Turvallisemman tilan periaatteet

Nämä ovat Oulun kaupunginkirjaston turvallisemman tilan periaatteet. Periaatteiden muodostamisessa on käytetty syyskuussa 2022 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia. Oulun kaupunginkirjaston palveluissa ja toiminnassa edistetään Oulun kaupungin toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2022–2026 toteutumista. Suunnitelma pohjautuu yhdenvertaisuuslakiin ja lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.

Turvallisemman tilan periaatteet on laadittu lokakuussa 2022.

Lupauksemme

Kirjaston toiminnalla ja palveluilla edistetään ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kirjaston tilat ja tapahtumat ovat päihteettömiä. Emme hyväksy häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Epäasialliseen käytökseen puututaan.

Anna tilaa

Kunnioita muiden henkilökohtaista tilaa ja koskemattomuutta. Älä koske muita lupaa kysymättä. Kirjasto on yhteinen tilamme, pidetään se kaikille turvallisena ja viihtyisänä.

Kunnioita

Kunnioita ihmisten moninaisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Kaikki ovat tervetulleita kirjastoon, ja jokaisella tulee olla rauha käyttää kirjastoa.

Kuuntele

Kuuntele muiden ajatuksia ja mielipiteitä ja anna kaikille tilaa keskustelussa. Älä tee muiden ihmisten ulkonäköön tai toimintaan liittyviä oletuksia. Älä puhu muista halventavasti.

Toimi näin, jos kohtaat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua

Mikä on häirintää, epäasiallista käytöstä tai syrjintää?