A2-kielivalintatiedote 2024 kolmasluokkalaisten huoltajille

31.01.2024

Hyvät kolmasluokkalaiset ja huoltajat,

Oulun kaupungin kolmasluokkalaisilla on mahdollisuus aloittaa toisen vieraan kielen (A2) opiskelu neljänneltä luokalta. Kyky ymmärtää ja puhua useampaa kieltä on hyödyllinen taito, joka avaa mahdollisuuksia opiskella ja työskennellä eri maissa. Vieraiden kielten opiskelu auttaa ymmärtämään muita ihmisiä ja kulttuureja, mikä on äärimmäisen tärkeää nykypäivän maailmassa. A2-kielivalintaa tehdessä lapsen oma innostus ja halu oppia uutta kieltä on oleellista, koska kyseessä on vapaaehtoinen kieli. 

Kaupungin yhteinen A2-kielen valintainfo pidetään verkossa Microsoft Teams -kokouksena keskiviikkona 14.2.2024 klo 18-19. Teams-linkki tilaisuuteen tässä: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä. Tervetuloa!

A2-kielen valinta

 • A2-kielen valinta tehdään viikoilla 8–9 eli 19.2.-3.3.2024.
 • Valinta tehdään Wilmassa huoltajan tunnuksilla yhdessä oppilaan kanssa.
 • Perusopetus- ja nuorisojohtaja tekee päätöksen toteutuvista A2-kieliryhmistä.

A2-kielen opiskelu

 • Valinnan jälkeen A2-kieltä opiskellaan 9. luokan loppuun saakka.
 • Vuosiluokalla 4 oppilas opiskelee kieltä 2 h/vko.​
  A2-kielen tunnit lisäävät oppilaan kokonaistuntimäärää 2 h/vko.
 • Vuosiluokilla 5–6 oppilas opiskelee kieltä 2 h/vko.
  A2-kielen tunnit eivät sisälly muihin valinnaisaineisiin.
  A2-kielen opiskelija valitsee muita valinnaisia aineita 5. ja 6. luokalla 2 tuntia.
  A2-kielen lukijoilla on siis kaksi tuntia enemmän opetusta kuin muilla oppilailla.
 • Vuosiluokalla 7 oppilas opiskelee kieltä 2 h/vko.
  A2-kielen tunnit lisäävät oppilaan kokonaistuntimäärää 2 h/vko.
 • Vuosiluokalla 8–9 oppilas opiskelee kieltä 2 h/vko.​ 
  A2-kielen tunnit sisältyvät valinnaisiin aineisiin (vuonna 2019 koulunsa aloittaneet ja nuoremmat).
  A2-kielen opiskelija voi valita muita valinnaisia aineita 8. luokalla 4 tuntia ja 9. luokalla 2 tuntia.
 • Opiskelun lopettaminen voi tapahtua vain oppilashuollollisin perustein.
 • Huoltaja voi halutessaan pyytää numeroarvosanan sijaan hyväksytty -merkinnän A2-kielestä 9. luokan päättyessä.