Kirkkotien alue ja tori, peruskorjaus

Kaupunginosat Haukipudas

Haukiputaalla Kirkkotien alueella on tehty kaavan muutos, joka on tullut voimaan 28.12.2018. Kaavamuutoksen myötä on Kirkkotien alueen kaduille ja ympäristölle laadittu peruskorjaussuunnitelmat.

Suunnitelmista järjestettiin yleisötilaisuus Länsituulen koululla 5.9.2019. Nyt käsiteltävät suunnitelmat sisältävä katujen peruskorjauksen-, valaistuksen-, kuivatuksen-,-ympäristönsuunnittelun sekä torialueen suunnittelun.

Alueen vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkostosta on Oulun Vesi laatinut korjaussuunnitelmat.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti