Hupisaarten purojen kunnostaminen

 

Oulun Hupisaarilla risteilee lähes kaksi kilometriä pieniä kaupunkipuroja. Purot saavat vetensä Oulujoesta Lasaretinväylän säännöstelypadon kautta.

Lokakuussa 2017 Hupisaarilla on aloitettu hanke, jossa purouomia kunnostetaan vaelluskaloille soveltuviksi ympäristöiksi. Puroihin halutaan palauttaa luontaisesti lisääntyvät vaelluskalakannat, joista ensisijaisena uhanalainen meritaimen.

Purojen kunnostaminen toteutetaan puistoympäristöä mahdollisimman vähän muuttaen. Työssä hyödynnetään mahdollisimman paljon paikalla olevia materiaaleja. Purojen kiviaines seulotaan lietteestä paikan päällä ja palautetaan purouomiin. Liete läjitetään ja maisemoidaan purojen läheisyyteen. Kunnostukset parantavat purojen maisemallista arvoa keskeisessä kaupunkiympäristössä.                                       

Syksyllä ja talvella puroissa on tehty karkeampia konetöitä ja kaivettu mm. uusi talviuoma kauneusaltaan läpi alemmalle kalaportaalle. Keväällä töitä jatketaan uomien virtaamien säätämisellä ja viimeistelytöillä. Kesällä 2018 kutsutaan talkooväkeä kutusoraikkotalkoisiin. Työt puroilla valmistuvat elokuussa 2018.

Kunnostuksen valmistuttua kalojen kotiutumista puroihin seurataan  Luonnonvarakeskuksen tutkimushankkeella.

Hankkeen tilaaja on Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.

Suunnittelusta on vastannut Maveplan Oy ja maisemasuunnittelusta Ramboll Finland Oy.

Työn toteuttaa Oulun tekninen liikelaitos.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Luonnonvara-keskus ja Oulun Energia.

Työnaikaisia kuvia

2 uoman pohjapatoa loivennetaan ja kivetään.jpg
2 uoman pohjapatoa loivennetaan ja kivetään.jpg

2 uoman pohjapatoa loivennetaan ja kivetään.jpg

Eloperäistä maa-ainesta poistetaan tulevan talvehtimisaltaan pohjalta.jpg
Eloperäistä maa-ainesta poistetaan tulevan talvehtimisaltaan pohjalta.jpg

Eloperäistä maa-ainesta poistetaan tulevan talvehtimisaltaan pohjalta.jpg

Ennallistettua umpeenkasvanutta uomaa 1 konetöiden jälkeen.jpg
Ennallistettua umpeenkasvanutta uomaa 1 konetöiden jälkeen.jpg

Ennallistettua umpeenkasvanutta uomaa 1 konetöiden jälkeen.jpg

Lasaretinväylän pohjapato ennen kunnostusta.jpg
Lasaretinväylän pohjapato ennen kunnostusta.jpg

Lasaretinväylän pohjapato ennen kunnostusta.jpg

Lasaretinväylän pohjapato konetöiden loppuvaiheessa.jpg
Lasaretinväylän pohjapato konetöiden loppuvaiheessa.jpg

Lasaretinväylän pohjapato konetöiden loppuvaiheessa.jpg

Lietteen poistoa kapeasta uomasta imuautolla.jpg
Lietteen poistoa kapeasta uomasta imuautolla.jpg

Lietteen poistoa kapeasta uomasta imuautolla.jpg

Puron pohjalta löytyneitä kiviä seulotaan hyödynnettäväksi paikanpäällä.jpg
Puron pohjalta löytyneitä kiviä seulotaan hyödynnettäväksi paikanpäällä.jpg

Puron pohjalta löytyneitä kiviä seulotaan hyödynnettäväksi paikanpäällä.jpg

Syvennettyä talvehtimisallasta konetöiden loppuvaiheessa.jpg
Syvennettyä talvehtimisallasta konetöiden loppuvaiheessa.jpg

Syvennettyä talvehtimisallasta konetöiden loppuvaiheessa.jpg

Umpeenkasvanut uoma 3 avattuna luonnonmukaisesti kasvillisuutta säästäen.jpg
Umpeenkasvanut uoma 3 avattuna luonnonmukaisesti kasvillisuutta säästäen.jpg

Umpeenkasvanut uoma 3 avattuna luonnonmukaisesti kasvillisuutta säästäen.jpg

Umpeenkasvanut uoma 3 ennen kunnostusta.jpg
Umpeenkasvanut uoma 3 ennen kunnostusta.jpg

Umpeenkasvanut uoma 3 ennen kunnostusta.jpg

Umpeenkasvanut uoma 3 kaivetaan auki ja kivetään.jpg
Umpeenkasvanut uoma 3 kaivetaan auki ja kivetään.jpg

Umpeenkasvanut uoma 3 kaivetaan auki ja kivetään.jpg

Uusi kalojen nousuväylä lävistetty vanhaan voimalaitospatoon.jpg
Uusi kalojen nousuväylä lävistetty vanhaan voimalaitospatoon.jpg

Uusi kalojen nousuväylä lävistetty vanhaan voimalaitospatoon.jpg

Ylemmän kauneusaltaan pohjaan kaivetaan uutta uomaa, joka yhdistyy alempaan kalatiehen.jpg
Ylemmän kauneusaltaan pohjaan kaivetaan uutta uomaa, joka yhdistyy alempaan kalatiehen.jpg

Ylemmän kauneusaltaan pohjaan kaivetaan uutta uomaa, joka yhdistyy alempaan kalatiehen.jpg

kalaporras-800x400.jpg
kalaporras-800x400.jpg

kalaporras-800x400.jpg

Yhteistyössä: