Talouden ja toiminnan seuranta

Talouden ja toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävää ja ajantasaista tietoa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä sekä tulojen toteutumisesta. Talouden toteutumista seurataan kuukausi- ja neljännesvuosiraportein, jotka viedään kaupunginhallitukselle.

Raportit sisältävät talouden toteuman tilinpäätösennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Kaupunkistrategian ja toiminnan tavoitteiden toteutuminen raportoidaan puolivuosittain.