Oulun kaupungin verkkosivuston saavutettavuusseloste

Seloste on laadittu 17.12.2019.

Selostetta on viimeksi päivitetty 25.9.2020.

Tämä saavutettavuusseloste kertoo, miten Oulun kaupungin verkkosivustoilla noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. Seloste koskee Oulun kaupungin verkkosivustoa osoitteessa www.ouka.fi sekä samalla julkaisujärjestelmäälä toteutettuja sivustoja elukio.fi, kaupunkipyorat.ouka.fi, oulunjoukkoliikenne.fi, oulunvesi.fi ja munoulu.fi. Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Oulun kaupunki.

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Oulun kaupungin tavoitteena on, että verkkopalvelujen käyttö on mahdollisimman sujuvaa kaikille käyttäjille. Saavutettavuus otetaan huomioon kaupungin digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen

Oulun kaupunki on aloittanut sivuston saavuttavuuden parannustyöt vuonna 2018. Pääosa sivuston teknisistä korjauksista valmistui kevään 2020 aikana. Verkkosivujen ylläpitäjät tekevät omalta osaltaan jatkuvaa parannustyötä sivuja päivittäessään. Ylläpitäjien avuksi on hankittu sivuston laatu- ja saavutettavuustyötä tukeva verkkopalvelu, jonka avulla puutteet saavutettavuudesta on helpompi havaita ja korjata.

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa

Oulun kaupungin keskitetty asiakaspalvelu antaa palveluneuvontaa monikanavaisesti. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse, chatin tai sosiaalisen median kautta tai tulla käymään asiakaspalvelupisteessä. Saat neuvontaa palveluista sekä tarvittaessa apua ja tukea verkkopalvelujen käyttöön. Katso asiakaspalvelun yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

 

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Oulun kaupungin verkkosivusto täyttää suurelta osin digipalvelulaissa määritellyt saavutettavuusvaatimukset. Havaitut puutteet ja korjauskohteet on lueteltu alla.

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Havaittava

Sisällön muotoiluun käytetty html-koodia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  • Useilla sivuilla on määritelty tyylejä html-koodissa. Korjaustoimet ovat käynnissä. Arvioitu valmistumisaika 31.12.2020.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet.

 

Tekstin kontrasti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  • Teksti ei kaikkialla erotu riittävästi taustasta. Korjaustyöt ovat käynnissä. Arvioitu valmistumisaika 31.12.2020.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.4.3 Kontrasti (minimi).

 

Kuvalla ei ole vaihtoehtoista tekstiä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  • Kuvalta puuttuu alt-määrite. Korjaustyöt ovat käynnissä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

 

Otsikon teksti puuttuu

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  • Sivustolla ja asiakirjoissa on tyhjiä otsikoita. Korjaustyöt ovat käynnissä. Arvioitu valmistumisaika 31.12.2020.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet.

 

Asiakirja ei ole koneluettava

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  • Osa lnikitetyistä asiakirjoista on tuotettu skannaamalla eivätkä ne ole koneluettavia. Korjaustyöt ovat käynnissä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat.

 

Asiakirjaa ei ole merkitty

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  • Osa sivuston asiakirjoista ei ole merkitty tai niistä puuttuu otsikot. Korjaustyöt ovat käynnissä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet.

 

Hallittava

Linkkitekstiä käytetään viittaamaan useaan eri kohteeseen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  • Samalla tekstilinkillä viitataan useaan eri kohteeseen. Kaikilla kuvalinkeillä ei ole tekstivastinetta (alt). Korjaustyöt ovat käynnissä. Arvioitu valmistumisaika 1.3.2021.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa).

Asiakirjan otsikko puuttuu

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Joistakin linkitetyistä asiakirjoista puuttuu otsikko. Korjaustyöt ovat käynnissä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 2.4.2 Sivuotsikot.

 

Ymmärrettävä

Kieltä ei ole määritelty liitetiedostossa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  • Joissakin linkitetyissä asiakirjoissa puuttuu kielen määritys.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 3.1.2 Osien kieli.

 

Toimintavarma

Kehyksestä (iFrame) puuttuu selite

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  • Osa kehyksistä (iFrame) ei sisällä title-määritettä tai määritelmä on tyhjä. Korjaustyöt ovat käynnissä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 4.1.2 Nimi, rooli, arvo.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske kaikkia sisältöjä

Oulun kaupungin verkkosivuilla on videoita, joista puuttuvat tekstitykset ja kuvailutulkkaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta (WCAG 1.2.2., WCAG 1.2.5).

Verkkosivuilla on karttoja, jotka eivät ole kaikille käyttäjille saavutettavia. Laki ei vaadi karttasisällöiltä saavutettavuutta, mutta olennainen opastava sisältö on kerrottava esimerkiksi kirjoitettuna tekstinä.

Verkkosivustoon sisältyy arkistoituja sivustoja, sivuja ja asiakirjoja, jotka eivät välttämättä täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia. Ennen 23.9.2019 arkistoituun verkkosivustoon tai sen arkistoituun sisältöön ei tarvitse lain mukaan soveltaa saavutettavuusvaatimuksia.

 

Tämä verkkosivusto/sovellus on julkaistu

Oulun kaupungin verkkosivuston ensimmäinen versio on julkaistu 1994.

Verkkosivustoa päivitetään jatkuvasti

Oulun kaupungin verkkosivuston nykyinen versio otettiin käyttöön 2017. Uudistuksessa parannettiin muun muassa sivuston skaalautuvuutta ja käyttöä mobiililaitteilla.

Sivuston saavutettavuutta on parannettu määrätietoisesti kesästä 2018 alkaen.