Oulujokivarren osayleiskaava

Oulun kaupunginhallitus on 19.12.2022 § 365 määrännyt kaupunginvaltuuston 10.10.2022 § 85 hyväksymän Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistuksen tulemaan voimaan siltä osalta, johon ei ole kohdistunut valituksia. Voimaantulon ulkopuolelle jää Raita-ahontien alue lähiympäristöineen, sillä osalla on edelleen voimassa Oulujokivarren osayleiskaava.

Oulun kaupungin yleiskaavoitus palkittiin vuonna 2008 Oulun läänin rakennussuojelupalkinnolla, Viisikannalla, erityisen hyvin perinteisen rakennuskulttuurin ja ympäristön huomioon ottavasta Oulujokivarren osayleiskaavasta.

Yhteystiedot