Asmonkorven suojelualue

Sanginjoen ulkometsässä sijaitseva Asmonkorven suojelualue on 2,5 ha kokoinen vanha, n. 190-vuotias kuusimetsä, joka rauhoitettiin suojelupäätöksellä v. 1987. Rauhoituksen tarkoituksena on luonnontilaisen, järeäpuustoisen kangasmetsäkuvion säilyttäminen aarnialueen luonteisena. Isokankaan retkeilypolku kulkee metsikön läpi.