Viljelypalstojen käyttöehdot ja Ohjeita palstaviljelijälle

Tämän sivun sisältö:

Yleiset ohjeet

 • Palstan koko on n. 100 m2 ja ne merkitään keväisin kaupungin toimesta
 • Palstaa saa käyttää yksinomaan viljelytarkoituksiin. Sato on korjattava vuokra-ajan kuluessa ja vuokraajalle kuuluvat viljelyvälineet ym. on vietävä pois palstaviljelyalueelta. Vuokra-ajan päätyttyä palsta palaa kaupungin hallintaan ilman erityistä irtisanomista.
 • Palstaviljelyalueella tulee käyttää vain vakuustodistuksella varustettua eli virallisesti tarkastettua siemenperunaa. Virallisesti tarkastetun siemenperunan tunnistaa sinisestä vakuustodistuksesta. Tarkastettua siemenperunaa on saatavissa eri keskusliikkeiden maatalousosastoilta ja eräiltä puutarhatarvikemyymälöiltä. Tavallinen ruokaperuna ei ole tarkastettua ja näin ollen ei sovellu siemenperunaksi. Sertifioitu siemenperuna (HZPC Kantaperuna.fi)
 • Vuokrapalstalta ei saa kaataa puita eikä kuljettaa pois maa-aineksia. Palstalle ei saa pystyttää mitään rakennuksia taikka rakennelmia.
 • Vuokraajan on pidettävä palstansa kunnossa ja huolehdittava kasvijätteet niille varattuun kompostilaatikkoon. Muu roska tulee viedä pois, mikäli alueelle ei ole järjestetty sekajätteen keruuta.
 • Jos vuokraaja täyttää käyttöehdot ja aluetta vielä vuokrataan viljeltäväksi, on palstan entisellä haltijalla etuoikeus saada alueelta kyseinen palsta. Entiselle vuokraajalle avataan maalis-huhtikuun aikana e-varauspalvelu.  Varaamalla ja maksamalla palstansa annettuun määräaikaan mennessä vuokraaja säilyttää käyttöoikeuden. Mikäli maksu jää maksamatta, vapautuu palsta e-varauspalvelussa uudelleen varattavaksi.
 • Mikäli palstaa ei ole käytetty viljelyyn ja yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen tekemässä tarkastuksessa tämä todetaan, vuokralaiselle ei automaattisesti avata mahdollisuutta varata palstaa ennakkoon e-varauspalvelussa.
 • Osoitemuutokset ja sähköpostiosoitteet pyydetään pitämään e-varauspalvelussa ajan tasalla tai ilmoittamaan niistä mahdollisimman pian Oulu10-palveluun, puhelimella 08 558 558 00 tai sähköpostilla oulu10@ouka.fi sillä seuraavan vuoden tieto e-varauspalvelun avautumisesta lähtee rekisterissä oleviin sähköpostiosoitteisiin.

Erityi­sehdot yksivuo­tisille palstoille

 • Palsta on käytettävissä keväästä palstanmuokkauksen ja merkitsemisen jälkeen syyskuun 30. päivään saakka.
 • Siinä tapauksessa, että kaupunki tarvitsee vuokratun palstan kesken kasvukautta muuhun tarkoitukseen, on vuokraaja velvollinen luovuttamaan palstansa heti vaadittaessa kaupungin hallintaan, jolloin kaupunki suorittaa vuokraajalle kohtuulliset lannoitus- ja siemenkustannukset.

Erityi­sehdot monivuo­tisille palstoille 

 • Palstaa saa käyttää vain viljelytarkoitukseen; perunan, juuresten, vihannesten, yrttien, kukkien, marjojen ym. vastaavien viljelyyn.
 • Kaupunki ei muokkaa palstaa, sillä kyseessä on monivuotinen viljelypalsta.
 • Kun vuokraaja ei enää jatka palstaviljelyä, tulee vuokraajan poistaa istutukset ja siistiä palsta.
 • Siinä tapauksessa, että kaupunki tarvitsee vuokratun palstan kesken kasvukautta muuhun tarkoitukseen, on vuokraaja velvollinen luovuttamaan palstansa heti vaadittaessa kaupungin hallintaan, jolloin kaupunki suorittaa vuokraajalle kohtuulliset lannoitus- ja siemenkustannukset sekä korvaa monivuotisten istutusten arvon.
 • Viherkujan palstaviljelyalueella pienten kääpiöivien omenapuiden ja rungollisten marjapensaiden kasvattaminen on sallittu ja maksimi korkeus on 2 metriä. Korkeus pidetään leikkaamalla max. 2 metriä. Puun etäisyys rajasta ja kulkuväylästä minimissään 4 m. Puiden ei tule haitata viereisten viljelypalstojen vuokraajien viljelyä. Kääpiöivät omenapuut ovat pienijuurisia eivätkä siten haittaa viereisen palstan viljelyä. Palstan keskelle saa sijoittaa 4 kääpiöivää omenapuuta tai rungollista marjapensasta 2 metrin välein neliön muotoon.

Ohjeita palstaviljelijälle - Päivitetty 8.6.2023

Autolla ajaminen palstaviljelyalueilla on kielletty. Viherkujalla autot tulee jättää Viherkujan puoleiselle parkkipaikalle.

Perunan viljely. Palstaviljelyalueella tulee käyttää vain vakuustodistuksella varustettua eli virallisesti tarkastettua siemenperunaa. Virallisesti tarkastetun siemenperunan tunnistaa sinisestä vakuustodistuksesta. Tarkastettua siemenperunaa on saatavissa eri keskusliikkeiden maatalousosastoilta ja eräiltä puutarhatarvikemyymälöiltä. Tavallinen ruokaperuna ei ole tarkastettua ja näin ollen ei sovellu siemenperunaksi.

Perunan viljelyssä käytetyt työvälineet, säkit, laatikot ja perunavarastotkin tulee puhdistaa käytön jälkeen. Multaa ja kasvinosia ei saa siirtää palstalta toiselle. Jättöperunat ja muut kasvinosat tulee kerätä palstoilla oleviin kompostilaatikoihin.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut painottaa toimenpiteiden tärkeyttä perunakasvintuhoajien leviämisen estämisessä. Oulun alueen perunaviljelmillä ja palstaviljelyalueilla on viime vuosina esiintynyt kasvintuhoajia, jotka ovat haitanneet laadukkaan perunasadon tuottamista ja jopa rajoittaneet perunanviljelyä.

Rikkakasvit on kitkettävä ennen kukintaa. Viljelypalsta tulee huolehtia siten, että rikkakasvit eivät pääse leviämään muille viljelypalstoille.

Viljelypalstan viereiset alueet. Vuokraajalla on oikeus huolehtia viljelypalstan viereisten ojien ja polkujen rikkakasveista ja pajukoista mekaanisesti torjumalla ilman torjunta-aineiden käyttöä.

Vieraskasvilajien kasvattaminen on kiellettyä ja ne tulee poistaa viljelypalstoilta. 

Kateviljelyä suositellaan viljelypalstoille. Orgaanisen katteen käyttö viljelyssä vähentää veden käytön tarvetta ja estää veden haihtumista maaperästä.

Kasvijätteet huolehditaan palstan omaan kompostilaatikkoon tai palstaviljelyalueen yhteiseen kompostiastiaan ja vuokraajan on pidettävä viljelypalstansa kunnossa. Kaikki muut roskat tulee viedä viljelypalstan vuokraajan toimesta pois, mikäli alueelle ei ole järjestetty polttokelpoisenjätteen keräystä.