Selkeän kielen linjaukset

Ouka.fi-sivuille kirjoitetaan selkeää yleiskieltä. Emme käytä markkinointikieltä. Selkokieltä voi käyttää tarvittaessa, ja selkokielen käyttöön saat apua viestinnästä. Käytä näitä ohjeita kirjoittaessasi verkkosivuille, mutta ota toki vinkkejä kielenkäyttöön myös muihin tilanteisiin!

Linjausten tyyliosiossa on käytetty lähteenä kieliasiantuntija Eeva Öörnin koulutusmateriaaleja.

Kysy kieliasioista

Yleiset kielen linjaukset

Esitä pääasia alussa

Kirjoita lyhyesti

Käytä aktiivia

Käytä lyhyitä ja tuttuja sanoja

Kirjoita tekemisestä suoraan

Konkretisoi selittämällä

Otsikoi selkeästi

Käytä tarvittaessa luetteloita

Näin lisäät lait ja säädökset verkkosivulle

Vältä markkinointikieltä

Vältä lyhenteitä

Kielen sävy

Sinuttele lukijaa

Kehota suoraan

Älä viittaa ihmisiin resurssina tai aineksena

Poikkea tarvittaessa suoran puhuttelun säännöstä

Perustele hankalat sanat ja sanonnat

Lisää tekstiisi tyhjäkäyntiä

Tarvittaessa viittaa kaupunkiin me-muodossa

Käytä halutessasi -han, -hän-päätettä

Älä käytä ISOJA KIRJAIMIA tai huutomerkkiä

Vältä tylyjä sanoja ja sanontoja

Vakioilmaukset

Listausten otsikot

Numerot

Yhteystiedot

Ajanilmaukset

Tiedostomuodot

Kuvien alt-tekstit