Joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnittelu - Ympäristö ja luonto - Oulun kaupunki

Joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnittelu Joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnittelu

Oulun seudun kunnat haluavat kehittää joukkoliikennettä. Samaan aikaan joukkoliikenteen järjestämistapa muuttuu. Liikenne kilpailutetaan vuoden 2013 aikana ja uuden järjestämistavan mukainen liikenne käynnistyy heinäkuusta 2014 alkaen.

Seudun kunnat ovat laatineet joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelman. Suunnittelua tehtiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa vertailtiin vaihtoehtoja ja tuloksena oli, että kunnat haluavat kehittää palveluja. Suunnitelmassa Oulun seudun alueet jaettiin viiteen luokkaan alueiden ominaisuuksien ja arvioidun käyttäjämäärän perusteella. Liikennetutkimuksesta oli saatu tietoa ihmisten liikkumisesta ja asukas- ja matkustajakyselystä tietoja ihmisten odotuksista joukkoliikenteelle. Joukkoliikennettä aiotaan parantaa alueilla, jossa on riittävä määrä käyttäjiä. Tarjotaan tiheät vuorovälit sekä helposti ymmärrettävä linjasto ja aikataulut ilman suurta määrää poikkeusmerkintöjä. Ruuhka-aikoina tarjotaan lisäksi nopeita vuoroja moottoritien kautta.

Suunnittelua jatkettiin ja tuloksena keväällä 2012 oli esitys linjoista, vuoroväleistä ja liikennöintiajoista talviaikaan. Esitetty linjasto ja parannettu vuorotiheys tarkoittavat noin 20 % lisäystä linja-autojen ajamissa kilometreissä. Tällä arvioidaan saavutettavan noin 9 %:n matkamäärän kasvu. Tätä esitystä aiotaan vielä syksyllä 2012 tarkentaa. Uusi linjasto käynnistyy heinäkuussa 2014.

Mitä uusi linjasto tarkoittaa sinulle? Tutki ehdotusta ja kommentoi.

Suunniteltu kokonaisuus koostuu yhteensä 31 linjasta, joista osa on asuinalueelta toiselle liikennöiviä heilureita ja osa päättyy keskustaan tai sen tuntumaan. Lisäksi cityliikenne jatkaa kolmella linjalla. Alueille, joilla kysyntää on eniten, tarjotaan paras vuorotiheys ja pisimmät liikennöintiajat varhaisesta aamusta myöhään iltaan ja reititkin pyritään pitämään samoina kaikkina vuorokaudenaikoina ja viikonpäivinä. Alkuvaiheessa tiheimmin liikennöityjen linjojen vuoroväli on talviarkipäivänä 15 minuuttia. Monilla alueilla tarjonta säilyy lähellä nykyistä tasoa.

Naapurikunnista kaupunkiin tulevat ja pitkät reitit linjat päättyvät Oulun keskustan kautta linja-autoasemalle tai keskustan tuntumaan. Niitä ajetaan moottoritien kautta. Tavoitteena on joukkoliikenteen matka-aikojen lyhentäminen ja kilpailukyvyn parantaminen verrattuna henkilöautoon.

Yhteisillä reittiosuuksilla linjojen vuorovälit pyritään sovittamaan yhteen, siten että saadaan tasaisia vuorovälejä. Haukiputaan suunnalla esimerkiksi linjojen H 9 ja S11 lähtöajat porrastetaan, siten että ne kulkevat ruuhka-aikana ja päivällä 15 minuutin välien sekä illalla ja kesällä 30 minuutin välein.

Cityliikenteen toiminta-alue säilyy nykyisenä. Kaikki kolme (A, B ja C) cityliikenteen reittiä ajetaan nykyisellä vuorotarjonnalla ja aikatauluilla.

Tekstiä seuraavina sivuina ovat linjakohtaiset reittiehdotukset. Huomaa linjojen tarkastelussa, että vuorotiheyden ja liikennöintiajan tarve muodostuu alueen muiden linjojen kanssa kokonaisuutena. Heilurilinjojen asuinalueiden luokittelu eri päissä saattaa poiketa hieman toisistaan. Siksi liikennöintiajoissa voi olla jonkin verran eroja. Linjastoesitystä tarkennetaan vielä, joten linjojen yksityiskohdista voidaan vielä keskustella.

Linjojen numerot ovat "työnimiä" ja todennäköisesti vielä muuttuvat. Niitäkin yritetään jotenkin selkeyttää esimerkiksi suunnittain. Nykyisiä käyttäjiä linjojen uudelleen nimeäminen voisi kuitenkin aluksi hämmentää.

Vyöhykehinnoittelu

Samanaikaisesti kun kilpailutettu joukkoliikenne astuu voimaan, otetaan käyttöön uudistettu hinnoittelujärjestelmä ja lipputyyppejäkin kehitetään. Nykyisin Oulun alueella on tasataksa ja muualla kilometritaksa. Kaupunkiseudulle kehitetään vyöhykehinnoittelu. Lippuvalikoimaan suunnitellaan arvokorttia. Arvokortilla tarkoitetaan lipputuotetta, johon asiakas voi ladata rahaa ja käyttää korttia linja-autoissa maksuvälineenä. Matkan leimaaminen vähentää arvokortista matkalipun mukaisen arvon.

Vyöhykehinnoittelun luonnostelussa on ollut kaksi vaihtoehtoa. Vyöhykkeiden leveys vaihtelee 8-15 kilometrin välillä maankäytöstä riippuen. Ensimmäinen vaihtoehto perustuu nykyisiin kunta- ja seutulippurajoihin. Toinen vaihtoehto perustuu etäisyyksiin tiensuunnittain Oulusta, siten että yhtenäinen maankäyttöalue sijoittuu samaan lippuvyöhykkeeseen.

Lippu- ja hinnoittelujärjestelmän suunnittelu jatkuu loppuvuoden 2012. Siihen saakka kunnes vyöhykehinnoittelu tulee, ovat voimassa nykyiset lipputuotteet ja hintataso.

Linkit
>) Linjakohtaiset kartat (pdf) 
>) Vyöhykkeet (pdf)

Kysely on päättynyt. 11.10.2012. Toivoimme, että kerrot taustatiedoksi, käytätkö nykyisin joukkoliikennettä. Voit myös jättää yhteystietosi. Luemme kaikki palautteet, ja vastaamme yhteystietonsa jättäneille vastauksella, joka on yhteenveto palautteista.