Tilinpäätös

Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Oulun kaupunki muodostaa tytäryhteisöineen kuntakonsernin, joten se laatii ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöksen. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kaupunginhallitus laatii tilikaudelta tilinpäätöksen seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastuksen jälkeen tilinpäätös saatetaan valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on kuntalain mukaan käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat kaupungin tilinpäätöksen.

Avainluvut TP2022

-1 062
Toimintakate, milj. €
1 298
Verorahoitus, milj. €
253
Vuosikate, milj. €
124
Bruttoinvestoinnit, milj. €
2 759
Lainakanta €/asukas
10 145
HTV (palkallinen työpanos)