Leirintäalueet

Leirintäalue on

  • alue, jolla majoitutaan tilapäisesti ja yleensä vapaa-aikana mökkiin, telttaan, asuntovaunuun tai asuntoautoon ja jolla on yhteensä vähintään 25 leirintämökkiä tai teltalle, asuntovaunulle tai asuntoautolle varattua paikkaa tai
  • alue, jolla on vähintään 10 leirintämökkiä tai
  • muu vastaavanlaiseen majoittumiseen tarkoitettu alue, jolla olevissa rakennuksissa on yhteensä yli 40 vuodepaikkaa

Tilapäinen leirintäalue on

  • alue, jolle on tarkoitus enintään 14 vuorokaudeksi majoittaa telttoihin, asuntovaunuihin tai asuntoautoihin yli 100 henkilöä 

Ulkoilulain mukainen menettely

  • Tee ilmoitus leirintäalueesta viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista Oulun seudun ympäristötoimeen.
  • Ympäristötoimi pyytää tarpeelliset lausunnot esimerkiksi Liikennevirastosta ja ympäristönsuojelusta.
  • Jos suunnitelmissa on puutteita, voidaan määrätä toteuttamaan toiminta annettujen säännösten mukaisesti. Vaihtoehtoisesti aiottu toiminta voidaan kieltää kyseisessä paikassa.
  • Jos ei ole tarpeen antaa määräyksiä tai kieltoja, ilmoitus merkitään vastaanotetuksi. Tällöin sinulle lähetetään tieto ilmoituksen vastaanottamisesta.  

Muut ilmoitukset

  • Lisäksi tee majoitustoiminnasta ilmoitus ilppa.fi -ilmoituspalvelussa viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Liitä ilmoitukseen ajantasainen pohjapiirustus ja asemapiirustus
  • Tarvittaessa tee ilmoitus elintarviketoiminnasta ilppa.fi -palvelussa viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Liitä ilmoitukseen ajantasainen pohjapiirustus, josta käy ilmi kalusteiden sijoittelu.