Valutie, Muottitien osa, Elementtisuoran osa ja Annalankankaan jalankulku- ja pyörätie välillä Valutie - Muottitie

Kaupunginosat Haukipudas

Haukiputaalla Annalankankaan alueelle on kaupunginvaltuusto hyväksynyt asemakaavan muutoksen 12.9.2016. Kaava on tullut lainvoimaiseksi 21.10.2016.

Annalankankaan alue on teollisuusaluetta. Kaavamuutoksen mukaiselle alueelle, Annalankankaantien eteläpuolelle, on tulevien katujen suunnitelmat valmistuneet hyväksymiskäsittelyä varten. Nyt valmistuneet suunnitelmat ovat Valutie, osa Muottitietä, osa Elementtisuoraa ja Annalankankaantien varressa olevan jalankulku- ja pyörätien jatkaminen.

Nyt käsiteltävät suunnitelmat sisältävät katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä valaistuksen ja kuivatuksen.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti