Asemakaavoitus, lähtötiedot ja suunnitelmat

Havainnekuva Oulun Asemakeskuksen alueesta.
Havainnekuva näyttää, miltä Asemakeskuksen alue voisi näyttää Kajaanintien suunnasta tarkasteltuna. Kuva: Oulun kaupunki / Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit.

Asemakaava on Oulun yleiskaavaan pohjautuva yksityiskohtainen alueidenkäytön suunnitelma, joka luo edellytykset rakentaa kaupunkiin rakennuksia, katuja ja yleisiä alueita. 

Asemakeskuksen alueelle on valmisteilla asemakaavan muutos, jotta alueelle on tulevaisuudessa mahdollista rakentaa monipuolisia keskustamaisia toimintoja, kuten linja-autoasema, liike- ja toimistotiloja, hotelli sekä asumista. 

Asemakaavan muutos vahvistaa myös asema-alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten suojelustatusta.

Tutustu Asemakeskuksen asemakaavan muutokseen tarkemmin hankesivulla.

 

Kuntalaisten osallis­tuminen ja vaikutus­mah­dol­li­suudet Asemakeskuksen kehittymiseen

Kunta luo edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. 

Lue lisää osallistumismahdollisuuksistasi kaupungin kaavoitustoimintaan verkkosivuiltamme.