Ympäristön tila

ympäristön tilan kuvituskuva

Oulun seutu on luonnoltaan hyvin monimuotoinen. Tasaista alavaa rannikkoseutua luonnehtivat meri ja maankohoaminen. Idempänä maisemaa hallitsevat jokilaaksot viljelmineen. Limingan lakeus on Suomen laajimpia yhtenäisiä viljelyalueita. Järviä on rannikon läheisyydessä vähän, ja erityisesti sisämaassa on runsaasti aapasoita. Maisemassa erottuvat selänteet ja laaksot. Luonnon suurimmat arvot liittyvät aapasuoluontoon ja maankohoamisrannikkoon lintuvesineen ja merenrantaniittyineen.

Oulun seudun ympäristön tilaa seuraa Oulun seudun ympäristötoimi ja sen johtokunta. Ympäristönsuojelun eri osa-alueilla seurataan jatkuvasti ympäristön tilan kehittymistä. Ympäristötoimi ylläpitää muun muassa jatkuvatoimisia ilmalaadun mittausasemia sekä kerää ja ylläpitää jätehuollon ja vesien tilaa koskevia tietoja. 

Oulun seudun ympäristön tilan kehittymistä voi nyt seurata ArcGISin StoryMaps -sivuilla osoitteessa: Oulun seudun ympäristön tila (arcgis.com)

Ympäristön tilaa koskeva seurantatieto kattaa Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kunnat. Seudullinen yhteistyö alkoi vuonna 2005, ja nyt laadittu seurantaraportti on järjestyksessään kolmas kyseisen alueen kattava ympäristökatsaus. Raporttiin on koottu tietoa seudun luonnonoloista, ympäristökuormituksesta sekä -valvonnasta. Tavoitteena on hahmottaa sekä ympäristön tämänhetkistä tilaa että tulevaa kehitystä.

Ympäristön tilaa kuvaavaan tarinamuotoiseen tekstiaineistoon on sulautettu vuorovaikutteisia karttoja ja muuta multimediasisältöä sekä hyödynnetty laajasti eri viranomaispalveluiden rajapintoja. Ympäristötoimen omien aineistojen lisäksi tietoja kootaan muista viranomaislähteistä sekä aluetta koskevista selvityksistä ja tutkimuksista. Muita ympäristön tilasta tietoja tuottavia viranomaisia ovat mm. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusSuomen ympäristökeskus sekä Pohjois-Pohjanmaan liitto.

 

Aiemmat ympäristön tila -raportit ja julkaisut