Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Ihmisiä nurmikolla istumassa

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö Oulun kaupungissa

Oulun kaupungissa edistetään palveluissa ja kaupungin toiminnassa asukkaiden ja palvelujen käyttäjien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 

Oulun kaupunki on hyväksynyt eurooppalaisen peruskirjan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta vuonna 2009 kaupunginhallituksen päätöksellä. Oulun kaupunki on julkisesti sitoutunut tasa-arvon edistämiseen allekirjoituksellaan. Oulu haluaa toimia asukkaiden hyvinvointia lisäämässä myös tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistämällä.  

Vuonna 2015 muuttunut yhdenvertaisuuslaki edellyttää kunnilta suunnitelmallista yhdenvertaisuuden edistämistä. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa edellytetään, että kunnat edistävät suunnitelmallisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Vuodesta 2015 tasa-arvolain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. 

Oulussa myös suurin osa kouluista ovat luoneet omat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa. Kouluissa suunnitelmat ovat usein muotoiltu jokaiselle luokka-asteelle sopivien teemojen kautta. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tehdään Oulun kaupungin toimialoilla, joiden toimintaa ohjaa Oulun kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. 

Prideliput kaupungintalon edessä
Kuvaaja: Sanna Krook

Oulun kaupungin palveluja koskeva, toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnitelma vuosille 2022–2026

Oulun kaupungin palveluja koskeva, toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 13.6.2022 § 189.  

Suunnitelma sisältää yhdenvertaisuusvaltuutetun ohjeistuksen mukaisesti toimialakohtaisia tavoitteita ja toimenpiteitä. 

Oulun kaupungin toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnitelma vuosille 2022-26 

Toimialakohtaiset toimenpidetaulukot vuosille 2022-2026 

Suunnitelma englanniksi 

The City of Oulu Operational plan for  equality and non-discrimination 2022–2026

 

Suunnitelman johdannon eri versiot

Kieliversiot / Introduction in different languanges

Selkokielinen johdanto

Edelliset suunnitelmat, toimenpide- ja seurantataulukot

Meressä tanssivia ihmisiä
Kuvaaja: Sanna Krook