Terveydensuojelulain mukaiset ilmoitukset

Terveydensuojelulain mukaisen aloitusilmoituksen tekeminen

Tutustu suunnitteluohjeisiin

Tutustu ensin Oulun seudun ympäristötoimen tilojen suunnitteluohjeisiin.

Ole tarvittaessa yhteydessä rakennusvalvontaan

Selvitä rakennusvalvonnasta, tarvitsetko huoneistolle rakennusluvan tai käyttötarkoituksen muutosluvan.

Laadi suunnitelma omavalvonnasta

Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus tunnistaa toimintaansa liittyvät riskit. Toiminnanharjoittajan on seurattava riskeihin vaikuttavia tekijöitä sekä estettävä terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan. Tätä kutsutaan omavalvonnaksi.

On suositeltavaa, että laadit omavalvontasuunnitelman kirjallisena. Tällöin se on kaikkien luettavissa, käytettävissä ja hyödynnettävissä toiminnan ylläpitämisessä sekä kehittämisessä. Omavalvontasuunnitelma voi koostua esimerkiksi työohjeista, kuten siivoussuunnitelmasta ja välineiden desinfiointiohjeista.

Lue lisää Terveydensuojelun omavalvonta -sivulta

Tee kirjallinen ilmoitus

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus on tehtävä seuraavista tiloista ja toiminnoista

 • päiväkodit ja kerhot
 • koulut ja oppilaitokset
 • nuorisotilat
 • sosiaalialan yksiköt
 • majoitustilat
 • liikuntatilat
 • kauneushoitolat sekä tatuointi- ja lävistystoiminta
 • solariumit
 • yleiset saunat
 • uimarannat, talviuintipaikat, uimahallit ja kylpylät
 • vesilaitokset
 • terveydenhuollon toimintayksikkö (ilmoitus on tehtävä vesilaitteistojen riskienhallinnan valvontaa varten)
  • sairaala
  • terveyskeskus, jossa on vuodeosasto

Tee ilmoitus ilppa.fi -ilmoituspalvelussa viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Liitä ilmoitukseen ajantasainen pohjapiirustus sekä tarvittaessa asemapiirustus.

Jos ilmoituksen tekeminen ilppa.fi -palvelussa ei onnistu, voit tehdä ilmoituksen lomakkeella (pdf). Toimita täytetty lomake liitteineen sähköpostiosoitteeseen ymparisto@ouka.fi tai postilla Oulun seudun ympäristötoimi, PL 34, 90015 Oulun kaupunki.

Muista tehdä ilmoitus myös silloin, jos toiminta loppuu, muuttuu olennaisesti tai toiminnanharjoittaja vaihtuu. Voit tehdä ilmoituksen ilppa.fi -palvelussa. Lopetusilmoituksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti sähköpostilla.

Ilmoituksen käsittely

Kun olemme käsitelleet ilmoituksen, saat todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittely on maksullista.

Tarkastus

Ilmoitettu toiminta tarkastetaan ensimmäisen kerran viimeistään kuuden kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta. Tämän jälkeen tarkastukset tehdään riskiperusteisesti 1 – 5 vuoden välein valvontasuunnitelman mukaan. Tarvittaessa kohteissa voidaan käydä useamminkin esimerkiksi asiakasvalituksen tai ilmenneen sisäilmaongelman vuoksi. Valvontasuunnitelmasta löydät terveydensuojelulain mukaisten kohteiden tarkastustiheydet.

Valvontasuunnitelman mukaisesta tarkastuksesta peritään maksu. Lisäksi vuosittain peritään valvonnan perusmaksu.

Toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen

Ilmoita viivytyksettä toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä. Tee ilmoitus kirjallisesti. Voit tehdä ilmoituksen ilppa.fi -palvelussa tai vapaamuotoisesti sähköpostiosoitteeseen ymparisto@ouka.fi.

Vuosittainen valvonnan perusmaksu peritään, kunnes valvontaviranomainen on vastaanottanut toimijalta kirjallisen ilmoituksen toiminnan lopettamisesta.