Kaakkurinkangas, katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä liikenteenohjaus

Kaupunginosat Haukipudas
Kuva, Kaakkurinkangas.

Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Kaakkurinkankaan alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat. Suunnittelualueen rajaus perustuu Haukiputaalla Kaakkurinkankaan asemakaava-alueeseen. Haukiputaalla asemakylän Kaakkurinkankaan alueelle on laadittu asemakaava, joka on hyväksytty vuonna 2010. Asemakaava alue on kaavoitettu työpaikkoja palvelevaksi alueeksi.

Alueen katu- ja ympäristösuunnitelmat ovat valmistuneet 2013 lopulla Airix ympäristö Oy:n (nykyisin Sweco oy) toimesta, mutta koska rakentamistarvetta ei ole aikaisemmin ollut on suunnitelmien hyväksymiskäsittelyä siirretty. Nyt alueelle on ollut kysyntää yritystoiminnalle ja on tullut tarve alueen katurakentamiselle.

Kadut ja liikenne -yksikkö on laatinut Kaakkurinkankaan alueelle päivitetyt katu- ja ympäristösuunnitelmat vastaamaan tämän päivän suunnitteluvaatimuksia. Katusuunnitelmat on päivitetty Sweco Oy:n toimesta nyt suunnitelmat ovat valmistuneet hyväksymiskäsittelyä ja nähtäville asettamista varten.

Suunnitelmiin sisältyy alueen katujen, jalankulku ja polkupyöräväylien, katuviheralueiden, valaistuksen sekä kunnallistekniikan ja hulevesienhallintarakenteiden suunnitelmat.

Alueen vesi- ja viemäriverkostosta on Oulun Vesi laatinut suunnitelmat.

Alueen maarakentamisen on suunniteltu alkavan vuonna 2022.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti