi on toimitettava viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Toimintaraha raportti lähetetään oman alueen kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorille skannattuna sähköpostilla tai postitse osoitteeseen: Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta. PL 68, 90015 Oulun kaupunki. Raportteja ei siis toimiteta kaupungin kirjaamoon. 

Rekisteröimättömät yhdistykset tai toimijat lähettävät myös järjestämänsä toiminnan/tapahtuman kuitit raportointilomakkeen mukana. Rekisteröidyt yhdistykset säilyttävät kuitit omassa kirjanpidossaan mahdollisia tarkistuksia varten. 

Raportointilomake ja tarkemmat raportointiohjeet ovat tällä sivulla sivupalkissa oikealla. 

Asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustus

Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan asukasyhteisöjen toiminta-avustusta voivat hakea Oulussa toimivat asukasyhteisöt (esim. asukasyhdistykset, kyläyhdistykset). Toiminta-avustusta haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella, joka löytyy tämän sivun sivupalkista (Asukasyhteisöjen toiminta-avustus).

Toiminta-avustuksen hakuaika vuodelle 2018 on ollut 26.3-13.4.2018. Toiminta-avustus on seuraavan kerran haettavissa vuonna 2019. 

Päätökset toiminta-avustusten myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta.

Asukas- ja kyläyhdistysten kohdeavustus

Lähidemokratiatoimikunta varaa myönnetystä avustusmäärärahasta harkitsemansa osan kohdeavustuksiin. Kohdeavustus on tarkoitettu asukasyhteisöille (esim. asukas- ja kyläyhdistykset). Kohdeavustuksille ei ole hakuaikaa, vaan sitä voidaan hakea ympäri vuoden. Päätökset kohdeavustusten myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta.

Myönnetyt avustukset maksetaan toimitettuja kuitteja vastaan. Kuitit voi toimittaa sähköisesti anne.kippola@ouka.fi tai postitse PL 68, 90015 Oulun kaupunki.

Kohdeavustusta voidaan myöntää esim. luennoitsijoiden palkkioiden maksamiseen, esiintyjien palkkaamiseen, asukasyhteisön pitkäaikaisen toiminnan johdosta järjestettyyn asukasyhteisöjuhlaan, laitehankintoihin ja tiedottamiseen.

Kohdeavustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa tulee olla tiedot; hakijataho, osoite, y-tunnus tai vastuuhenkilön henkilötunnus, selvitys mihin avustusta haetaan sekä haettava summa.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen merkintä: Yhteisötoiminnan avustukset. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)ouka.fi (viestikenttään maininta Yhteisötoiminnan avustukset).

Avustukset

Alueellinen toimintarahahakemus

Alueellinen toimintaraharaportti

Alueellinen toimintarahaohje

 

Asukasyhteisöjen toiminta-avustus

Asukasyhteisöjen toiminta-avustukset hakuohje

Lisätietoja alueellisesta toimintarahasta

Kaakkuri, Kaukovainio, Maikkula ja Oulunsalo (eteläinen Oulu)
Tuula Hautamäki, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
p. 044 703 1679
tuula.e.hautamaki(at)ouka.fi

Haukipudas, Kiviniemi-Kello, Pateniemi-Rajakylä, Ritaharju-Kuivasjärvi-Pöllönkangas (pohjoinen Oulu)
Sara Inkeröinen, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
p. 044 703 1696
sara.inkeroinen(at)ouka.fi

Jääli, Kiiminki, Korvensuora, Myllyoja, Yli-Ii ja Ylikiiminki (itäinen Oulu)
Tiia-Maria Juuso, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
p. 044 703 1253
tiia-maria.juuso(at)ouka.fi

Karjasilta-Höyhtyä, Kastelli, Tuira-Toppila, ydinkeskusta (keskinen Oulu)
Elisa Kittilä, Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
p. 044 703 1689
elisa.kittila(at)ouka.fi

Lisätietoja kohdeavustuksista ja asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustuksista

Anne Kippola, lähidemokratiatoimikunnan sihteeri 
puh. 044 703 1689
sähköposti: anne.kippola(at)ouka.fi