Siirry suoraan sisältöön

Hupisaarten purojen kunnostaminen Hupisaarten purojen kunnostaminen

 

Oulun Hupisaarilla risteilee lähes kaksi kilometriä pieniä kaupunkipuroja. Purot saavat vetensä Oulujoesta Lasaretinväylän säännöstelypadon kautta.

Lokakuussa 2017 Hupisaarilla on aloitettu hanke, jossa purouomia kunnostetaan vaelluskaloille soveltuviksi ympäristöiksi. Puroihin halutaan palauttaa luontaisesti lisääntyvät vaelluskalakannat, joista ensisijaisena uhanalainen meritaimen.

Purojen kunnostaminen toteutetaan puistoympäristöä mahdollisimman vähän muuttaen. Työssä hyödynnetään mahdollisimman paljon paikalla olevia materiaaleja. Purojen kiviaines seulotaan lietteestä paikan päällä ja palautetaan purouomiin. Liete läjitetään ja maisemoidaan purojen läheisyyteen. Kunnostukset parantavat purojen maisemallista arvoa keskeisessä kaupunkiympäristössä.                                       

Syksyllä ja talvella puroissa on tehty karkeampia konetöitä ja kaivettu mm. uusi talviuoma kauneusaltaan läpi alemmalle kalaportaalle. Keväällä töitä jatketaan uomien virtaamien säätämisellä ja viimeistelytöillä. Kesällä 2018 kutsutaan talkooväkeä kutusoraikkotalkoisiin. Työt puroilla valmistuvat elokuussa 2018.

Kunnostuksen valmistuttua kalojen kotiutumista puroihin seurataan  Luonnonvarakeskuksen tutkimushankkeella.

Hankkeen tilaaja on Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.

Suunnittelusta on vastannut Maveplan Oy ja maisemasuunnittelusta Ramboll Finland Oy.

Työn toteuttaa Oulun tekninen liikelaitos.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Luonnonvara-keskus ja Oulun Energia.

Kauneusallas uuden uoman kaivu.jpg
Kauneusallas uuden uoman kaivu.jpg

Kauneusallas uuden uoman kaivu.jpg

Kivien seulominen jatkokäyttöön.jpg
Kivien seulominen jatkokäyttöön.jpg

Kivien seulominen jatkokäyttöön.jpg

Lasaretinväylä ennen.jpg
Lasaretinväylä ennen.jpg

Lasaretinväylä ennen.jpg

Lasaretinväylä jälkeen.jpg
Lasaretinväylä jälkeen.jpg

Lasaretinväylä jälkeen.jpg

Lietteen poistoa imuautolla.jpg
Lietteen poistoa imuautolla.jpg

Lietteen poistoa imuautolla.jpg

Lietteen poistoa puroista.jpg
Lietteen poistoa puroista.jpg

Lietteen poistoa puroista.jpg

Lävistetty betonipato.jpg
Lävistetty betonipato.jpg

Lävistetty betonipato.jpg

Uoma 1 avattu väylä.jpg
Uoma 1 avattu väylä.jpg

Uoma 1 avattu väylä.jpg

Uoma 1 ennen.jpg
Uoma 1 ennen.jpg

Uoma 1 ennen.jpg

Uoma 1 jälkeen.jpg
Uoma 1 jälkeen.jpg

Uoma 1 jälkeen.jpg

Uoma 1 talvehtimisallas 1.jpg
Uoma 1 talvehtimisallas 1.jpg

Uoma 1 talvehtimisallas 1.jpg

Uoma 1 talvehtimisallas 2.jpg
Uoma 1 talvehtimisallas 2.jpg

Uoma 1 talvehtimisallas 2.jpg

Uoma 2 putouksen loivennus.jpg
Uoma 2 putouksen loivennus.jpg

Uoma 2 putouksen loivennus.jpg

Uoma 3 ennen.jpg
Uoma 3 ennen.jpg

Uoma 3 ennen.jpg

Uoma 3 työn alla.jpg
Uoma 3 työn alla.jpg

Uoma 3 työn alla.jpg

Uoma 3.jpg
Uoma 3.jpg

Uoma 3.jpg

Yhteistyössä: Yhteistyössä: