Viestinnän käsikirja

Viestinnän käsikirja 2021–2022 koostaa tiivistetysti keskeiset ohjeet ja periaatteet, joita noudatetaan Oulun kaupungin viestinnässä.

Käsikirja neuvoo sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä, markkinointiviestinnässä ja kriisiviestintään liittyvissä asioissa.

Kysy lisää: