Asmonkorven suojelualue

Kuva Asmonkorvesta.

Sanginjoen ulkometsässä sijaitseva Asmonkorven suojelualue on 2,5 ha kokoinen vanha, n. 190-vuotias kuusimetsä, joka rauhoitettiin suojelupäätöksellä v. 1987. Rauhoituksen tarkoituksena on luonnontilaisen, järeäpuustoisen kangasmetsäkuvion säilyttäminen aarnialueen luonteisena. Isokankaan retkeilypolku kulkee metsikön läpi. Nykyään Asmonkorpi kuuluu v. 2020 laajennettuun Isokankaan suojelualueeseen.

Asmonkorpi kartalla