Huvipolku välillä Siikasaarentie - Kiiminkijoki, peruskorjaus

Kaupunginosat Haukipudas
Kuva, Huvipolku.

Kadut ja liikenne yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Huvipolun välillä Siikasaarentie – Kiiminkijoki peruskorjauksen katu- ja ympäristösuunnitelmat. Suunnittelukohde sijaitsee Haukiputaan (120) kaupunginosassa Haukiputaantien länsipuolella ja Siikasaarentien eteläpuolella.

Suunnittelualueella on voimassa kolme asemakaavaa:

  • Haukipudas, Rantapohja/Siikasaari, korttelit 2103, 2104, kaavatunnus 084-Ak2000/3 (vahvistettu 28.8.2000)
  • Haukiputaan kaupunginosan kortteli 2104a sekä katualue, kaavatunnus 564-2457 (vahvistettu 29.3.2021)
  • Haukipudas, Siikasaaren itäosa, kaavatunnus 084-Ak1979/4 (vahvistettu 12.10.1979).


Huvipolkua linjataan uudelleen ja levennetään. Alueelle rakennetaan hulevesiverkosto ja vesihuolto saneerataan sekä varmistetaan hulevesitulvareittien toimivuus. Kohdetta esitetään rakennettavaksi vuonna 2023. Vuoden 2023 lopulliset rakentamiskohteet vahvistuvat vuoden lopulla päätettävässä investointiohjelmassa.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti