Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan avustukset

Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta myöntää avustuksia alueellisen kuntalaistoiminnan järjestämiseen. Yhteisötoiminta myöntää kolmenlaisia avustuksia: alueellista toimintarahaa, toiminta-avustusta ja kohdeavustusta. Näistä löydät lisätietoja alta.

Muut Oulun kaupungin avustukset löytyvät tästä linkistä.

Yhteisötoiminnan alueellinen toimintaraha

Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta koordinoi alueellista toimintarahaa, joka on tarkoitettu asukkaiden järjestämään toimintaan Oulussa. Toimintaraha vuodelle 2020 on haettavissa 1.–29.11.2019  klo 15.30 mennessä            

Toimintarahaa voivat hakea alueelliseen toimintaan järjestävät voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja yhteisöt, esimerkiksi vanhempaintoimikunnat ja erilaiset asukasryhmät. Toimintarahaa haetaan sille alueelle, missä yhdistys pääsääntöisesti toimii. Alueellista toimintarahaa myönnetään asukkaille tarkoitettuihin yhteisöllisiin alueellisiin tilaisuuksiin ja toimintoihin.

Toimintarahan tarkempi hakuohje sekä haku- ja raportointilomakkeet löytyvät tältä sivulta oikeasta reunasta. 

Toimintarahahakemukset käsitellään eri alueilla asukasilloissa tammi-helmikuussa 2020. Kunkin alueen asukkaat tekevät asukasilloissa itse ehdotuksen toimintarahojen jakamisesta omalle alueelleen.

Oulun kaupungin lähidemokratiatoimikunta tekee lopullisen päätöksen toimintarahojen myöntämisestä.

 

Toimintarahan raportointi vuonna 2020

Toimintarahan käytöstä raportoidaan erillisellä lomakkeella. Raportointi tulee toimittaa heti sen jälkeen kun tapahtuma/toiminta on toteutunut ja raportissa tulee kertoa miten toiminta tai tapahtuma on toteutunut. Vuoden 2020 raportointi on toimitettava viimeistään vuoden loppuun mennessä.  Raportit toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, os: PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite: Kansankatu 55 A. Kuoreen merkintä: Yhteisötoiminnan raportit.

Raportit voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@ouka.fi. Viestikenttään maininta: Yhteisötoiminnan raportit.

Rekisteröimättömät yhdistykset tai toimijat lähettävät myös järjestämänsä toiminnan/tapahtuman kuitit raportointilomakkeen mukana. Rekisteröidyt yhdistykset säilyttävät kuitit omassa kirjanpidossaan mahdollisia tarkistuksia varten. 

Raportointilomake ja tarkemmat raportointiohjeet ovat tällä sivulla sivupalkissa oikealla. 

Asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustus

Asukas- ja kyläyhteisöjen toiminta-avustukset ovat haettavana 16.3-6.4.2020.

Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan asukasyhteisöjen toiminta-avustusta voivat hakea Oulussa toimivat asukasyhteisöt (esim. asukasyhdistykset, kyläyhdistykset). Toiminta-avustusta haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella, joka löytyy tämän sivun sivupalkista (Asukasyhteisöjen toiminta-avustus).

Hakuaika päättyy maanantaina 6.4.2020 klo 15.30, eikä myöhästyneitä hakemuksia käsitellä. 

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen merkintä: Yhteisötoiminnan avustukset.

Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)ouka.fi (viestikenttään maininta Yhteisötoiminnan avustukset).  Kirjaamon käyntiosoite on Kansankatu 55. Kirjaamon aukioloaika on ma-pe klo 8.30-15.30 ja puhelinnumero 08 558 40636.

Päätökset toiminta-avustusten myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta.

Mahdollisia puuttuvia liitteitä voi lähettää kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori Marianna Parpalalle hakuajan jälkeenkin.

Avustus maksetaan vasta sitten, kun kaikki hakemuksessa mainitut liitteet on toimitettu, kuitenkin viimeistään loppuvuodesta 2020. Avustusta ei voida siirtää seuraavalle vuodelle.

Asukas- ja kyläyhdistysten kohdeavustus

Lähidemokratiatoimikunta varaa myönnetystä avustusmäärärahasta harkitsemansa osan kohdeavustuksiin. Kohdeavustus on tarkoitettu asukasyhteisöille (esim. asukas- ja kyläyhdistykset). Kohdeavustuksille ei ole hakuaikaa, vaan sitä voidaan hakea ympäri vuoden. Päätökset kohdeavustusten myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta.

Myönnetyt avustukset maksetaan toimitettuja kuitteja vastaan. Kuitit voi toimittaa sähköisesti marianna.parpala@ouka.fi tai postitse PL 68, 90015 Oulun kaupunki.

Kohdeavustusta voidaan myöntää esim. luennoitsijoiden palkkioiden maksamiseen, esiintyjien palkkaamiseen, asukasyhteisön pitkäaikaisen toiminnan johdosta järjestettyyn asukasyhteisöjuhlaan, laitehankintoihin ja tiedottamiseen.

Kohdeavustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa tulee olla tiedot; hakijataho, osoite, y-tunnus tai vastuuhenkilön henkilötunnus, selvitys mihin avustusta haetaan sekä haettava summa.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen merkintä: Yhteisötoiminnan avustukset. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)ouka.fi (viestikenttään maininta Yhteisötoiminnan avustukset).

Avustukset

Alueellinen toimintarahahakemus

Alueellinen toimintaraharaportti

Alueellinen toimintarahaohje

Asukasyhteisöjen toiminta-avustus

Asukasyhteisöjen toiminta-avustukset hakuohje

Lisätietoja kohdeavustuksista ja asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustuksista

Lähidemokratiatoimikunnan sihteeri 
Marianna Parpala
044 703 1689
marianna.parpala(at)ouka.fi

Lisätietoja alueellisesta toimintarahasta

Kaakkuri, Kaukovainio, Maikkula ja Oulunsalo (eteläinen Oulu)
Heli Metsävirta, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
p. 040 358 0675
heli.metsavirta(at)ouka.fi

Haukipudas, Kiviniemi-Kello, Pateniemi-Rajakylä, Ritaharju-Kuivasjärvi-Pöllönkangas (pohjoinen Oulu)
Sara Inkeröinen, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
p. 044 703 1696
sara.inkeroinen(at)ouka.fi

Jääli, Kiiminki, Korvensuora, Myllyoja, Yli-Ii ja Ylikiiminki (itäinen Oulu)
Pia Jokinen, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
p. 044 703 1253
pia.jokinen(at)ouka.fi

Karjasilta-Höyhtyä, Kastelli, Tuira-Toppila, ydinkeskusta (keskinen Oulu)
Marianna Parpala, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
p. 044 703 1689
elisa.kittila(at)ouka.fi