Niemeläntörmän katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Haukipudas
Kuva, Niemeläntörmä.

Suunnitelmat sisältävät katujen peruskorjauksen-, valaistuksen-, kuivatuksen- ja ympäristönsuunnittelun. Suunnitelmat ovat olleet yleisesti nähtävillä 23.8. - 6.9.2019 ja ne on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa 14.1.2020.

Oulun Vesi on laatinut korjaussuunnitelmat alueen vesi- ja viemäriverkostosta.

Töiden 1. vaihe valmistuu kesällä vuonna 2024. Suunnitelmakartat ovat ladattavissa alla olevasta linkistä.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti