Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan avustukset Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan avustukset

ASUKAS- JA KYLÄYHDISTYSTEN TOIMINTA-AVUSTUS

Kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan asukasyhteisöjen toiminta-avustusta voivat hakea Oulussa toimivat asukasyhteisöt (esim. asukasyhdistykset, kyläyhdistykset). Toiminta-avustusta haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella, joka löytyy tämän sivun sivupalkista (Asukasyhteisöjen toiminta-avustus).

Avustushakemus toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki (käyntiosoite Oulu10, Torikatu 10A) tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)ouka.fi. Viestikenttään tai kuoreen merkintä ”asukasyhteisöjen avustukset”.

Toiminta-avustuksen hakuaika vuodelle 2018 on 26.3-13.4.2018. Hakuaika päättyy perjantaina 13.4 klo 16. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Päätökset toiminta-avustusten myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta.

 

 ASUKAS- JA KYLÄYHDISTYSTEN KOHDEAVUSTUS

Lähidemokratiatoimikunta varaa myönnetystä avustusmäärärahasta harkitsemansa osan kohdeavustuksiin. Kohdeavustus on tarkoitettu asukasyhteisöille (esim. asukas- ja kyläyhdistykset). Kohdeavustuksille ei ole hakuaikaa, vaan sitä voidaan hakea ympäri vuoden.

Päätökset kohdeavustusten myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta.

Myönnetyt avustukset maksetaan toimitettuja kuitteja vastaan. Kuitit voi toimittaa sähköisesti anne.kippola@ouka.fi tai postitse PL 68, 90015 Oulun kaupunki.

Kohdeavustusta voidaan myöntää esim. luennoitsijoiden palkkioiden maksamiseen, esiintyjien palkkaamiseen, asukasyhteisön pitkäaikaisen toiminnan johdosta järjestettyyn asukasyhteisöjuhlaan, laitehankintoihin ja tiedottamiseen.

Kohdeavustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa tulee olla tiedot; hakijataho, osoite, y-tunnus tai vastuuhenkilön henkilötunnus, selvitys mihin avustusta haetaan sekä haettava summa. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen merkintä: Yhteisötoiminnan avustukset. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)ouka.fi (viestikenttään maininta Yhteisötoiminnan avustukset).

 

YHTEISÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TOIMINTARAHA

Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan yksikkö myöntää toimintarahaa, joka on tarkoitettu Oulun kaupungin suuralueilla tapahtuvaan kuntalaistoiminnan tukemiseen. Esitykset toimintarahan jakamisesta suuralueen toimijoille tekee kunkin suuralueen yhteistyöryhmä. Päätökset toimintarahan myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta.

Toimintarahaa voivat hakea suuralueen toimintaan osallistuvat (esim. yhteistyöryhmän toimintaan osallistuminen, alueellisen toiminnan järjestäminen) voittoa tavoitte- lemattomat yhdistykset ja yhteisöt (esim. vanhempaintoimikunnat, asukasryhmät). Toimintarahaa haetaan sen suuralueen yhteistyöryhmältä, jonka alueelle tapahtuma / toiminta kohdistuu. Tarkemmat hakukriteerit  ja ohjeet alueellisesta toimintaraha- ohjeesta.

Toimintaraha vuodelle 2018 on haettavissa 4.–29.12.2017 välisenä aikanaHakemukset on toimitettava viimeiseen päivään kello 16 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen merkintä: Yhteisötoiminnan avustukset. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)ouka.fi (viestikenttään maininta Yhteisötoiminnan avustukset).

Toimintarahan käytöstä raportoidaan toiminnan/tapahtuman järjestämisen loputtua toimintarahan raportointi lomakkeella, tai viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Toimintaraha raportti lähetetään oman alueen kuntalaisvaikuttamisen koordinaattorille. Rekisteröimättömät yhdistykset tai toimijat lähettävät myös järjestämänsä toiminnan/tapahtuman kuitit raportointilomakkeen mukana. Rekisteröidyt yhdistykset säilyttävät kuitit omassa kirjanpidossaan mahdollisia tarkistuksia varten.

 


 

 

 

 

 

Avustukset

Asukasyhteisöjen toiminta-avustus

Asukasyhteisöjen toiminta-avustukset hakuohje

 

Alueellinen toimintarahahakemus

Alueellinen toimintaraharaportti

Alueellinen toimintarahaohje

 

Lisätietoja alueellisesta toimintarahasta:

Höyhtyän, Korvensuoran, Maikkulan, Oulunsalon ja Hiukkavaara-Sanginsuun suuralueet
Tuula Hautamäki, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
p. 044 703 1679
tuula.e.hautamaki(at)ouka.fi

Jäälin, Kaakkurin, Kaukovainio-Hiirosen, Kiimingin ja Yli-Iin suuralueet
Tiia-Maria Juuso, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
p.044 703 1253
tiia-maria.juuso(at)ouka.fi

Koskelan, Myllyojan, Puolivälinkankaan ja Tuiran suuralueet
Anne Kippola, Kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
p. 044 703 1689
anne.kippola(at)ouka.fi

Haukiputaan, Kellon, Pateniemen ja Yli-Kiimingin suuralueet
Sara Inkeröinen, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
p. 044 703 1696
sara.inkeroinen(at)ouka.fi

Kaijonharjun, Keskustan ja Oulunsuun suuralueet
Merja Niemelä, kuntalaisvaikuttamisen koordinaattori
p. 044 703 1645
merja.1.niemela(at)ouka.fi

 

Lisätietoja kohdeavustuksista ja asukas- ja kyläyhdistysten toiminta-avustuksista:
Anne Kippola, lähidemokratiatoimikunnan sihteeri 
puh. 044 703 1689
sähköposti: anne.kippola(at)ouka.fi