Tietoa ympäristöstä ja luonnosta

Oulun arvoihin kuuluu, että edistämme kestävän elämäntavan mahdollistavia asioita ja toimimme tulevat sukupolvet huomioiden. Tietoisuuden ja keinovalikoiman lisääntyessä ympäristövastuullisten valintojen tekeminen on helpompi ottaa osaksi jokapäiväistä arkea. 

Oulun seudun ympäristötoimen tehtäviin kuuluu tuottaa ja jakaa ympäristötietoa sekä edistää asukkaiden ympäristötietoisuutta. Ympäristötietoisuudella tarkoitetaan ympäristöä koskevien tietojen, arvojen, asenteiden ja toiminnan muodostamaa kokonaisuutta. Tavoitteena on saada aikaan muutos kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Ympäristövastuullisuutta ja -tietoisuutta edistetään Oulun kaupungin työyhteisöissä mm. ekotukitoiminnan avulla. Oulun seudun ympäristötoimen koordinoimaa toimintaa toteutetaan työyhteisöihin nimettävien ja koulutettavien ekotukihenkilöiden avulla. Ekotukihenkilöt opastavat ja kannustavat työkavereitaan ympäristöystävällisiin toimintatapoihin. Oulun kaupungissa toiminta aloitettiin tammikuussa 2012 ja ekotukihenkilön koulutuksen on suorittanut liki kolmesataa kaupungin työntekijää. Nykyisin ekotukitoiminnassa toimii n. 120 henkilöä eri hallintokunnissa. 

Luonnossa liikkuminen edistää ympäristötietoisuutta

Luonnon saavutettavuus ja mahdollisuudet virkistyskäyttöön tukevat ympäristötietoisuuden lisääntymistä. Oulun seutu on luonnoltaan hyvin monimuotoinen ja alueen luonto antaakin erinomaiset mahdollisuudet retkeilyyn ja muuhun virkistyskäyttöön. Oulun seudulla voi tutustua esimerkiksi luonnonarvoiltaan rikkaaseen aapasuoluontoon ja maankohoamisrannikkoon lintuvesineen ja merenrantaniittyineen. 

Lisätietoa luontokohteista ja retkeilystä

Oulun seudulla on useita lintutorneja erilaisilla paikoilla. Esimerkiksi Liminganlahden tornit ovat maankuuluja ja helppoja saavuttaa. Oulun kaupungin karttapalvelusta voit katsoa, missä sinua lähimmät Oulun seudun lintutornit ja -lavat sijaitsevat. 

Lisätietoa alueen lintutorneista sekä niiden sijainnista, pääsystä ja varustelusta lintutietoineen voit lukea lintutorniesitteestä.