Sarvikangas

Kaavanumero
564-2351
Kaupunginosat Haukkasuo, Hiukkavaara

Asemakaava-alue sijaitsee Hiukkavaaran ja Haukkasuon kaupunginosissa. Suunnittelulla täydennetään aluerakennetta jo asemakaavoitettujen alueiden rajalla. Tavoitteena on mahdollistaa uuden, ympäristöönsä sopivan sekä ympäristönsä toiminnot ja arvot huomioon ottavan pientalovaltaisen asuinalueen toteuttaminen Hiukkavaaran keskuksen jatkeeksi. Suunnittelualue on n. 77 ha:n suuruinen ja se on Oulun kaupungin omistuksessa.

Kaavatyö keskeytettiin vuonna 2019 ja sitä jatkettiin vuonna 2022. Tarkoituksena on varmistaa riittävä omakotitalotonttitarjonta Oulun kaupungin maankäytön toteuttamisohjelman (MATO 2022-2026) mukaisesti. Tonttijako laaditaan sitovana. Asemakaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

 

Yhteystiedot