Terveydensuojelun omavalvonta

Omavalvonnalla tarkoitetaan oman toiminnan ja sen riskien tuntemista ja riskien hallintaa. Omavalvonnassa keskitytään terveyshaittaa aiheuttaviin riskeihin. Toiminnanharjoittajan on tehtävä omavalvontaa. Omavalvonta koskee kaikkia terveydensuojeluvalvonnan kohteena olevia toiminnanharjoittajia oppilaitoksista yksittäiseen kauneudenhoitoalan yrittäjään.

On suositeltavaa, että laadit omavalvontasuunnitelman kirjallisena. Suunnitelmasta käy ilmi, kuinka hallitset, vähennät ja poistat toimintasi mahdollisia riskitekijöitä. Kirjallinen omavalvontasuunnitelma on hyvä työkalu myös henkilökunnan perehdyttämisessä.

Omavalvontasuunnitelmassa on hyvä käydä ilmi

  • millaista toimintaa harjoitat (asiakkaat, henkilömäärä, toiminta-aika, erityispiirteet)
  • millaisissa tiloissa harjoitat toimintaa (wc-tilat, vesipisteet, siivous- ja pyykkihuoltotilat, säilytystilojen riittävyys, pintamateriaalit)
  • sisätilojen olosuhteet (esim. ilmanvaihto, melu, haju, lämpötila, valaistus, rakenteiden ja toiminnan vaikutus sisäilman laatuun, käytetyt pesuaineet)
  • minkälaisia riskejä toiminnastasi voi aiheutua asiakkaalle
  • miten ennaltaehkäiset riskejä

Esimerkkejä siitä, minkälaisia riskejä toiminnasta voi aiheutua asiakkaalle

Esimerkkejä, miten riskejä ennaltaehkäistään ja hallitaan