Tietoa sivustosta www.ouka.fi

Oulun kaupungin Internet-sivuston pääsivu toimii osoitteessa www.ouka.fi, josta linkkien kautta on pääsy eri aihealueiden, yksiköiden ja liikelaitosten sivuille.

Sivuston sisältö on jaettu tiedon löytämistä helpottaviin aihealueisiin. Aihealueilla on omat vastuuhenkilöt ja sisällön ajantasaisuudesta vastaavat sisällöntuottajat. Koko sivuston päävastuu sekä vastuu etusivun ja muiden yleisten sivujen ylläpidosta on konsernipalvelujen viestintäyksiköllä.

Sivustoon kuuluu itsenäisiä toimintayksikköjen sivustoja.

Verkkosivujen tavoitteena on tarjota luotettavaa ja ajan tasalla olevaa tietoa kaupungin toiminnasta. Oulun kaupungin verkkopalveluiden tavoitteena on helpottaa asiointia kaupungin kanssa.

Oulun kaupunki pyrkii pitämään sivujen tietoja mahdollisimman ajantasaisina ja virheettöminä. Oulun kaupunki ei kuitenkaan vastaa tarjoamansa sivustopalvelun (esim. virheelliset tiedot) tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kustannuksista tai haitoista.

Oulun kaupungilla on tekijänoikeus kaikkeen www-sivuilla julkaistuun materiaaliin (teksti, asiasisältö, kuvat ja palvelut). Sivujen sisältöä ei saa käyttää eikä lainata muussa yhteydessä ilman Oulun kaupungin lupaa ja mainintaa lähteestä. Lehdistötiedotteet, uutiset ja muu julkiseksi tarkoitettu materiaali on vapaata julkaistavaksi. Lähde tulee mainita julkaisun yhteydessä.

Oulun kaupungin sivuilta on linkkejä myös muihin sivustoihin. Oulun kaupunki ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta taikka omistus- tai tekijänoikeuksista.

Oulun kaupungin sivuille saa tehdä linkkejä, kun noudattaa tekijänoikeussäännöksiä ja hyvää tapaa. 

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Sivustolla käytetään yleisesti evästeitä palvelun käytön helpottamiseksi. 

Henkilötietojen käsittely on kuvattu eri palveluiden yhteydessä palvelukohtaisesti. Henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta on koottu tietoa tietosuoja-sivustolle

Verkkosivustolla on käytössä kävijäseuranta, joka kerää tietoa kävijöistä sivuille asennetun JavaScript-koodin avulla. Verkkosivuston ylläpitäjät käyttävät yhteenvetoja tiedoista apuna palvelun kehittämisessä.

Oulun kaupungilla on oikeus vapaasti muuttaa sivuston sisältöä tai käyttöehtoja, lakkauttaa sivusto tai keskeyttää sivustopalvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Oulun kaupungin ja sivuston käyttäjän väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Palautetta www-sivuista voi lähettää yleisellä palautelomakkeella. Palautelinkki löytyy useimmilta sivuilta.

Ensimmäiset Oulun kaupungin internet-sivut julkaistiin vuonna 1994. Sivuston rakenne uudistettiin vuonna 2001. Perusteellinen sivuston ja julkaisujärjestelmän uudistus otettiin käyttöön huhtikuussa 2012. Vuonna 2017 julkaistussa uudistuksessa parannettiin sivuston saavutettavuutta ja käyttöä mobiililaitteilla.

Katso myös näytteitä kaupungin etusivuista vuosien varrelta.