Isokadun ja Sepänkadun katu- ja rakennussuunnittelu

Kaupunginosat Leveri, Vanhatulli
Kuva, Isokatu.

Isokatu välillä Puistokatu – Saaristonkatu ja Sepänkatu välillä Isokatu – Uusikatu 


Hankkeen lähtökohdat

Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt suunnittelun Oulun keskustassa sijaitsevan Isokadun eteläisen osan peruskorjaamiseksi. Suunnittelualueeseen kuuluu Isokatu välillä Puistokatu – Saaristonkatu, Sepänkatu välillä Uusikatu – Isokatu, sekä Peltokadun, Limingankadun, Heinätorinkadun, Nummikadun ja Albertinkadun liittymiset Isokatuun.

Alueella on voimassa olevat asemakaavat 564-491, 564-455, 564-586, 564-604, 564-2132, 564-1090, 564-1870, 564-1806, 564-1805, 564-443, 564-837, 564-393, 564-2377, 564-511, 564-750, 564-978, 564-2113, 564-1280, 564-1515, 564-1674, 564-1027 ja 564-37.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Suunnittelualueelle laaditaan katujen rakennussuunnitelmat sekä kunnallistekniset suunnitelmat, joihin sisältyy vesijohdon, jätevesiviemärin, hulevesiviemäröinnin ja muun alueellisen kuivatuksen uusiminen sekä katuvalaistuksen uusiminen. Suunnitteluhankkeen tavoitteena on parantaa Oulun keskustassa sijaitsevan Isokadun liikennejärjestelyjä kaupunkialueen eteläosassa ja etenkin pyöräilyn ja jalankulun toimivuutta ydinkeskustan alueella.

Työn eteneminen ja keitä kuulemme työn aikana

Osallisia ovat suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajat ja asukkaat sekä kiinteistöissä toimivat yritykset ja muut, joiden toimintaan ratkaisut vaikuttavat. Osallisia ovat myös viranomaiset sekä yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimialaa rakentaminen koskee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tiedoksi osallisille. Osalliset voivat tutustua suunnitelmaan ja esittää siihen liittyviä mielipiteitään koko suunnittelun ajan ottamalla yhteyttä suunnittelijoihin.

Suunnitelmiin liittyviä mielipiteitä voit esittää koko suunnittelun ajan ottamalla yhteyttä suunnittelijoihin tai lähettämällä palautetta osoitteessa ouka.fi/palaute

Katusuunnitelmien nähtäville asettaminen

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta asettaa nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset katusuunnitelmat arviolta kesäkuussa 2024, jolloin sinulla on mahdollisuus tehdä suunnitelmista muistutuksia. Tiedotamme tästä lähempänä kyseistä ajankohtaa.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Meneillään

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti