Hyvinvointi

Kokemuksellisen hyvinvoinnin tiedonkeruu ja arviointi

  • tarjoaa konkreettisen arviointivälineen ja tulosten käsittelymahdollisuuden lasten, nuorten, henkilöstön ja vanhempien kanssa • vastaa suoraan opiskeluhuoltosuunnitelman kokonaistarpeen arvioon
  • tarjoaa oikeutuksen ottaa asioita puheeksi
  • teemoittaa vahvuudet ja
  • tekee tunnistettavaksi kehittämisen kohteet
     

Paikallinen ratkaisu lasten ja nuorten äänen kuulemiseksi

  • tavoitteena on selvittää yksikön toimintakulttuurissa lasten hyvinvointia edistävät asiat ja estävät asiat
  • hyvinvointia arvioidaan lasten, heidän huoltajiensa ja koko kasvatushenkilöstön näkökulmasta
  • yksikön tasolla käynnistyy vuorovaikutteinen ja yhteisöllinen prosessi, jonka tuloksena saadaan aikaan yksikön toimintakulttuuria kehittäviä toiminnallisia ja pedagogisia ratkaisuja
  • kokemuksellinen hyvinvointitieto ja lasten ja perheiden osallisuus yhdessä luovat edellytyksiä hyvinvoinnin edistämiseksi yksikössä Kokemuksellisen hyvinvointitiedon keruu prosessina