Sähköpotkulaudoilla liikkuminen Oulun kaupungin liikenteessä

11.05.2022

Sähköpotkulaudat mahdollistavat uuden tavan liikkua kaupungin keskustassa. Sähköpotkulaudan paikka liikenteessä on sama kuin polkupyörällä ja niillä liikkuessa noudatetaan pyöräilyn liikennesääntöjä. Pyöräilyreitistö on Oulussa valtakunnan huipputasoa.

Kaupunkiin on tullut useampia sähköpotkulautoja liikkumiseen tarjoavia yrityksiä. Sähköpotkulautojen vuokraaminen on yksityistä yritystoimintaa eikä vaadi kaupungilta erillistä lupaa. Palvelun tuottamisesta, ylläpidosta ja käyttäjien ohjeistuksesta vastaavat yritykset.

Kaupungilla ei ole sähköpotkulautojen vuokraustoimintaa eikä kaupunki ole sopimuskumppanina, vaan siitä vastaavat yritykset.

Kaupunki on laatinut palveluntarjoajille toiminnan järjestämiseen liittyvän ohjeistuksen, jossa on määritelty muun muassa pysäköinti- ja nopeusrajoitukset. 

Sähköpotkulautailijoita koskevat pysäköinti- ja nopeusrajoitukset

Oulun kaupunki on määritellyt sähköpotkulaudoille pysäköinti- ja nopeusrajoitukset, jotta niillä liikkuminen kaupungissa olisi turvallista ja mahdollisimman vähän häiriötä aiheuttavaa.

Sähköpotkulaudan suurin sallittu nopeus on määrätyillä alueilla 10 km/h. Muilla alueilla sähköpotkulaudan enimmäisnopeus on Suomen lain mukaisesti 25 km/h.

Potkulautaa ei saa pysäköidä ajoradalle, jalkakäytävälle tai pyörätielle siten, että pysäköinti voisi haitata muuta liikkumista tai liikennettä. Potkulautaa ei saa myöskään pysäköidä torille tai muulle katutilaan luettavalle aukiolle siten, että pysäköinti voisi haitata muuta liikennettä tai liikkumista.

Palvelun tarjoajan eli operaattorin tulee varmistaa, että kaupungin määrittämät nopeus- ja pysäköintirajoitukset toteutuvat käytännössä ja että käyttäjät ovat tietoisia rajoitusalueista.

Operaattorit vastaavat asiakaspalvelusta ja lautojen siirtelystä
 

Palvelun tarjoajat vastaavat potkulautojen huollosta, siirtelystä, asiakaspalvelusta sekä siitä, että pysäköidyt potkulaudat eivät aiheuta häiriötä muille liikkujille ja katujen kunnossapidolle.

Kaupungin ohjeistuksen mukaisesti operaattorin tulee järjestää kaupungin kanssa palaveri aina ennen uuden kauden aloitusta, vähintään kerran vuodessa. Palaverissa katselmoidaan pelisäännöt ja sovitaan yhteistyön käytännöistä.

Oulun kaupungin ohjeistus sähköisten potkulautojen operoinnille

Liite: Nopeus- ja pysäköintirajoitetut alueet
 

Palautteet

Sähköpotkulautoihin liittyvät palautteet tulee laittaa palvelun tarjoajan kanavaan, ei kaupungin palautekanavaan. 

Kaupungin ohjeistuksen mukaisesti operaattorilla tulee olla riittävä kyvykkyys palautteiden käsittelyyn. Operaattorin tulee selkeästi opastaa käyttäjiä jättämään palautteensa operaattorin palautekanavaan, ei kaupungin palautekanavaan.

Lisätietoa
Yhteiskäyttöiset kulkuvälineet kaupungin verkkosivuilla: ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/yhteiskayttoiset-kulkuvalineet

Pyöräilyreitit verkkosivuilla: ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/kevyt-liikenne
 

Sähköpyörä, sähköpotkulauta ja muut kevyet sähköajoneuvot Liikenneturvan verkkosivuilla: liikenneturva.fi/liikenteessa/sahkopyora-sahkopotkulauta-ja-muut-kevyet-sahkoajoneuvot/#b2723222