Havainnekuva Asemakeskuksesta Ratakadulta. Kuva: Lahdelma ja Mahlamäki arkkitehdit
Havainnekuva Asemakeskuksesta Ratakadulta. Kuva: Lahdelma ja Mahlamäki arkkitehdit

Merkittävät hankkeet etenevät Oulussa

18.04.2024

Oulussa työstetään parhaillaan merkittäviä suunnitelmia niin Asemakeskuksen, Elämysareenan kuin uuden vesiliikuntakeskuksenkin toteuttamiseksi. Myös vihreän siirtymän hankkeiden eteen työskennellään tiiviisti, ja niillä on merkittäviä elinvoimavaikutuksia. Asuntomessualueen toteutus etenee kovaa vauhtia. 

Merkittävät yksityisetkin kaupunkikehityshankkeet, kuten Scandic Go -hotelli torilla ja Solo Sokos Hotel (Terwa Tower), ovat edenneet kevään aikana. Kiikelin alueelle kaupunki hakee parhaillaan toteuttajaa kahdelle liiketontille torinrannassa. Oulua kehitetään voimakkaasti niin merellisenä kuin urbaaninakin kaupunkina.

Asemakeskus

Asemakeskuksen kaavaluonnos etenee vaiheittain ehdotusvaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan bussiterminaali. Alueen suunnittelua jatketaan kaavaluonnoksen periaatteiden pohjalta toimintojen jakaumaa tarkastellen kevään aikana. Väylävirasto tekee parhaillaan ratasuunnitelmaa henkilöratapihalle. Kun ratasuunnitelma on hyväksytty, voi raidealueen ja ratapihan uudistaminen käynnistyä. Ratasuunnitelman jälkeen työstetään alueen muut asemakaavat ja alue uudistuu molemmin puolin rataa. Parhaimmillaan ensimmäiset osat alkavat rakentua asemakeskuksen alueelle parin vuoden kuluessa. 

”Nyt kun junaradan itäpuolinen maa-alue on ostettu Oulun kaupungin omistukseen, suunnittelu alueella etenee entistä rivakammin”, kertoo kaupunkiympäristöjohtaja Marko Kilpeläinen. Oulun kaupungin ja Senaatin Asema-alueet Oy:n välinen maakauppa tehtiin joulukuussa 2023.

Lue lisää Asemakeskuksesta.

Oulun Elämysareena 

Elämysareenan toteuttaminen saa nyt vauhtia tuoreen hankeyksikön myötä. Virallinen toimijoiden haku käynnistetään arvion mukaan ennen kesälomakautta. Käytännössä kaupunki hakee yhteistyökumppania rakentamaan, omistamaan ja hallinnoimaan Areenaa. Areenaan voi liittyä osa Asemakeskuksesta. Lue lisää Elämysareenasta.

Vesiliikuntakeskus

Ouluun suunnitellaan uutta vesiliikuntakeskusta Raksilaan, nykyisen Oulun uimahallin paikalle. Uuden vesiliikuntakeskuksen kaavaluonnos saadaan kevään aikana yhdyskuntalautakunnan päätettäväksi. Vesiliikuntakeskuksesta tulee suurempi kuin nykyisestä uimahallista. Lue lisää aiheesta.

Oritkari ja Pyyryväinen

Vihreän siirtymän hankkeet Oritkarissa ja Pyyryväisessä ovat lähteneet hyvin käyntiin. Pyyryväisen 10,6 neliökilometrin alueen kaavoitus on käynnistetty. Alueelle on tehty jo aiemmin luonto- ja muita selvityksiä ja niitä tarkennetaan ensi kesänä. Pyyryväisen alueelle suunnitellaan suuren mittakaavan vihreän siirtymän teollisuutta yhteensovittaen luontoarvojen kanssa. Lue lisää Pyyryväisen osayleiskaavasta.

Oritkariin suunnitellaan sataman läheisyyteen tukeutuvaa laajaa vihreän siirtymän teollisuusaluetta. Kumppanihaku alueelle on käynnistymässä. Lue lisää Oritkarin hankkeesta.

Asuntomessut Oulussa 2025 

Asuntomessualueen toteutus Oulun Hartaanselänrannassa etenee vauhdilla. Ensimmäiset pientalot ovat nousseet jo harjakorkeuteensa, ja suurimmasta osasta pientaloista on rakennettu ainakin perustukset. Hartaansillan rakentaminen etenee aikataulussa. Lue lisää Asuntomessut Oulussa 2025 -tapahtumasta.